W oparach Impulsu

«poprzedni     następny»
2014-02-26 10:34:05
news - W oparach Impulsu

A w kuźni Impulsu, jak zwykle – wrze. Wśród gorących nowości na plan pierwszy wysuwają się trzy: Etyka w medycynie – wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia pod red. Krystyny Basińskiej i Jacka Halasza, pierwszy tom Współczesnej przestrzeni edukacyjnej pod red. Wiktora Żłobickiego oraz Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności Zbyszko Melosika. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza ta ostatnia, kontynuująca sukces poprzednich książek (Kryzys męskości w kulturze współczesnej, 2007 oraz Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant,2010), nie będąca niczym innym jak procesem demaskatorskim, gdzie w roli podsądnego występuje despotyczny demokratyzm, bo chyba o taką grę słów można się pokusić w przypadku systemu, który, przy pozorach swobody, w ukryty sposób „pozbawia obywateli ich podmiotowości”, wedle określenia jednego z Recenzentów. Podstawowa teza Autora, znanego socjologa kultury i edukacji, odnosi się do przekonania, że współczesny człowiek żyje jednocześnie w dwóch równorzędnych rzeczywistościach. Pierwsza z nich działa w oparciu o zasadę wolności jednostki w kwestii kreowania własnej biografii, natomiast druga z rzeczywistości działa w sposób odwrotny: jej logika wspiera się na potężnych, narzuconych odgórnie regulatorach tożsamości i życia społecznego. W jestestwo współczesnego człowieka wpisana jest więc podstawowa sprzeczność: oto, z jednej strony, zorientowane jest na swobodne dryfowanie po różnych sferach (pop)kultury, na przyjemność, afektywność i konsumpcję, jednak z drugiej, w sferze relacji z biurokracjami i instytucjami, jak również w sferze prawnej czy medycznej, obowiązuje je – pod groźbą różnorodnych formalnych lub społecznych sankcji – maksymalny racjonalizm, zdyscyplinowanie i regulacja. Co ciekawe, podobny dualizm przestał budzić u współczesnych „poczucie schizofrenii”, nauczyli się bowiem „przerzucać zwrotnicę” z jednego bieguna swej tożsamości na drugi – w konsekwencji postmodernistyczne rozproszenie kulturowe splata się z modernistyczną tendencją do biurokratycznej i instytucjonalnej uniformizacji. Niespodziewanie w zakończeniu książki Autor podejmuje próbę umieszczenia analiz i interpretacji, zawartych w poszczególnych jej częściach i rozdziałach, w kontekście pedagogicznym. W tej części Zbyszko Melosik prezentuje niespodziewany powrót do przeszłości – do pewnych tradycyjnych propozycji w zakresie wychowania. Wydaje się, jak gdyby świat, który opisał tak znakomicie na kartach swojej książki, nieco go przeraził…


     Podejmowane przez Melosika kwestie bez wahania można określić mianem etycznych. O ile jednak Kultura popularna... omawia problematykę w skali makro, o tyle Etyka w medycynie bierze pod lupę konkretną sferę życia, czyli medycynę i jej tajemnice. Monografia gdańskich naukowców prezentuje zagadnienie etyki w sposób kompleksowy, odwołania historyczne przeplatając z aspektami praktycznymi. Układ ten jest głęboko przemyślany; postulowany powrót do źródeł, przypomnienie założeń, jakie przyświecały początkom etyki lekarskiej – Hipokratesowi czy też pierwszym medykom chrześcijańskim – ma swój cel dydaktyczny: dopiero na tym tle można dostrzec współczesne wypaczenia oraz kręte ścieżki absurdu, jaki coraz częściej rządzi dziedziną, którą z założenia kierować winien szlachetny idealizm. Nie dziwi zatem zapalczywy ton, z jakim omawiane są współczesne problemy służby zdrowia oraz – na drugim biegunie tematycznym – status bioetyki jako nauki dotykającej zagadnień szczególnie delikatnych.

 

Współczesna przestrzeń edukacyjna pozwala Czytelnikowi na głęboki oddech i zmianę perspektywy. Nie bez powodu Wiktor Żłobicki pracuje już nad drugim tomem, kontynuującym sens tomu pierwszego. Osią, wokół której narasta problematyka Genezy, przemian i nowych znaczeń (bo taki podtytuł nosi tom pierwszy), jest pojęcie przestrzeni, robiącym zawrotną karierę w badaniach naukowych ostatnich lat. Przestrzeń jako pojęcie z pogranicza filozofii i nauk społecznych zostaje tu zaadaptowane na potrzeby pedagogiki, która dodatkowo podkreśla wymiarowość i złożoność relacji w jej obrębie. I tak kolejne artykuły tego tomu podejmuję zagadnienie kreacji i współtworzenia współczesnej przestrzeni edukacyjnej, gdzie podmiotami/obiektami działań pozostają pospołu nauczyciele i uczniowie, wzajemnie narzucający reguły gry dydaktycznej. Nieco inaczej relacje te wyglądają na linii jednostka – instytucja czy choćby, z nieco innej perspektywy, między etyką a polityką, bo i tak można określić źródła współczesnej edukacji. Tom, na który składają się cztery odrębne tematycznie części, stanowi fascynujący przyczynek do badań nad złożonością i niejednoznacznością kondycji dzisiejszej pedagogiki.

 

 

 

Kultura popularna i tożsamość młodzieżyETYKA W MEDYCYNIE – WCZORAJ I DZIŚWspółczesna przestrzeń edukacyjna

 

 

 

 

 

 

 

Opinia
Treści
azetka79 Linia koment moze się powtarzam, ale uwielbiam propozycję Oficyny Wydawniczej Impuls!!!
2014-02-26 10:38:45
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów