Filozofia Solidarności

«poprzedni     następny»
2010-08-20 10:30:03
news - Filozofia Solidarności

 

W imieniu Narodowego Centrum Kultury zapraszamy na promocję książki Elżbiety Ciżewskiej ”Fi­lozofia publiczna Solidarności”. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 26 sierpnia o godz. 18:00 w Traffic Club w Warszawie przy ul. Brackiej 25.

 

Pytanie o to, na ile odwołanie do tradycji republikańskich pozwala nam zrozu mieć więcej z doświadczenia Solidarności, czy możemy dzięki temu zobaczyć So lidarność w innym świetle uważam za socjologicznie ważne. Prac podejmujących tę tematykę jest niewiele, a znalezienie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pyta nie pozwala zobaczyć doświadczenie Solidarności osadzone w bardziej uniwersal nych nurtach myślenia i działania politycznego w szerokim sensie tego słowa. To uważam za największą siłę recenzowanej pracy: pozwala dostrzec uniwersalny sens doświadczeń ruchu, który przecież tak bardzo lubi się interpretować w języ ku lokalnych polskich osobliwości i wyjątkowości. Autorka przekonująco ukazuje, że doświadczenia, mechanizmy, aktorzy Solidarności dają się dobrze zrozumieć poprzez odwołania do tradycji republikańskich. prof. dr hab. Andrzej Rychard

 

Autorka analizuje rozmowy przeprowadzone na początku lat osiemdziesiątych z szeregowymi działaczami „Solidarności”. Dostrzega w nich nie tylko badanych przez socjologów „respondentów”, ale przede wszystkim „trybunów ludu”, aktyw nych obywateli, aktorów sytuacji społecznej i jej naocznych świadków, którzy „na turalnie” i spontanicznie zdają relację z własnych spostrzeżeń i interpretacji, mając świadomość, że ich wypowiedzi są ważne, znaczące, mogą być w przyszło ści cytowane. Dzięki takiemu świeżemu spojrzeniu uwidaczniają się nowe, intere sujące wątki w historii ruchu. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys.

Opinia
Treści
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów