Andrzej Lam

(1929.12.26 - nadal)
Historyk literatury, krytyk, tłumacz, profesor nauk humanistycznych Andrzej Lam przyszedł na świat 26 grudnia 1929 r. w Grudziądzu. Wcześnie osierocony, znalazł się pod opieką oo. augustianów kościoła św. Katarzyny w Krakowie, potem w zakładzie oo. salwatorianów na Zakrzówku, gdzie redagował powielaczową gazetkę „Pochodnia”. Ukończył I LO w Krakowie w 1947 roku. Utrzymywał się z korepetycji, na studiach korzystał z pomocy stypendialnej. Studiował polonistykę na UJ. Był prezesem Koła Polonistów i Slawistów UJ i działaczem ogólnopolskiego Związku Kół Polonistycznych. Studia ukończył na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1952 roku. Pracę naukową i dydaktyczną podjął w 1951 roku w Seminarium Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (potem Katedra i Zakład HPL, Instytut Filologii Polskiej i od 1975 Instytut Literatury Polskiej) na stanowisku asystenta. Obronił doktorat w 1964 roku i w okresie 1964–1968 pracował na stanowisku adiunkta, w latach 1968–1979 docenta. Habilitację uzyskał w 1976 r., tytuł profesora nadzwyczajnego w 1979, tytuł profesora zwyczajnego w 1986 roku. Od 1979 roku pracował na stanowisku profesora. W latach 1970–1982 kierował Zakładem Teorii Literatury i Poetyki. W latach 1976–1981 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Literatury Polskiej. Od 1982 do 2001 roku był kierownikiem Zakładu Literatury Polskiej XX wieku. W 1957 roku przebywał z delegacją UW w Paryżu na zaproszenie Institut d'Études Politiques. Pracował jako lektor języka polskiego na uniwersytecie w Getyndze w 1959 roku. Otrzymał w 1963 roku stypendium Università Italiana per Stranieri w Perugii. Na zaproszenie prof. Gottharta Wunberga przebywał w 1980 w Tybindze i w 1995 roku w Wiedniu. W roku akademickim 1982/1983 wykładał literaturę polską jako profesor na uniwersytecie w Moguncji. W latach 2004–2014 prowadził wykłady i konwersatoria na Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Był promotorem 11 prac doktorskich. Wraz z K. Budzykiem, J.Z. Jakubowskim, K. Kumanieckim, M. Żurowskim był w zespole założycielskim „Przeglądu Humanistycznego”. Zamieścił tu artykuły odrzucające koncepcję realizmu socjalistycznego i broniące sztuki awangardowej. Stypendysta uniwersytetu w Kolonii, słuchacz w 1958 roku wykładów Wolfganga Kaysera w Getyndze, przełożył jego rozprawy literackie. Redagował dwutygodnik literacki „Współczesność” w latach 1962–1966. Współredagował „Miesięcznik Literacki” 1966-1990. Był redaktorem naczelnym „Rocznika Literackiego” do czasu zawieszenia wydawnictwa. Pod jego redakcją ukazało się wydanie zbiorowe „Pism” Karola Irzykowskiego w 19 tomach (1976–2001). W artykule „Pisarze obecni – nieobecni” („Polityka” 1982, nr 2) upomniał się o równouprawnienie wszystkich obiegów literatury polskiej. Należał do komitetu redakcyjnego przewodnika Literatura polska (wyd. 1985), wraz z A. Hutnikiewiczem był redaktorem naukowym przewodnika encyklopedycznego Literatura polska XX wieku (wyd. 2000). Zajmował się też przekładami. Wydał „Dzieła wszystkie” Horacego oraz liczne książki niemieckich poetów. Prace historyczno- i teoretycznoliterackie A. Lama dotyczą nurtów awangardowych w literaturze XX wieku, języka poetyckiego (cykl Poetyka na co dzień), wątków tradycji literackiej. Kalina Beluch

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Lam

Bibliografia

1956 Jan Kochanowski. Andrzej Frycz Modrzewski. 1960 Wiersze i krajobrazy. Antologia poetycka (wspólnie z Jackiem Trznadlem). 1965 Opisanie z pamięci. Antologia poetycka londyńskiej grupy "Kontynentów". 1967 Wyobraźnia ujarzmiona 1969 Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917–1923, t. 1 Instynkt i ład, t. 2 Manifesty i protesty. Antologia 1970 Pamiętnik krytyczny 1972 Kolumbowie i współcześni. Antologia poezji polskiej po roku 1939 1976 Z teorii i praktyki awangardyzmu 1979 Marksizm i literaturoznawstwo współczesne. Antologia (wspólnie z Bogdanem Owczarkiem) 1980 Ze struny na strunę. Wiersze poetów Polski Odrodzonej 1918–1978 1988 Lupus in fabula. Szkice literackie 1988 Broniewski w środku życia 1989 Kochanowski a poeci XX wieku 1989 Literackość jako przedmiot interpretacji 1992 Echa baroku w poezji Wisławy Szymborskiej 1992 Tenebrosa w „Sadzie rozstajnym” B. Leśmiana i we wczesnej poezji G. Trakla 1993 Wacław Borowy w obronie prawdy poetyckiej 1994 Środowisko "Żagarów" 1997 Czy słowik śpiewa, kiedy kwitną lipy? O przekładaniu minnesangu 2000 Muzyczna kompozycja Karla Dedeciusa "Polonaise erotique" 2000 Nienazwana poetycka ojczyzna Eichendorffa 2001 Inne widzenie. Studia o poezji polskiej i niemieckiej 2007 Wiersze Jana Twardowskiego z lat 1932–1959 2009 Przekład poetycki z języka średnio-wysoko-niemieckiego na przykładzie "Parsifala" Wolframa von Eschenbach 2009 Poznać to, co mówimy. Prace filologiczne i wspomnienia 2013 Exempla z „Metamorfoz” Owidiusza w „Okręcie błaznów” Sebastiana Branta 2014 Portrety i spotkania 2015 Anioł Ślązak Mickiewicza 2015 Nowy żar "Kuźni bluźnierstw"
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Książka, dzięki której pokochasz książki. Nawet, jeśli nie lubisz czytać
Pax
Nieja i ja
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów