Poeci do Chojnic!

«poprzedni     następny»
2011-03-13 15:52:30
news - Poeci do Chojnic!

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach ogłasza XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza organizowany w ramach XVII CHOJNICKIEJ NOCY POETÓW

 

Warunki uczestnictwa :

1.  Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

2.  Tematyka prac jest dowolna.

3. Każdy uczestnik konkursu przesyła jeden wiersz, wyłącznie w języku polskim, w pięciu egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu (format A4) .Obowiązuje zasada: jeden autor = jeden wiersz, nie dopuszcza się składania prac zbiorowych. 

Wiersz powinien być podpisany godłem – pseudonimem, nie znakiem graficznym, utwór opatrzony pełnymi danymi zamiast godła nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie.

To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej:

-  dane autora (imię, nazwisko i dokładny adres autora, ewentualnie numer telefonu  i adres e-mail), 

- formułkę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach dla celów statutowych” podpisaną czytelnie,

- oświadczenie, że osoba nadsyłająca wiersz jest autorem tego utworu, oraz że utwór nie był wcześniej publikowany i nagradzany na innych konkursach.

Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie.

 

4. Prace należy nadsyłać do dnia  31 maja 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Wysoka 3

89-600 Chojnice

Na kopercie należy zamieścić dopisek „Konkurs poetycki”.

 

5. Oceny nadesłanych prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów, w którego skład wejdą poeci i krytycy.

Laureatom przyznane zostaną nagrody pieniężne, łączna pula nagród wyniesie nie mniej niż 2.500 złotych. 

O podziale nagród zadecyduje jury.

 

6. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich utworów na Chojnickiej Nocy Poetów, podczas której - w dniu 6 sierpnia 2011 roku - odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.  Organizatorzy zapewniają laureatom nocleg i zwracają koszty dojazdu (pociągiem lub autobusem), przy czym zwrot kosztów podróży obejmuje tylko cenę biletu w granicach Polski.

Nagrody główne powinny zostać odebrane osobiście lub przez osobę upoważnioną do jej odbioru i do prezentacji wiersza.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej  Biblioteki: www.bibliotekachojnice.pl

 

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na ich publikację w okolicznościowym tomiku poetyckim i prasie regionalnej.

 

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 052 3972807, e-mail: biblchj@wp.pl

Opinia
Treści
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów