Zakazana Prawda
opowiadania >r. 1897-ym, a wiec dwadzieścia trzy lata temu, użyte zostały z przewidzianym w tych Protokołach skutkiem właśnie w tych latach dzielących chwile obecna od daty ich sformułowania.


( http://dydymus.nowyekran.pl/post/13317,prawda-absolutna-jestes-gotowy )


Bardziej przekonywującym od wszelkich zaprzeczeń jest oświadczenie jednego z najwybitniejszych przywódców żydowskich Izraela Zangwilla, złożone na posiedzeniu Konferencji Poale Zion, odbytej nie dawno w Londynie.
Zadaniem tego Syjonisty, rasa, która wydała takich mężów jak: „Beaconsfield, Reading, Montagu, Klotz, Kurt, Elsner, Trotzky" powinna być uznana należnym członkiem Ligi narodów! Dlatego więc wyraziciela aspiracji i ideałów rasy żydowskiej Trotzky, ten typ społecznego zbrodniarza, typ krwawego burzyciela społecznego porządku, typ krwią niewinnych zbroczonego anarchisty, typ ten jest ideałem, który on Zangwill, stawia na równi z innymi żydami, którzy dobili się wielkich stanowisk w państwach opartych na zasadach ładu i prawa jak Anglia i Francja, ideałem, który podnosi wartość i zasługi żydostwa wobec świata i uprawnia Żydów do specjalnego stanowiska w Lidze narodów!!!
(Oświadczenie to znajdzie czytelnik w Jewish Chronile z 27 lutego 1920 r. nr. 2656 str. 28)
Zanim przejdziemy do rozważania treści poszczególnych Protokołów, przypatrzmy się jeszcze jednemu dokumentowi, który każdemu inteligentnemu czytelnikowi da wiele do myślenia.
Jest to odezwa, czy manifest „Do Żydów wszechświata” wydany w roku 1860-ym przez Izaaka Adolfa Cretnieux, Wielkiego Mistrza Loży masońskiej we Francji i założyciela, Alliance Israelite. Oto treść tego manifestu:


U góry pod tekstem tablice Mojżeszowe. Poniżej dwie wycięte ręce, złączone w uścisku.


Pod spodem rycina przedstawiająca kulę ziemska.


Motto: „Wszyscy żydzi za jednego - jeden za wszystkich”.
Związek, który pragniemy założyć nie będzie ani Francuskim ani Angielskim ani Izraelskim ani Niemieckim, ale Związkiem Żydowskim, Związkiem Powszechnym.
Inne ludy i rasy podzielone są na narodowości, - my jedynie nie mamy współobywateli, ale jedynie współwyznawców.
Żyd pod żadnym warunkiem nie stanie się przyjacielem Chrześcijanina ani Muzułmanina, aż póki nie nadejdzie chwila, w której wiara żydowska, jedyna wiara oparta na rozumie, nie zajaśnieje nad światem.
Nasza narodowością jest religia ojców naszych; my nie uznajemy żadnej innej narodowości.
Żyjemy w krajach obcych i nie możemy troszczyć się o zmienne ambicje krajów, zupełnie dla nas obcych, podczas gdy nasze własne zagadnienia moralne i materialne narażone sa na niebezpieczeństwa.
Nauczanie nauki żydowskiej objąć musi cały świat.
Izraelici!!! Bez względu na to, dokąd was zawiodą, choć rozproszeni po całym świecie, musicie zawsze uważać się za członków Narodu Wybranego.
Jeśli sobie zdajecie sprawę z tego, że Wiara waszych ojców jest waszym jedynym patriotyzmem - jeśli sobie uświadomicie fakt, że bez względu na narodowość, do której przystaliście, zawsze przystaniecie i zawsze wierzycie, że tylko w żydostwie jest jedyna polityczną i religijną prawdą. Jeśli jesteście tym przekonaniem przesiąknięci - jeśli tak jest, to wy, o Żydowie świata całego przyjdźcie do nas i słuchajcie wołania naszego i dajcie nam wasze przyzwolenie!!!
Sprawa nasza jest wielka i świętą i powodzenie jej jest zapewnione. Katolicyzm nasz wróg odwieczny, leży powalony w prochu, śmiertelnie ranny w głowę.
Sieć, którą Izrael zarzucił na kulę ziemską, rozszerza się i rozciąga z dniem każdym, a wiekopomne proroctwa świętych ksiąg naszych, nareszcie się sprawdza".
Nadchodzi dzień, w którym Jeruzalem stanie się dniem modlitwy dla wszystkich ludów i narodów, dzień, w którym sztandar żydowskiego jedynobóstwa zaszumi ponad najodleglejsze lądy".
Wykorzystajmy wszystkie sposobności!"
Potęga nasza jest olbrzymia ,nauczmy się używać tej potęgi dla naszej sprawy.
Czego możecie się obawiać?
Zbliża się dzień, w którym wszystkie bogactwa i skarby ziemi staną się własnością Izraela!
Oto, do czego dążył, co wiedział Izrael Adolphe Cremieux, wtajemniczony w tajemnice odwiecznej Konspiracji żydowskiej.
I na cóż wobec takich odezw zdadzą się wszystkie zaprzeczenia, wszystkie dowody, że „Protokoły” są fałszerstwem Gojów?

Straszliwe niebezpieczeństwo zawisło nad chrześcijańskim światem, nad setkami milionów wyznawców nauki Chrystusa. Wyklute w czarnej głębi dawno minionych wieków, ukrywane w bezwzględnie, bezlitośnie straszliwie przestrzeganej tajemnicy, zorganizowane przez najchytrzejsze mózgi z największą rozwaga i przezornością, obmyślane z całą szatańską przebiegłością zajadłych wrogów Tego, który miłować kazał bliźniego swego, jak siebie samego - niebezpieczeństwo to wisi dziś nad światem na kształt sinej chmury, brzemiennej piorunami śmierci.
Pora się zastanowić, pora się otrzeźwić, pora imać się przygotowań obronnych.


(List Otwarty do przebudzonych: http://ligaswiata.blogspot.com/2011/06/list-otwarty.html )


Złoto świata wprawdzie już przeszło z rąk naszych do rąk wrogów Chrystusa, ale jeszcze jest po naszej stronie przeważna liczba ludności, liczba głów myślących, zdolnych obmyslec środki ratunku. Pora jeszcze zanim przeciwnik, nie rozmnoży się jako gwiazdy na niebie i jako piasek nadmorski.
I nie w brutalnych odruchach, nie w rzeziach ni okrutnych represjach leży ratunek. Tych nie pozwala używać chrześcijańska Cywilizacja.


Ratunek leży w uświadomieniu szerokich mas chrześcijańskich, w użyciu sprawiedliwych, legalnych reform społecznych.


Na ten ratunek jeszcze nie jest za późno.
CZĘŚĆ DRUGA


PROTOKÓŁ Nr. 1


Ludzie o popędach złych są znacznie liczniejsi od zacnych, to też najlepsze wyniki w rządzeniu ludźmi osiągnąć można przy pomocy gwałtu i strachu, nie zaś w drodze rozpraw akademickich, każdy człowiek dąży do władzy, każdy pragnąłby zostać dyktatorem, gdyby tylko mógł, niech jednocześnie rzadko, kto nie byłby gotów poświęcić dobra ogólnego dla celów osobistych.


PRAWO POLEGA NA SILE
Co poskramiało zwierzęta drapieżne zwane ludźmi?
Co kierowało dotychczas nimi?
W okresie kształtowania się ustroju społecznego, ludzie ulegali sile ślepej i brutalnej, następnie zaś prawu, które nie jest niczym innym jak ta samą siłą, lecz zamaskowana. Stąd wniosek, że według praw natury istota prawa jest siła.


WOLNOŚĆ JEST IDEĄ NIEZNISZCZALNĄ
Wolność polityczna jest idea, nie zaś faktem.
Idee te należy umieć stosować wówczas, kiedy zachodzi potrzeba zjednania dla swojej partii sił narodu przy pomocy ideowej o ile partia ta zamierza zwalczyć inną, stojąca u steru władzę. Zadanie staje się znacznie łatwiejsze, Jeżeli przeciwnik zarazi się również ideą wolności, czyli tak zwana wolnomyślnością, dla której poczyni ustępstwa kosztem siły. Wówczas uwydatnia się triumf teorii naszej: natychmiast ręka nowa według prawa natury chwyta porzucone wodze władzy, bowiem ślepa siła narodu nie może się ani jednego dnia obyć bez kierownictwa, nowa zaś władza tylko zajmuje miejsca dawnej, zwatlonej wskutek wolnomyślności.

Opinie
Ocena: 1 2 3 4 5 6
Musisz być zalogować by komentować.
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów