Okładka książki - Ubezpieczenia ekologiczne

Ubezpieczenia ekologiczne

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy
Data wydania: 2003
Kategoria: Inne
ISBN: 83-7333-189-1
Liczba stron: 290
Dodał/a książkę: Wojciech Polak

Ocena: 0 (0 głosów)

Pogłębiająca się degradacja środowiska wymusza wzrost powszechnego zainteresowania problematyką ekologiczną, co uzasadnia poszukiwanie możliwości wykorzystania ubezpieczeń do walki o czyste i zdrowe otoczenie człowieka. W pracy podjęto próbę wskazania nowego spojrzenia na wiele instytucji prawa cywilnego i prawa ubezpieczeniowego – przez pryzmat ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem oraz ochrony zasobów przyrody. Z tego punktu widzenia książka stanowi cenny wkład do dorobku myśli prawniczej i wzbogaca rozważania doktryny prawa ubezpieczeniowego (i szerzej prawa cywilnego) o aspekt ekologiczny, a doktryny prawa ochrony środowiska o aspekt ubezpieczeniowy. Zainteresowanie polskiej doktryny prawa ubezpieczeniowego problematyką ekologiczną wzrasta powoli. Dlatego dla dokonania analizy zagadnień poruszanych w pracy oparto się w dużej mierze na wynikach badań ekspertów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych – niepublikowanych dotąd w Polsce. Ukazaniu możliwości zastosowania przedstawionych idei i norm w praktyce posłużyło badanie treści stosowanych w praktyce ubezpieczeniowej wzorców umownych – ogólnych warunków ubezpieczenia. Książka adresowana jest do pracowników naukowych oraz studentów zainteresowanych problematyką ubezpieczeń gospodarczych i/lub ochrony środowiska, jak również praktyków stających przed problemem walki z zanieczyszczeniem środowiska (pracowników zakładów ubezpieczeń oraz potencjalnych ubezpieczonych).

Kup książkę

przesuń

Musisz być zalogowany, aby komentować. Zaloguj się lub załóż konto, jeżeli jeszcze go nie posiadasz.

Reklamy