Dziecko z ADHD w szkole. Wywiad z dr. Katarzyną Herdą-Płonką

granice_pl
« powrót

Publicystyka - Obrazek

Do rozmowy na temat miejsca w szkole uczniów z ADHD, podejmowanych i zaniechanych działań w tym względzie przyjęła zaproszenie dr Katarzyna Herda-Płonka, doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Katedrze Filozofii i Nauk Humanistycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W pracy naukowo-dydaktycznej poszukuje ona praktycznych rozwiązań, które będą wspierały zarówno środowisko szkolne, jak i rodzinne w procesie nauczania-uczenia się. Jest autorką książki Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Katarzyna Bocheńska-Włostowska: Pani doktor zacznijmy naszą rozmowę od następującej kwestii. Dlaczego o ADHD powinno się rozmawiać?


Katarzyna Herda-Płonka: Po pierwsze: niewiedza w tym zakresie znacznie utrudnia funkcjonowanie dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym. Po drugie: nawet, jeśli założymy, że „wiedza potoczna nt. ADHD” funkcjonuje w wyżej wymienionych środowiskach, a na podstawie zrealizowanych badań wynika, że tak jest, to nie zawsze jest ona odzwierciedlana we faktycznych działaniach podejmowanych na rzecz ucznia z ADHD. Dziecko – uczeń z ADHD stanowi „problem” dla nauczyciela i grupy rówieśniczej, a niejednokrotnie bardziej dla rodziców pozostałych uczniów niż dla samych rówieśników ucznia z ADHD. Nauczyciel w obliczu co najmniej dwudziestopięcioosobowej klasy, oprócz ucznia z ADHD ma na przykład dwóch innych uczniów z innymi zaburzeniami w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, ADD (zaburzenia koncentracji uwagi, zespół Aspergera, zaburzenia Integracji Sensorycznej itp.), co znacznie utrudnia świadomą pracę dydaktyczno-wychowawczą.


Zauważmy, że problematyka ADHD nie jest dla nas czymś obcym (tematyka znana od 150 lat pod różną terminologią), a mimo to trudno jest tym dzieciom zapewnić odpowiednie warunki wzrastania. Na pewno należy o ADHD mówić, bo być może uwrażliwimy w tym względzie nie tyle grono pedagogiczne, co raczej może władze oświatowe, które mogłyby zwrócić uwagę na potrzeby dzieci - nie tylko tych z ADHD, ale i tych, o których tak ładnie mówi się, że mają „specyficzne trudności w uczeniu się”. Nie nowością jest fakt, że praca w mniej licznej klasie jest korzystniejsza dla całej grupy uczniów, w tym dla ucznia z ADHD.KBW.: Klasy są jednak coraz liczniejsze, a nie mniejsze…


KHP: Oczywiście ze względu na finanse nie jest to do końca możliwe. Alternatywą dla ucznia z ADHD w klasie byłoby zatrudnienie dodatkowego nauczyciela wspierającego, tak jak jest to czynione w placówkach integracyjnych. Pamiętam, że swego czasu był realizowany projekt finansowany z Funduszy Unii Europejskiej (Wrocław), gdzie faktycznie przeszkolono i zatrudniono dodatkowych 120 nauczycieli w klasach, w których był uczeń ze zdiagnozowanym ADHD. Projekt zyskał uznanie w oczach nauczycieli, rodziców innych uczniów oraz samych rówieśników, a także wśród bezpośrednio zainteresowanych – uczniów z ADHD i ich rodzin. Niestety, projekt został pomyślnie zrealizowany i tyle. Nie podjęto dalszych starań czy prób wdrożenia niniejszej koncepcji w życie, ponieważ pojawiły się sygnały wskazujące, że gros nauczycieli nie do końca była zadowolona z faktu, że praca nauczyciela wspierającego jest wyżej opłacana (stawka wynagrodzenia proponowana w projekcie), niż ich własna praca. Jak widać, nie zawsze „dobro dziecka z ADHD”, możliwość stworzenia mu odpowiednich warunków pracy – uczenia się, a tym samym zorganizowanie dogodnych warunków pracy dla pozostałych uczniów jest priorytetem samym w sobie.


Poza tym w obrębie wiedzy podstawowej nt. pracy z uczniem z ADHD funkcjonuje m. in. przekonanie, że uczniowi z ADHD należałoby ograniczyć ilość niezbędnych bodźców wzrokowych. A spójrzmy na nasze klasy. Gdy wchodzimy, zauważamy, że aż dwoi i troi się od różnorodnych wystaw, prac, gazetek itp. I tu mamy podstawowy merytoryczny błąd.


Inny błąd, jaki uwidacznia się w dokonywanych dotąd hospitowanych lekcjach, to błędne komunikaty, kierowane ze strony nauczycieli. Mam wrażenie, że nie wszyscy nauczyciele mają odpowiednie kompetencje do pracy wychowawczej z dziećmi. Pamiętajmy: jaki wzorzec, takie przyszłe pokolenie. To smutna prawda w obliczu tego, że nieodpowiednia postawa, zwłaszcza nauczycieli, przyczynia się do coraz poważniejszych w swych konsekwencjach trudnych zachowaniach uczniów z ADHD (postawa roszczeniowa, zachowania samolubne, egzocentryczne, zachowania aspołeczne).KBW.: Jakiś czas temu słyszałam o nauczycielach, którzy w drodze wendetty kazali innym uczniom deptać po nóżkach chłopca z ADHD, by w ten sposób pokazać, jak innych boli, kiedy on ich atakuje i bije. To chyba nie należy do działań terapeutycznych?


KHP.: Wśród uczniów z ADHD, u których nie podjęto odpowiedniej terapii, uwidaczniają się w pierwszej kolejności porażki szkolne (słabe oceny, słabe przystosowanie społeczne), znaczące problemy rodzinne (emocjonalne i behawioralne). To wszystko wpływa na samoocenę dziecka. Brak odpowiedniego wsparcia w stosownym czasie rzutuje w konsekwencji porzuceniem kariery szkolnej, wkroczeniem w świat przestępczy, zażywaniem narkotyków lub innych środków psychoaktywnych. Konieczne zatem jest wczesne rozpoznanie oraz podjęcie odpowiednich działać wspierających nie tylko dla ucznia z ADHD, ale przede wszystkim dla rodziców takiego dziecka. Możliwe jest to jedynie wtedy, gdy grono pedagogiczne jest przychylne wobec ucznia z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. A z tym bywa różnie, jak donoszą opinie rodziców dzieci z ADHD. Zatem nie tylko trzeba o tym mówić i upowszechniać wiedzę w tym zakresie, lecz raczej realnie wdrażać w praktykę szkolną niektóre propozycje i rozwiązania proponowane w pracy z uczniem z ADHD w myśl tak pięknego założenia „współpracy środowiska szkolnego i rodzinnego”.KBW.: Szkoła często nie dostarcza optymistycznych refleksji na temat jej funkcjonowania. A co dopiero, kiedy chodzi o uczniów z ADHD…


KHP.: Szkoła, nawet, jeśli ma przychylne nastawienie do problematyki ADHD, to uwarunkowania organizacyjne pracy nauczyciela utrudniają mu pracę z uczniem z ADHD i pozostałą klasą tego ucznia. Można byłoby przyjąć hipotetyczne założenie projektu w obrębie zastosowania zalecenia typu: nauczyciel wspomagający w postaci „dobrego ucznia”. Jest to alternatywne wyjście w pracy z uczniem z ADHD. Uczeń taki siedziałby z uczniem z ADHD i w pewnym stopniu nadzorowałaby tempo i jakość pracy ucznia z ADHD. Projekt miałby rację bytu, o ile bardzo dobrze przygotuje się do tego „mentalnie” grupę rówieśników ucznia z ADHD i rodziców tych uczniów. W tym celu zalecałaby przygotowanie prelekcji na przykład w oparciu o materiały edukacyjne proponowane w książce Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym.


Gdyby grupa uczniów w klasie nastawiona była na współpracę – a nie na rywalizację, jak to powszechnie ma miejsce – zasadność wykorzystania ucznia bardzo dobrego w roli "nauczyciela wspierającego ucznia z ADHD” miałaby rację bytu. Jest to oczywiście koncepcja, którą może warto byłoby urzeczywistnić w ramach jakiś prac badawczych, tj. zweryfikować zasadność tak przyjętej pracy dydaktycznej na lekcjach. Inna nieco kwestia podkreślająca fakt tzw. nieudolności w radzeniu sobie z uczniami z ADHD w szkole przez nauczycieli może uwarunkowana jest biurokracją (nowy dodatkowy pomysł z tzw. Dzienniczkami Nauczyciela) oraz tzw. absurdalnym faktem awansu zawodowego nauczyciela, w którym to on z uwagi na konieczność poszerzania swoich pesudokompetencji zmuszony jest poświęcić czas na samorozwój, a nie na planowo przemyślaną pracę ze swoimi


poprzednia
- [1] [2] [3] -


Zobacz też:

Publicystyka - Rewolucja życiu i... w kuchni. Wywiad z Katarzyną Enerlich Rewolucja życiu i... w kuchni. Wywiad z Katarzyną Enerlich - Mam w swojej pamięci wiele dobrych książek, które mi pomogły bardziej, niż niejeden życiowy doradca. Mój świat dzieli się na ludzi, zwierzęta, rośliny i… książki. Choć muszę dodać, że koty więcej...
Publicystyka - Praca mamy to katorga! Wywiad z Jodi Picoult i Samanthą Van Leer Praca mamy to katorga! Wywiad z Jodi Picoult i Samanthą Van Leer Prawdziwe bajki nie są dla ludzi o słabych nerwach. Dzieci są ścigane przez wilki i zjadane przez czarownice; kobiety zapadają w śpiączkę i padają ofiarą niegodziwych członków rodziny. Ale cały ten ból więcej...
Opinie
Musisz być zalogowany by móc komentować.
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
REKLAMA
linia_1_reklama linia_2_reklama linia_3_reklama
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów