„Ja” bez „Ty”.„Piaskownica” czyli nieugięta równoległość istnień.Krótki szkic o dramacie Michała Walczaka pt.”Piaskownica” i jego inscenizacji w Teatrze Telewizji w reżyserii Dariusza Gajewskiego.

Marta Baron
« powrót


Sytuacja – banalna. Ona i On bawią się w „Piaskownicy”. Na tej małej przestrzeni, w krótkim czasie, pomiędzy parą bohaterów i , chciałoby się powiedzieć –gdzieś poza nimi również- rozgrywa się szereg dramatycznych sytuacji. Nawet już w pierwszej- poniekąd naiwnej przecież jeszcze konkretyzacji, jawi nam się ta historia jako naznaczona prawdziwym piętnem tragizmu.„Piaskownicę” można czytać na wiele różnych sposobów, ale sprawą w przypadku tego dramatu najważniejszą, w której każde odczytanie musi znaleźć swoje zakotwiczenie, jest kwestia przestrzeni i czasu dramatu.Michał Walczak umieszcza akcję swojej sztuki w zwykłej osiedlowej piaskownicy. Tam bawi się On. Zabawę przypominającą tani sensacyjny film nagle przerywa Ona, kiedy zaczyna w drugim rogu piaskownicy bawić się lalką. Wówczas pojawia się problem- problem właściwie nie do rozwiązania. Piaskownica okazuje się zbyt mała dla dwojga. Od razu pojawia się jednak pytanie- jaka przestrzeń byłaby wystarczająca dla ich koegzystencji? W odpowiedzi utwierdzamy się coraz bardziej z każdą kolejną sceną. Mikrokosmos piaskownicy, czy makrokosmos świata- nie ma różnicy, żadna przestrzeń nie byłaby w stanie sprostać tej relacji. Piaskownica staje się, więc tylko czymś w rodzaju przestrzeni gry, może nawet placu boju. To plansza, szachownica, po której przesuwane są przez bohaterów białe i czarne piony.Umieszczenie akcji w piaskownicy może jawić się jako pewnego rodzaju podkreślenie głównej cechy przedstawiania w teatrze- metonimii. „Pars pro toto”- mały wycinek świata, dokładnie umiejscowiony w przestrzeni, z ukonkretnionymi granicami. W teatrze, jak nigdzie indziej ta piaskownica staje się wszechświatem, kosmosem z jego historią bez historii i wszystkimi regułami, staje się całą obowiązującą rzeczywistością, do której tylko raz po raz docierają głosy z zewnątrz, jak sygnały- beznamiętnie odbierane z innych galaktyk.W inscenizacji Dariusza Gajewskiego akcja zostaje przeniesiona z piaskownicy na plażę. Upraszczając, można właściwie powiedzieć, że pomiędzy elementami dramatu, a jego inscenizacji w Teatrze Telewizji postawiono po prostu znak mnożenia. Piaskownicę pomnożono taką ilość razy, że otrzymaliśmy plażę, dwie postaci pomnożono razy trzy- tak, że otrzymaliśmy trzy pary - sześć osób. Ilość nowych par wyznacza także rozszerzenie płaszczyzny czasu, bo każda z nich symbolizuje jeden etap życia- począwszy od młodości, przez wiek dojrzały, na starości skończywszy. Wymiar metonimii zostaje w ten sposób zmieniony, rozszerzony zostaje niejako jej zakres działania. Taki zabieg ma jednak nie tylko na celu pewnego rodzaju uniwersalizację przekazanych treści. To zdecydowanie coś więcej. Gajewski w ten sposób stara się wyostrzyć pewne sensy, a nawet wprowadzić szereg nowych, których na próżno szukać w dramacie.Piasek, zarówno ten w piaskownicy, jak i ten na plaży konotuje oczywiste znaczenie- pustynia. Wrażenie to pogłębia inscenizacja Teatru Telewizji. Samotność człowieka stającego wobec ogromu bezlitosnego żywiołu natury, którym niewątpliwie jest pustynia, wprost porażająca. Samotny człowiek na pustyni skazany jest na śmierć. Ratunku można szukać tylko w drugim człowieku, ale jak się okazuje w dramacie, ludzie nie są w stanie przebyć oddzielającej ich przestrzeni, nie są w stanie zbliżyć się do siebie. Dystans, choć pozornie niewielki, naprawdę wydaje się być nie do przebycia.Porównując dramat Michała Walczaka z inscenizacją Dariusza Gajewskiego dostrzegamy, jak wyłania się czytelna opozycja natura-kultura. Wyjęcie przez reżysera bohaterów z ram piaskownicy- tworu kulturowego i włożenie ich w pozbawiony ram twór natury, unaocznia, gdzie tkwią lub gdzie mogą tkwić korzenie międzyludzkich relacji. Nie w naturze, a w kulturze. Może to co kulturowe, co stworzone przez człowieka jest złe, ogranicza, narzuca taki sposób postrzegania świata, który niejako przeciwstawia się pewnemu stanowi naturalnemu.Oglądając inscenizację „Piaskownicy” nasuwa się skojarzenie, że przestrzeń, stanowiąca pozornie tło dla akcji, nagle staje się jakby parabolą rozgrywanych zdarzeń. Plaża, morze, niebo, słońce trwają niezmiennie. Mnogość wyeksponowanych podziałów horyzontalnych towarzyszy zupełnemu brakowi podziałów wertykalnych. Tak zbudowany krajobraz całą swoją istotą zdaje się mówić o pustce i samotności. Do spotkania kobiety i mężczyzny dochodzi w miejscu, w którym stykają się dwa żywioły- na plaży. W pulsującym cyklu przypływów i odpływów woda i ziemia, jak dwa pierwiastki- męski i żeński, dotykają się delikatnie, po to, by nigdy się nie zjednoczyć. W żadnym czasie nie znajdą się przecież w związku zgody, bo tam, gdzie jest woda, nie ma lądu. Podobnie na zawsze oddzieleni zostali od siebie kobieta i mężczyzna. Tak rozgrywają się więc dwa dramaty, a jeden zdaje się być odbiciem drugiego.Według filozofii Emmanuela Levinasa , to właśnie samotność konstytuuje wydarzenie bytu. Ów byt gwarantuje dopiero wyizolowanie się przez istnienie. Człowiek więc nigdy nie będzie w stanie zbliżyć się do drugiego człowieka na tyle, aby wyjść ze swojej samotności, jednostkowości, inności. To spojrzenie dość pesymistyczne- żadna komunia bowiem w takich okolicznościach nie wydaje się być możliwa. Tak i tutaj, w „Piaskownicy”, ogromne różnice między mężczyznami i kobietami są dystansem nie do przebycia.Ten krótki szkic pozbawiony jest ambicji całościowego ujęcia, czy analizy dramatu bądź inscenizacji. Z założenia swego ma
Zobacz też:

Publicystyka - Tim Burton wobec słowiańskiej ludowości czyli upiorność życia wskrzeszona Tim Burton wobec słowiańskiej ludowości czyli upiorność życia wskrzeszona Tim Burton zajmuje odosobnione miejsce we współczesnym kinie nie tyle amerykańskim, ile światowym w ogóle. więcej...
Opinie
Musisz być zalogowany by móc komentować.
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
REKLAMA
linia_1_reklama linia_2_reklama linia_3_reklama
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów