Ostatnia prosta w edukacji

«poprzedni     następny»
2015-06-12 12:11:52
news - Ostatnia prosta w edukacji

Przed nami czerwcowe tygodnie – ostatnia prosta w edukacyjnym maratonie. Jeszcze tylko kilka dni, a i starsi, i młodsi wyjadą na zasłużony odpoczynek. Nie dziwią zatem tytuły, jakie w tym gorącym okresie proponuje Oficyna Wydawnicza „Impuls”: Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży Jacka Pyżalskiego, Stres w pracy zawodowej nauczyciela Stanisława Korczyńskiego oraz – jako tylko pozorny off top – Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne Łukasza Wirkusa. 

 

Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, książka, która decyzją internautów zdobyła tytuł Najlepszej Książki na Wiosnę 2014 r., chwalono już wielokrotnie, za każdym razem podkreślając jej nowatorstwo, błyskotliwość i odwagę w stawianiu tez. Książka stanowi pogłębioną naukową monografię problemu agresji realizowanej przez młodzież za pomocą nowych mediów (internetu i telefonów komórkowych). Zawiera wprowadzenie teoretyczne dotyczące nowych mediów,  funkcjonowania młodych ludzi w  ich świecie oraz aspektów związanych z tzw. komunikacją zapośredniczoną i wpływu nowych mediów na dzieci i młodzież. Czytelnik dowie się z książki nie tylko o rozpowszechnieniu zjawiska, ale także o jego uwarunkowaniach i konsekwencjach. Autor monografii przedstawił  szerokie omówienie problematyki bullyingu, cyberbullyingu  wraz z charakterystyką roli sprawcy i ofiary, typologii zjawisk i ich współwystępowania. Część badawcza opiera się o trzy duże projekty badawcze – reprezentatywne badania polskich gimnazjalistów, badania nauczycieli oraz studentów, w których zostały wykorzystane metody badawcze zarówno o charakterze jakościowym (wywiady, wywiady online, grupy fokusowe), jak i ilościowym (badania kwestionariuszowe). Książkę kończą wnioski dotyczące wychowania młodych ludzi w świecie nowych mediów, w szczególności w obszarze profilaktyki i interwencji związanej z agresją elektroniczną. Zdaniem recenzentów publikacja ta stanowi pozycję obowiązkową na liście lektur przyszłych socjologów i pedagogów.

Polecamy: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/agresja-elektroniczna-i-cyberbullying-jako-nowe-ryzykowne-zachowania-mlodziezy,1330.html 

 

nauczycielTym, co łączy temat agresji elektronicznej młodych „tubylców cyfrowych” i wspomniany już koniec roku szkolnego, jest zjawisko stresu zawodowego nauczycieli, wyczerpująco omówionego w publikacji Stanisława Korczyńskiego o tym samym tytule, książki odczarowującej wiele funkcjonujących w obiegu społecznym stereotypów. Czym bowiem jest stres? Stałym elementem życia codziennego, od wczesnej młodości – a nawet dziecięctwa – do późnej starości. Ta „światowa epidemia współczesnych czasów”, jak określiło zjawisko ONZ, przypadła w szczególnym udziale nauczycielom jako grupie zawodowej żyjącej w ciągłym stanie podwyższonej gotowości. Stres w pracy nauczyciela płynie z rozmaitych źródeł: psychicznych, umysłowych, emocjonalnych, a nawet fizycznych – sami pedagodzy obserwują jego działanie i zgubne skutki, z którymi zmagają się na co dzień, bez wsparcia ze strony społeczeństwa (co więcej: opinia społeczna, a raczej rządzące nią stereotypy, to kolejny czynnik stresogenny). I chociaż stres zawodowy pedagogów stał się przedmiotem dociekań naukowych już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, to polska bibliografia przedmiotu pozostaje wyjątkowo szczupła. Lukę tę znakomicie uzupełnia publikacja Stanisława Korczyńskiego, oparta na przesłankach metodologicznych, wykorzystująca współczesne teorie stresu i badania własne. Zasadniczym celem opracowania Stanisława Korczyńskiego jest ukazanie pracy pedagogicznej z punktu widzenia społecznego jej odbioru przez nauczycieli, z uwzględnieniem płci i stażu pracy zawodowej. Starano się poznać sytuacje najbardziej obciążające w zawodzie nauczyciela, które są źródłem stresu, oraz dostrzegane przez nauczycieli skutki dla ich zdrowia i psychicznego funkcjonowania, a także sposoby ich radzenia sobie ze stresem. Przedmiotem badań uczyniono nie tylko źródła nauczycielskiego stresu, ale także konsekwencje długotrwałego stresu i sposoby radzenia sobie z nim.

Polecamy: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/stres-w-pracy-zawodowej-nauczyciela,1601.html 

 

kuratoraNa zakończenie „Impuls” proponuje najnowszą książkę Łukasza Wirkusa – Stres w pracy kuratora sądowego, nie będącą niczym innym jak próbą przedstawienia rozmiaru realnych kosztów zdrowotnych ponoszonych codziennie przez kuratorów sądowych w Polsce w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi oraz postulatem zmiany dysfunkcji organizacyjnych w środowisku pracy. Organizacja pracy w kuratorskiej służbie sądowej nie uwzględnia, niezwykle ważnej dla sfery psychospołecznego funkcjonowania człowieka, problematyki stresu zawodowego, jego determinantów i konsekwencji. Niniejsza publikacja jest odpowiedzią  na zapotrzebowanie środowiska, a także próbą naukowej analizy zjawiska. Praca kuratora sądowego obarczona jest dużym ładunkiem stresu związanego z bagażem doświadczeń, gromadzonym poprzez kontakt z osobami podlegającymi kurateli, a także z warunkami pracy i wymaganiami zawodowymi, jakie się stawia kuratorom. Monografia porusza niewątpliwie bardzo ważny nie tylko od strony poznawczej, ale przede wszystkim aplikacyjnej, problem badawczy, ponieważ wciąż brakuje zarówno rozważań teoretycznych, jak i badań empirycznych dotyczących problematyki kurateli sądowej. Warto także podkreślić wagę społeczną omawianego zagadnienia. W sytuacjach trudnych bowiem, jak pokazuje życie, społeczeństwo, a czasem nawet psycholodzy czy pedagodzy wykazują zupełny brak wiedzy na temat pracy kuratora, niejednokrotnie kreując mylny obraz tej grupy zawodowej. 

Polecamy: http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/stres-w-pracy-kuratora-sadowego,1689.html 

 

Życzymy bezstresowej lektury!

 

informacja nadesłana

Opinia
Treści
violabu Linia koment Pierwsza pozycja wydaje się ciekawa.
2015-06-12 12:27:51
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów