Zakazana Prawda
opowiadania >przeto ogłoszone i rozpowszechnione powinny być w Ameryce jak najszerzej we wszystkich językach używanych w mowie codziennej przez ludność Stanów Zjednoczonych. Uczynione to być winno celem uświadomienia mas i przestrzegania ich, aby miały na baczności przeciw akcji tak sprzecznej z duchem naszej konstytucji.


Ksiązka ta nie ma na celu budzenia antysemityzmu, przeciwnie wydawcom chodzi o zdemaskowanie niegodziwości spiskowców w języku polskim, dostępnym znacznej części żydostwa w Ameryce, a to, dlatego, by Żydzi sami poznawszy ohydę planów knutych przez niektórych spośród nich, mogli otwarcie wystąpić przeciw konspiratorom.
Autorom ksiązki chodzi w wypełnianie go, a uskutecznione to być może przede wszystkim za pomocą bardzo stanowczego, bardzo męskiego i bardzo otwartego wystąpienia mas żydowskich przeciw knowaniu takich ludzi, jak ci, którzy Protokoły te uważają za księgę wskazań politycznych dla całego plemienia Izraela.


Poszerzamy tu tę sprawę olbrzymiego, ogólnoludzkiego znaczenia w tym duchu uczciwej troski o uratowanie normalnego rozwoju naszej chrześcijańskiej cywilizacji, w duchu obywatelskiej dbałości o dobro ludności amerykańskiej mojżeszowego wyznania, w jakim ją omawia od szeregu miesięcy w znakomitym swym tygodniku „The Dearborn independent” Henry Ford słusznie uważany powszechnie za uosobienie amerykańskiej tężyzny i amerykańskich cnót obywatelskich.


Masy żydowskie, o ile się zdaje, nieświadome są zgoła celów i środków używanych przez spiskowców, którzy w szowinistycznym zaślepieniu i historycznej, cudacznej wierze w biblijna legendę „narodu wybranego” chcą szatańskim splotem intryg opanować świat cały, zniszczyć chrześcijańską cywilizację i chrześcijańską wiarę i na tronie, któremu pokłon ma oddać świat cały osądzić samodzierżawcę, króla żydowskiego z rodu Dawida.
„Protokoły” ogłoszone zostały po raz pierwszy drukiem lat temu kilkadziesiąt, kiedy nikomu jeszcze nie śniła się pierwsza wojna światowa, kiedy nikt nie przypuszczał możliwości istnienia bolszewizmu i jego krwawych rządów w Rosji.


Kilkanaście lat minęło, a w tych kilkunastu latach, w których historia świata szła naprzód gwałtownymi anormalnie szybkimi krokami, wydarzyły się wypadki będące ziszczeniem dosłownym wypadków przepowiedzianych w tych protokołach.
Straszliwa rewolucja bolszewicka i ohydna anarchia, która Lenin i Braunstein Trocki nazywają rządami swymi w Rosji, dziwnie się zgadza w drobnych nawet szczegółach z programem, wykreślonym w „Protokołach”. A nie mniej uwagi godnym jest fakt, że przecież każdemu nieuprzedzonemu człowiekowi jest wiadomym, że cały przewrót bolszewicki dokonany był przez Żydów i że ci Żydzi sa dziś panami Rosji.


Protokołów wszystkich jest dwadzieścia cztery. W każdym z nich mówca porusza specjalny punkt programu żydowskiego opanowania świata, opanowania go pod względem politycznym i religijnym. Praca to sumienna, wykazująca niepospolita inteligencję jej autora i wysokie jego wykształcenie. Z zimna i bezlitosną logika, z której wyziera jednak graniczącą z obłędem wiara w wyższość żydostwa ponad wszystkie narody świata i pogarda dla tych narodów Gojów, autor „Protokołów” przedstawia areopagowi najwyższych Wtajemniczonych Mędrców Syjonu swój plan głęboko obmyślany i mądrze przedstawiany w niepospolitym umyśle. Plan ten jest straszliwy. Środki w nim zalecane są wprost przerażające.


Jakiż jest ten plan i jakie jego środki?


Oto ich streszczenie:


- Należy zniszczyć wszystkie państwa chrześcijańskie za pomocą rewolucji i wojen domowych, które wywołać należy obudzeniem i podżeganiem nienawiści klasowych.
-Należy szerzyć hasła wolności, równości i braterstwa jako przynętę dla tłumów nieuświadomionych.
-Należy działać stopniowo, budzić liberalizm w państwach o ustroju samowładnym, socjalizm w państwach konstytucyjnych.
-Żydzi przede wszystkim starać się muszą o zawładnięcie złotem wszystkich państw świata i kontrolowanie międzynarodowego kapitału. W odpowiednich chwilach należy dopomagać do wybuchu wojen, nie dopuszczając jednak by państwa zwycięskie korzystały z nich terytorialnie.
-Natomiast skutki tych wojen winny być często ekonomicznej i finansowej natury, co oczywiście uczyni żydów posiadających kontrole tych finansów, istotnymi, decydującymi czynnikami. Równocześnie dążyć należy do tego, by poszczególne państwa chrześcijańskie ponosiły uszczerbek na swych prawach narodowych na korzyść międzynarodowych praw żydowskich. (Porównaj specjalne paragrafy o ochronie praw mniejszości, narzucone Polsce i Rumunii w dodatkowych traktatach paryskich)
-Żydzi powinni zdobyć sobie miarodajne a tajne wpływy w poszczególnych stronnictwach politycznych; znać przeszłość każdego polityka; wysuwać naprzód tych, którzy mają ciemne plamy na swojej przeszłości, tak, aby móc w każdej chwili szachować ich ta przeszłością. Muszą też zdobyć kontrole nad prasą wszystkich krajów.
W liberalnych państwach konstytucyjnych Protokoły polecają planowaną akcję w kierunku niszczenia wierzeń religijnych, w wyjątkiem religii żydowskiej. W państwach zaś, w których plany te mogłyby spotkać się z oporem, należy imać się środków gwałtownych przebiegów, przekupstwa, zdrady, hipokryzji itp.
Jako najpewniejszy środek ku zniszczeniu społecznego i ekonomicznego ustroju państw chrześcijańskich, Protokoły zalecają zniszczenie dobrobytu ludów za pomocą strajków, spekulacji, nagłego podwyższania i zniżania zarobków robotnika, nagłego pozbawiania go pracy to znowu przyuczania go do zbytku za pomocą wygórowanych zarobków.
Państwa chrześcijańskie należy osłabiać przede wszystkim ekonomicznie, obciążając je olbrzymimi wewnętrznymi i zagranicznymi pożyczkami.
Trzeba tworzyć chaos polityczny, społeczny i ekonomiczny - trzeba demoralizować ludność chrześcijańska obluźnianiem więzów rodzinnych, przyzwyczajając ja do zbytku rozpusty, bezreligijności i bezmyślnego radykalizmu. Sianie niezgody wśród dorosłych, spaczenie charakterów dziatwy i młodzieży w szkołach za pomocą systemów i haseł o pięknie brzmiących, postępowych tytułach, obałamucanie opinii publicznej za pomocą prasy pozostającej na żłobie żydowskiego kapitału: - oto środki polecane na pierwsza fazę tego międzynarodowego antychrześcijańskiego spisku!
Drugą fazą będzie epoka przejściową, epoka, w której wpływy żydowskie będą już doskonałe ugruntowane, ale jeszcze tajne. W epoce tej w każdym państwie, będzie, już ukryty rząd żydowski, działający poza plecami nominalnego rządu Chrześcijan.


(Czy taka sytuacja nie ma miejsca w Polsce od kilkudziesięciu lat?
http://www.facebook.com/notes/liga-%C5%9Bwiata/lista-os%C3%B3b-o-zmienionych-nazwiskach/129263803823337)Trzecia faza będzie objecie rządów świata przez króla żydowskiego z rodu Dawida.
Oto treść straszliwego dokumentu sprzysiężenia, z którego wnioskować można, że od wieków istniała i istnieje wśród Żydów tajna organizacja, oparta na trzech czynnikach moralnych, a mianowicie:
1-ym - na tragicznej nienawiści do chrześcijaństwa;
2-gim- na bezmiernej żądzy i ambicji zapanowania nad światem
3-cim - na szaleńczej, obłąkanej wierze w bezwzględna wyższość żydostwa ponad wszystkimi innymi rasami i narodami.
Jak zaznaczono na wstępie autentyczność tych Protokołów o tyle bardziej zasługuje na wiarę, że żadne miarodajne czynniki żydowskie nigdy oficjalnie jej nie zaprzeczały. Zresztą i zaprzeczanie takie osłabione być by musiało choćby niezbitym na dłoni leżącym faktem, że metody zalecane w protokołach w

Opinie
Ocena: 1 2 3 4 5 6
Musisz być zalogować by komentować.
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów