Opis ksiązki
Okładka - Studia Iuridica tom 47
Kup Teraz

Studia Iuridica tom 47

Ocena ( 0 )
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Data wydania: 2007
Kategoria: Inne
ISBN: 9788323503743
Liczba stron: 328
Dodał/a książkę:Wojciech Polak
SPIS TREŚCIAndrzej BIELECKI: Rozważania nad charakterem prawnym reasekuracji Leszek BOSEK: Szkoda i związek przyczynowy w sprawach bezprawia legislacyjnego Beata JANISZEWSKA: Nadmierne koszty restytucji a odpowiedzialność ubezpieczyciela za tzw. szkody komunikacyjne Beata JANISZEWSKA: Uwagi o ustaleniu "szkody całkowitej" w obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych Jacek JASTRZĘBSKI: O koncepcji kary umownej de lege ferendaMaciej KALIŃSKI: O wadliwej obiektywizacji szkody Tomasz KARAŚ: Uwagi na temat pojęcia "szkoda" w amerykańskiej teorii prawa Wojciech J. KOCOT: Odpowiedzialność z tytułu niewykonania zobowiązania w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz zasad międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT Jędrzej M. KONDEK: Jedność czy wielość reżimów odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie polskim - przyczynek do dyskusji de lege ferenda Hanna LITWIŃCZUK: Odpowiedzialność odszkodowawcza za wadliwą decyzję podatkową Wojciech MACHAŁA: Specyfika roszczenia odszkodowawczego z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Tomasz NIEDZIŃSKI, Joanna BRYLAK: Swoistość stosunków pracy pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i związane z nią różne formy odpowiedzialności Łukasz PISARCZYK: Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę spowodowaną wypadkiem przy pracy Piotr RYLSKI: Pojęcie "miejsce zdarzenia wywołującego szkodę" w sprawach deliktowych na podstawie art. 5 pkt 3 rozporządzenia Rady nr 44/01 Przemysław SOBOLEWSKI: Zasada jedności szkody Rafał STANKIEWICZ - Konsekwencje naruszenia stanu konkurencji na rynku przez przedsiębiorcę dokonującego koncentracji (art. 21 ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów) Marcin STĘBELSKI: Artykuł 77 ust. 1 Konstytucji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia Michał WARCIŃSKI: Nadużycie zarzutu przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody na osobie Tadeusz ZEMBRZUSKI: Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jako instrument dochodzenia od skarbu państwa naprawienia szkody wyrządzonej wydaniem orzeczenia sądowego w postępowaniu cywilnym.
szara_linia
Opinie
Ocena 1 2 3 4 5 6
Komentarz
ajrin Linia koment
Na półkach: Chcę przeczytać,
break
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów