Program Ligi Świata - Program Naprawy Polski 2015-2020
opowiadania >
Program Ligi Świata – Program Naprawy Polski 2015-2020


Program, który zamierza wprowadzić Liga Świata pisany jest językiem potocznym tak, aby każdy obywatel mógł zrozumieć jego założenia… Prawa pisane językiem (bełkotem) prawniczym służyły manipulacji człowiekiem i jego prawami!


Jasność wypowiedzi i klarowność zasad służą rozwojowi i zrozumieniu wszystkich punktów programowych bez potrzeby sięgania do manipulacji prawniczej.


Tylko jasno wyłożone zasady współzależności państwa i obywatela pomogą w zbudowaniu państwa opartego na prawdzie i logice. Istotą Państwa jest obywatel, historia i kultura rdzenna - określająca korzenie człowieczeństwa.


Liga Państwa oraz jej cele i założenia opisane są w artykule „Liga Świata”.


Liga Świata jako twór międzynarodowy służy usuwaniu czynników anty-ludzkich tj: manipulacja, globalizacja, system kontroli jednostki…- bez interwencji fizycznej pozostawiając ją obywatelom danego Państwa…


Świat należy do człowieka a nie systemu i jego praw !


System działania grupowego, wszelakie przejawy hierarchii, tworzenie elit i systemów religijno – świeckich służy kontroli społecznej na bazie praw tworzonych w celu utrzymania kontroli nad grupami społecznymi za pomocą władzy, zmanipulowanych praw i pieniądza…


Kolektywizm stanowi jawne pogwałcenie najważniejszych praw natury, która od początku świata tworzyła jednostki, niepodobne do innych,mając na celu własne indywidualność.


1.Zakaz hodowli, badań, handlu i sprowadzania na teren Polski jakichkolwiek zwierząt modyfikowanych genetycznie.(System kontroli żywności i zwierząt).


2.Zakaz lichwy, pożyczek i kredytów, których oprocentowanie przekracza 5% próg inflacyjny.


3.Zakaza prowadzenia firm zajmujących się pośrednictwem, manipulacją cenami żywności, energii… Prosta linia: kupno – sprzedaż, bez pośredników, handlarzy, lichwiarzy, manipulantów. Producent (wytwórca) – przetwórnia – sklep – klient. Pośrednik działa na niekorzyść Państwa, producenta, handlowca i klienta końcowego.


4.Zakaz handlu, produkcji, posiadania narkotyków miękkich, twardych, dopalaczy, popersów, środków pobudzających popęd seksualnie oraz środków uzależniających fizycznie i psychicznie, z wyjątkiem leków przepisanych przez lekarza.


5.Zakaz dodawania do żywności spożywanej przez ludzi i zwierzęta utrwalaczy chemicznych, materiałów ciężkich, fluoru, aspartamu… Firmy produkujące produkty zawierające powyższe dodatki będą miały pół roku do dostosowania swoich produktów do wymogu rynku Polskiego.


6.Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, oraz całkowity zakaz spożywania alkoholu osobom do lat 21.


7.Zakaz palenia w miejscach publicznych, oraz całkowity zakaz palenia dla osób do 21 roku życia.


8.Zakaz prowadzenia działalności politycznej, publicznej, społecznej, charytatywnej przez osoby będące członkami tajnych stowarzyszeń i osobom działającym na szkodę państwa i jego obywateli.


9.Wyjaśnienie prawd dotyczących zadłużenia polski i wypłat odszkodowań narodowi Hebrajskiemu w latach 1945-2010r .Zniesienie podatku „Koszernego”. Wyjaśnienie tzw: Polskich zbrodni i grabieży na narodzie Żydowskim!


10.Wolność słowa i myśli w oparciu o prawdę i poszanowanie uniwersalnych zasad moralnych i etycznych.


11.Zniesienie konstytucji, która jako taka wymusza prawa i przywileje skierowane wyłącznie do elit społecznych i politycznych kraju omijając dobro narodu.


12.Likwidacja ustroju politycznego państwa jako takiego, oraz zniesienie partii ustrojowych zachęcających do walki nie o Polskę, lecz o ustrój, który zostanie narzucony państwu po objęciu władzy przez dane ugrupowanie. Celem partii, ugrupowań, stowarzyszeń, Państwa i obywateli winna być walka o wolną Polskę pozbawioną uprzedzeń ustrojowych, społecznych i religijnych. Dobro Polski ponad sztuczne podziały partyjne ustrojowe i religijne. Dobro narodu ponad prywatne interesy.


13.Zakaz wpływania i manipulacji politycznej za pomocą klakierów, napuszczania na siebie grup społecznych, przekupstwa, matactwa, fałszowania dokumentów, fałszowania sondaży i opinii specjalistów, zakaz manipulowania zależnymi i opiniotwórczymi mediami w celu agitacji i manipulacji elektoratem wyborczym. Manipulacja narodem celem obniżenia jego dóbr intelektualnych, osobistych i finansowych będzie karana wydaleniem z kraju oraz pozbawieniem majątku.


14.Zakaz współpracy rządu, partii, osób indywidualnych, organizacji pozarządowych z organizacjami i instytucjami finansowymi popierającymi NWO (Nowy porządek Świata: Komisja Trójstronna, ONZ, Klub Bildenberga…)


15.Zakaz piastowania stanowisk publicznych, rządowych osobą należących do mniejszości narodowych – bez podpisania pisma lojalnościowego wobec narodu Polskiego! Osoby piastujące ważne stanowiska będą musiały przysięgnąć całkowitą wierność wobec narodowi i państwu Polskiemu, w przypadku złamania tej przysięgi osoba ta jak i jej rodzina zostaną wydalane z Polski bez prawa powrotu.


16.Wraz z zakazem lichwy wprowadza się zakaz manipulacji finansowej polegającej na handlu walutami, akcjami, obligacjami, ropą, złotem. Polska waluta od chwili wprowadzenia tych praw będzie przeliczana w stosunku 1:1 w stosunku do wszystkich walut świata. Tzw.: Produkcja pieniądza i zarabianie na lichwie jest karane wydaleniem z Polski.


17.Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w sferze politycznej, zawodowej i duchowej.


18.Wartość człowieka i życia nie podlega dyskusji, na wartość człowieka nie wpływa jego status społeczny, majątek, wykształcenie (nie idzie w parze z inteligencją i praktyką zawodową) czy przekonania polityczne.


19.Niemożność sumowania podatków gruntownego, najmu, powierzchni mieszkalnej, powierzchni na działalność gospodarczą, podatki te zostaną zastąpione jednym podatkiem uwarunkowanym prowadzeniem działalności gospodarczej lub jej brakiem.


20.Zniesienie pensji minimalnej, która odtąd będzie kształtowana prawami rynku, czyli podażą i popytem.


21.Wprowadzone zostaną trzy sfery podatkowe: 9% dla osób zarabiających do 3500 złotych, 19% dla osób zarabiających od 3500 do 6000 złotych oraz 30% dla osób zarabiających powyżej 6000 tysięcy.


22.Zniesienie wszelakich podatków od rent i emerytów.


23.Pensja niezależnie od wykonywanego zawodu zależna będzie od stażu pracy a nie od pełnionej funkcji i wykształcenia. Osoby pracujące umysłowe nie powinny być lepiej sytuowane i opłacane niż osoby pracujące w handlu etc, gdyż obciążenie psychiczne i fizycznie jest niejednokrotnie wyższe w zawodach o zabarwieniu pracy fizycznej.


24.Jednolite i dobrowolne składki emerytalno - rentowe dla wszystkich osób czynnych zawodowo.


25.Wolne niedziele i soboty (od godziny 14) dla wszystkich z wyłączeniem służb, które dbają o bezpieczne funkcjonowanie Państwa (Policja, Energetyka..)


26.40 Godzinny tydzień pracy. Zmiany nie dłuższe niż 8 godzin.


27.Obniżenie podatku od wynagrodzeń. Zniesienie podatku od wynagrodzeń i opłat ZUS na okres do lat 3 dla nowych polskich firm rodzinnych i rzemieślniczych.


28.Zakaz klonowania, sprzedaży, handlu, sprowadzenia zwierząt i mięsa od zwierząt modyfikowanych genetycznie.


29.Zakaz nawożenia i opryskiwania pól, żywności, mięsa środkami chemicznymi i pierwiastkami ciężkimi oraz modyfikowanymi genetycznie, zakaz rozpylania substancji w wyniku, których powstają smugi chemiczne.


30.Mniejszości narodowe mają zakaz prowadzenia polityki manipulacji mogącej wpływać na politykę kraju, działania takie będą automatycznie karane likwidacją ugrupowania i wydaleniem jej członków poza granice państwa.


31.Opodatkowanie instytucji religijnych niezależnie od wyznania i światopoglądu.


32.Kontrola Państwa nad organizacjami pozarządowymi w zakresie ich finansowania i przeznaczenia środków finansowych. Organizacje tego typu mają służyć swojemu celowi a nie bogaceniu ich twórców …


33.Wsparcie państwa dla bezrobotnych, tworzenie nowych miejsc pracy dzięki tworzeniu tzw.: łączników pokoleniowych dla studentów i emerytów, dzięki temu stanowisko pracy będzie przechodziło między pokoleniami, wdrażając pracowników gotowych do objęcia stanowiska po ukończeniu studiów.


34.Wspieranie szkolnictwa, wynagrodzenie nauczycieli zależne od osiąganych wyników. Zwiększenie roli wychowawczej nauczyciela.


Wychowanie oparte na wzorcach etycznych, moralnych, porządku, sumienności, i uczciwości oraz honoru. Darmowe studia wyższe, rekrutacja bez egzaminów wstępnych na

- [1] [2] [3] [4] -
Opinie
Ocena: 1 2 3 4 5 6
Musisz być zalogować by komentować.
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Książka, dzięki której pokochasz książki. Nawet, jeśli nie lubisz czytać
Pax
Nieja i ja
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów