Norwid nieznany

Dawid Klachacz
« powrót

Trzeba wiedzieć, że Norwid napisał swój poemat w dobie największej popularności Offenbacha, parodiującego w swoich operetkach mity starożytnych Greków. To właśnie ironia staje się pryzmatem nowego poznania, odświeżania statycznych figur, ona także pobudza dzieło do balansowania, przechodzenia między dwoma postaciami Apollina.

Ta oczywista konstatacja jest jednak rudymentarna dla właściwego odczytania owej poezji. Współcześni teoretycy kultury, antropolodzy recypują zjawiska kulturowe ze świadomością, że tak jak wszyscy ludzie sami tworzą kulturę. Podobnie C. K Norwid podejmuje refleksje nad kulturą europejską i sam z niej wyrasta. Ma to doniosłe znaczenie, gdyż nie da się wyzbyć wszystkich prenociones, a co za tym idzie nie można być do końca obiektywnym interpretując kulturę. Jednakże tendencja subiektywna ma wielką wartość w literaturze, a wszelkie koncepcje teoretycznoliterackie nawołujące do tworzenia obiektywnych korelatów, w praktyce stają się utopią. Mimo to C. K Norwid wprowadza w przestrzeń liryczną podmiot, który ma świadomość kulturową, zna historię, jest można by rzec wszechwiedzący, a więc ma zdolność do tworzenia syntezy.


C. K Norwid, napisał wiele utworów bezpośrednio odwołujących się do mitów, symboli, archetypów tym samym ukazując filozoficzno – refleksyjny stosunek do tradycji. Nie jest chyba zbiegiem okoliczności fakt, że w drugiej połowie dziewiętnastego wieku powstają nauki o kulturze oraz poważna refleksja antropologiczna. Co więcej najważniejsze ośrodki uniwersyteckie zajmujące się badaniem kultury znajdowały się w miastach, z którymi poeta miał styczność, a więc Paryż, Berlin, Drezno, Florencja, Nowy York. Istnieje pewien szczególny fakt biograficzny, który mógłby rzutować na postać Norwida jako poety kultury, mianowicie jego podróże do Berlina i uczęszczanie na wykłady uniwersyteckie. W tym właśnie okresie Berlin był jednym z najważniejszych ośrodków badawczych na świecie, w którym klarowały się nauki o kulturze – kulturenwissenschaft[1]. Dały one notabene podwaliny dla współczesnego kulturoznawstwa. Wynika z tego, że Norwid musiał mieć styczność przynajmniej z ogólnymi tendencjami kształtującymi się na temat teorii kultury. Dyskusje teoretyczne na temat kultury były szczególnie żywe w Niemczech, Francji i Stanach Zjednoczonych, natomiast w Polsce nie znalazły jeszcze tak bardzo podatnego gruntu.


Owe fakty są istotne, gdyż ukazują jak bardzo Norwid był poetą wykształconym a przede wszystkim świadomym istoty kultury. Przejawia się to w całej twórczości poety. Niestety wielu literaturoznawców interpretuje twórczość Norwida jedynie w pryzmacie narodowowyzwoleńczym i tutaj często dochodzi do fiksacji. Analogicznie według wielu badaczy odwołania kulturowe u Norwida mają charakter egzemplifikujący fakt deptania jej przez zaborców. Kazimierz Wyka uważa, że jest to realizm kultury, jej ścisłe powiązanie z warunkami materialnymi i życiem zbiorowym, tak wyróżniający myśl Norwida od innych[2]. Tę można by określić fiksację interpretacyjną Wyka kontynuuje następującymi słowami: Ta wiara w doniosłość kultury dyktowała Norwidowi nie tylko ironię, lecz również bolesny i wspaniały patos oburzenia na tych, co depcą. Patos oburzenia człowieka, który widzi, jak przepadają skarby niepowrotne i bezcenne, rodzi zarazem dumny profetyzm, co karę wieszcząc, ratuje siebie, profetyzm, który brzmi: „Żaden grzech przeciw Duchowi Świętemu ani w tym, ani w przyszłym życiu nieodpuszczony[3]”.


Nie jest właściwym zawężanie drogi interpretacyjnej do sytuacji politycznej w Polsce, do ukazywania kultury jako tworu patetycznego i ocalającego człowieka od realizmu codzienności, od sytuacji materialnej i społecznej. To, co Kazimierz Wyka nieostrożnie nazwał patosem i profetyzmem należałoby interpretować raczej jako refleksję ogólno humanistyczną poety – historiozofa. Norwid pomimo tego, że był twórcą zaangażowanym w problemy narodu był zarazem kontestatorem sztuki w ogóle. Wynika to nie tylko z jego twórczości literackiej, ale i rzeźbiarskiej oraz refleksji z poziomu meta. Sprowadzenie sztuki Norwida do roli profetyzmu wobec narodu, patosu oraz kolektywizmu nie tylko spłyca interpretację, ale też odbiera mu rangę nowatorstwa. Dzieła Norwida potwierdzają współczesną koncepcję teorii kultury, że jest ona immamentna, niezależna od sytuacji politycznej, społecznej, że owszem zmienia się, ale zawsze - jest. Kultura przesyca naszą egzystencję, jest z niej zbudowana podobnie jak egzystencja zbudowana jest z kultury. Tak samo twórczość Norwida to ciągłość tradycji, kultury, interpretacji jej zjawisk, a także owa immanencja i naturalność elementów kulturowych występujących w jego literaturze. Wobec tego nie można zgodzić się z twierdzeniem Kazimierza Wyki, który mówi, że wspólnością w rozmaitości sztuk i kultur jest jedna, niepowtarzalna droga, jaką każdy naród dochodzi do swych ogólnoludzkich wartości kulturalnych. Wspólnością, paradoksalnie brzmiącą, jest tylko to, że każda wnoszona treść musi być inna, własna. Kultura prawdziwa jest jak kwiat, który kwitnie tylko raz, tylko na jednej roślinie i więcej się nie pojawia[4].


Norwid odwołując się do kultury wzbija się ponad sprawy narodowe, wynika to między innymi z jego doświadczenia podróżniczego, wykształcenia oraz wrażliwości. Kultura nie jest czymś jednokrotnym i niepowrotnym[5] w dziełach Norwida jak twierdzi Wyka, lecz tworzy dzieło, jest przeźroczystą warstwą, a bezpośrednie odwołania do elementów kulturowych to momenty ujawniania i potwierdzania, że ona rzeczywiście istnieje w sposób naturalny.


Powyższe kwestie i motywy teoretyczne związane z kulturą zostały podjęte w poemacie C. K. Norwida pt.: A dorio ad Phrygium. Fundamentem interpretacyjnym dzieła jest postać Apollina, z którym wiąże się mit mocno zakorzeniony w tradycji literackiej. Ponadto ważna jest świadomość istoty epok apolińskich i dionizyjskich, w których zmienia się stosunek do rzeczywistości.


Grecka mitologia opisuje przygodę poetycką, w której Satyr Marsjasz przypadkowo zdobył flet bogini Ateny. Grą na tym instrumencie zabawiał chłopów z Frygii, a gdy ci mówili, że gra piękniej niż Apollo, nie zaprzeczał. Apollo[6] – władca liry, poczuł się obrażony, więc wezwał Marsjasza na pojedynek. Zawodom sędziowali bogowie, (w niektórych podaniach twierdzi się, że muzy), a zwycięzca miał przywilej ustalenia kary dla pokonanego. Zawody polegały na tym, kto lepiej zagra na swoim instrumencie. Podstępem wygrał Apollo i wymierzył Marsjaszowi karę obdarcia go żywcem ze skóry i przybicia jej do sosny. Inna wersja mitu podaje, że jedynie Midas – król Frygii i twórca kultu boga Dionizosa, głosował za wygraną Marsjasza.[7]


Korelując mit i poezję Norwida można by uruchomić kontekst biograficzny, który wykorzystany w umiejętny sposób staje się pryzmatem głębszej recepcji dzieł. Norwid, co oczywiste znał mit o Apollinie i Marsjaszu. Co więcej poeta


poprzednia
- [1] [2] [3] [4] [5] -


Zobacz też:

Publicystyka - SYLVIA PLATH. JESTEM ROSĄ W SAMOBÓJCZYM LOCIE SYLVIA PLATH. JESTEM ROSĄ W SAMOBÓJCZYM LOCIE O Plath napisano, „że musiała ciągle wynajdywać powody, nie żeby się zabić, ale żeby się nie zabić”<span c więcej...
Publicystyka - ROBERT LOWELL – MY MIND IS NOT RIGHT.JA CHYBA TRACĘ ROZUM ROBERT LOWELL – MY MIND IS NOT RIGHT.JA CHYBA TRACĘ ROZUM Twórczość Roberta Lowella jest doskonałym przykładem heterogeniczności powojennej poezji, ścierania się poglądów teoretycznoliterackich i rodzenia się nowych praktyk pisarskich, czyli zwierzenia w liryce. więcej...
Opinie
Musisz być zalogowany by móc komentować.
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
REKLAMA
linia_1_reklama linia_2_reklama linia_3_reklama
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów