Studenckie czasy - konkurs na powieść

«poprzedni     następny»
2012-11-26 15:14:51
news - Studenckie czasy - konkurs na powieść

Studia stały się dziś udziałem połowy populacji młodych Polaków. Zjawisko to jednak w nikłym stopniu odbija się w kulturze współczesnej. Czy można to zmienić?

 

Akademicka Oficyna Wydawnicza ogłasza konkurs na powieść o tematyce studenckiej. Nagrodą jest publikacja książki.

 

Akcja powieści rozgrywać się ma w mieście akademickim i dotyczyć grupy wyrazistych bohaterów, młodych ludzi, którzy studiują na różnych kierunkach. Autor ukazać powinien ich problemy bytowe, logistyczne, psychologiczne, interpersonalne, intelektualne, opowiadać o przyjaźniach i miłościach, sukcesach i porażkach, wyborach życiowych i światopoglądowych, śledzić przejawy kultury studenckiej. Autor dostrzegać winien przy tym różnice postaw wobec świata i spraw publicznych, zróżnicowanie społeczne i materialne, odmienność pomysłów na własną drogę życiową. Same studia nie mają być w powieści jedynie tłem, pozostać winny ważnym elementem świata przedstawionego, tak by powieść mogła być źródłem wiedzy o specyfice studiowania na różnych kierunkach i uczelniach, różnicach pomiędzy nimi, pokazywała dobrze i źle wybrane drogi studentów, a także możliwości kontynuowania nauki na studiach doktoranckich, gdzie z kształceniem łączy się praca na uczelni.

 

Chodzi również o promocję samego studiowania, rozwoju intelektualnego, o pokazanie różnorodnych możliwości, jakie mają dzisiaj studenci, i trudności, na jakie napotykają. Zobaczmy, jakie efekty przyniosły w praktyce najróżniejsze programy: jak sobie radzą dziewczyny na politechnikach, co dały studia na kierunkach zamawianych, jak idzie zdobywcom „Diamentowego Grantu” czy uczestnikom programów międzynarodowej wymiany studentów, np. „Erasmusa”.

 

Tłem powinno być miasto (polskie lub zagraniczne) z jego urokami i ułomnościami, specyfiką i pułapkami, miasto akademickie, a także region, w którym to miasto jest położone – jego atrakcje i zaniedbania.

 

Mimo tak zakrojonych intencji, celem organizatorów nie jest otrzymanie tekstu o walorach czysto użytkowych. Chcą zwrócić uwagę na wartości literackie, na język, który odda charakter współczesnego życia studenckiego. Powieść powinna także otwierać perspektywę kontynuacji losów bohaterów i powstania cyklu. Konkurs ma zapoczątkować serię wydawniczą, której odbiorcami byliby uczniowie liceów i studenci.

 

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zarówno doświadczeni pisarze, jak i debiutanci. Oryginalne prace nadsyłane na konkurs muszą być napisane w języku polskim i nigdzie wcześniej niepublikowane, a ich objętość powinna wynosić od 180 do 250 stron znormalizowanego maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze spacjami).

 

Pracę, w formie wydruku komputerowego wraz z płytą zawierającą jej elektroniczny zapis (.doc), należy przysyłać pocztą na adres: Akademicka Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., ul. Zana 38A, 20-601 Lublin, z dopiskiem na kopercie: Studenckie czasy bądź w postaci elektronicznej – zapis pracy (.doc) z dopiskiem w temacie: Studenckie czasy – na adres e-mailowy redakcja@forumakademickie.pl do 31 sierpnia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego). Do pracy należy dołączyć dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres, wiek, telefon lub adres e-mail).

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca grudnia 2013 r. na stronie internetowej www.forumakademickie.pl. Zwycięska praca zostanie opublikowana w formie książki.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie określa regulamin, który znajduje się na stronach internetowych AOW www.forumakademickie.pl/studenckie_czasy i www.na-studia.eu.

 

Informacji o konkursie udziela:

Marek Remiszewski

e-mail: marek.remiszewski@forumakademickie.pl

tel.: (81) 528-08-22/23

Opinia
Treści
takahe Linia koment Kto wygrał?
2014-02-05 16:03:40
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów