Zamach majowy w oczach sowieckiej dyplomacji

Beata Bednarz
« powrót

Publicystyka - Obrazek

12 maja 1926 rozpoczął się w Polsce przewrót majowy, przeprowadzony pod przywództwem marszałka Józefa Piłsudskiego. Po bezowocnej rozmowie Piłsudskiego z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim oddziały wierne marszałkowi zajęły pozycje przy warszawskich mostach. Po kilku dniach zbrojnych potyczek Piłsudski przejął kontrolę nad Warszawą, rząd Wincentego Witosa podał się do dymisji, a prezydent Wojciechowski złożył swój urząd. To wydarzenie otworzyło okres 13 lat rządów sanacji, którym kres położył dopiero wybuch II wojny światowej. Jakie były przyczyny przewrotu? Jakie światło na wydarzenia sprzed 87 lat rzucają materiały moskiewskiej centrali Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych (LKSW), a także zagranicznych placówek, głównie w Warszawie i Berlinie? 

Nie zdążył jeszcze Skrzyński wziąć się do roboty, a już na scenie pojawił się zasłużony marszałek, rycerz bez strachu i skazy, współczesny Zagłoba − Piłsudski.Pod tymi pełnymi ironii słowami podpisałby się w połowie lat dwudziestych ubiegłego wieku każdy polski przeciwnik Józefa Piłsudskiego i wróg sanacji. Ich autorem jest jednak akredytowany w Warszawie sowiecki dyplomata Piotr Wojkow, który w ten sposób opisywał swoim przełożonym sytuację panującą w Polsce po powołaniu rządu Aleksandra Skrzyńskiego oraz manifestacji generałów i oficerów w Sulejówku 15 listopada 1925 roku. Dzięki odtajnionym przez Rosjan materiałom moskiewskiej centrali Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych (LKSW), a także zagranicznych placówek, głównie w Warszawie i Berlinie (nie wszystkich dokumentów, gdyż Rosjanie wciąż blokują dostęp do materiałów archiwalnych dotyczących całego okresu dwudziestolecia międzywojennego), możemy spojrzeć na zamach majowy oczami sowieckiej służby dyplomatycznej. Na podstawie nieznanych dotąd dokumentów krakowski historyk Mariusz Wołos, którego książka O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925−1926 właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa Literackiego, stworzył fascynujący obraz przewrotu majowego. Dzięki niej możemy poznać kierunki działania sowieckiej machiny państwowej i propagandowej wobec II Rzeczypospolitej w połowie lat dwudziestych ubiegłego wieku.


Od początku władzy sowieckiej Polska z racji swojego położenia geograficznego znajdowała się stale w sferze zainteresowań moskiewskich decydentów. Jak stwierdza Mariusz Wołos, po rewolucji październikowej Polska nie była celem ostatecznym na drodze do zaspokojenia imperialnych dążeń sowieckich decydentów, ale jedynie wstępnym, acz ważnym ku temu etapem. I to właśnie w niemałym stopniu determinowało zadania wyznaczone sowieckiej dyplomacji oraz Komunistycznej Partii Polski. Tak zarysowane tło jest ważne, aby lepiej zrozumieć zagadnienia opisane w przełomowej publikacji poświęconej istotnemu fragmentowi dwudziestowiecznej historii Polski, a mianowicie kryzysowi politycznemu w latach 1925−1926 obserwowanemu przez Sowietów. Mamy wyjątkową szansę zapoznania się z poglądami decydentów systemu bolszewickiego, realizującego politykę imperialistyczną, na majowy zamach stanu, a także na poprzedzające go wydarzenia rozgrywające się na międzywojennej scenie politycznej.
Carobójca dyplomatą w Polsce


Na stanowisko swojego przedstawiciela dyplomatycznego w Warszawie, tzw. połpreda, władze sowieckie wysłały w 1924 roku człowieka, na którym ciążyło piętno carobójcy. Przyjazd Piotra Wojkowa, który miał na rękach krew niewinnych dzieci ostatniego z dynastii Romanowów cara Mikołaja II, wywołał w Polsce burzę. Wojkow pełnił swoją funkcję do 1927 roku, gdy został zamordowany. Diagnozy Wojkowa związane z polską sceną polityczną, zwłaszcza przed zamachem majowym, nie były jednak szczególnie trafne i przenikliwe. Kierujący sowiecką placówką dyplomatyczną Wojkow niezbyt dobrze orientował się w sprawach polskich przed przewrotem majowym. A kiedy do niego doszło, był całkowicie zaskoczony. Jego zwierzchnicy nie omieszkali wypomnieć mu błędnych analiz dotyczących wewnętrznej sytuacji Polski.„Dyplomacja demonstracyjna”


Czym była dyplomacja sowiecka jako instrument polityki Moskwy? Odpowiadając na tak postawione pytanie, Wołos przytacza definicję o „dyplomacji demonstracyjnej” sformułowaną przez amerykańskiego dyplomatę i sowietologa George’a Frosta Kennana w odniesieniu między innymi do dyplomacji sowieckiej. Dzięki temu łatwiej można pojąć najważniejsze cele i metody działania sowieckiego aparatu dyplomatycznego. Chyba nie trzeba przypominać, jak bardzo podejrzliwi i przebiegli potrafili być sowieci. Mieli oni swoje stałe i nierzadko skuteczne narzędzia wywierania nacisków na sąsiednie państwa. Jedną z metod dyplomacji sowieckiej, wielokrotnie sprawdzoną i skuteczną, było powtarzanie na arenie międzynarodowej wymyślonej w Moskwie opinii, która co prawda najczęściej niewiele miała wspólnego z rzeczywistością, ale zaczynała żyć własnym życiem. Była to metoda charakterystyczna raczej dla propagandy niż dyplomacji, ale przynosiła rezultaty i bywało nierzadko tak, że zagraniczni partnerzy zmuszani byli do dementowania kłamliwych wiadomości. Jednak dyplomaci działający w II Rzeczypospolitej w latach 1925−1926 wcale nie unikali kompromitacji w swych ocenach i przewidywaniach i można śmiało stwierdzić, że błądzili po omacku. Sowieckim dyplomatom najbardziej doskwierał brak dobrych kontaktów wśród piłsudczyków. Najlepsze stosunki mieli zaś z przedstawicielami endecji oraz środowisk przemysłowych i handlowych. Z tego powodu nie mogli mieć rozeznania w planach Piłsudskiego.„Rycerz mętnej wody” i „niekoronowany król endecji”


Zasłużony marszałek, rycerz bez strachu i skazy, współczesny Zagłoba, rycerz mętnej wody, polski Kierenski, mały Napoleon o wojenno-awanturniczych skłonnościach (autorem ostatniego określenia jest Maksim Litwinow) − takim niewybrednymi i dezawuującymi epitetami sowieccy dyplomaci obdarowywali Józefa Piłsudskiego w swoich depeszach na temat sytuacji wewnętrznej i zagranicznej Polski w połowie lat dwudziestych. Największego zaś przeciwnika politycznego Piłsudskiego − Romana Dmowskiego − Sowieci tytułowali najczęściej określeniem niekoronowany król endecji, a Dmowski nie pozostawał im dłużny, bez ogródek nazywając bolszewików imperialistami. Nie mniej interesujące są spostrzeżenia szefa sowieckiej dyplomacji Gieorgija Cziczerina dotyczące endecji i jej roli przed zamachem majowym. To właśnie w kręgu endecji sowieccy dyplomaci mieli najlepsze kontakty i informacje na temat rządu Skrzyńskiego i prawej strony sceny politycznej. W opinii Sowietów endecja była jedyną partią prawicową, mogącą dążyć do objęcia władzy w Polsce. Najbardziej charakternym i utalentowanym prowokatorem Sowieci nazywali zaś człowieka blisko związanego z Sulejówkiem i wybitnego piłsudczyka Kazimierza Kierzkowskiego − Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego w latach 1923−1929. Wincenty Witos opisany został jako zbyt chytry lis, człowiek, który nie lubi ryzykować. Długo by wymieniać opinie Sowietów na temat najbardziej wpływowych polityków polskich Drugiej Rzeczypospolitej przytoczonych przez krakowskiego historyka.Kompromitacja akredytowanych w Polsce sowieckich dyplomatów


Czy zamach majowy był przez Piłsudskiego i jego zwolenników konspiracyjnie przygotowywany od dłuższego czasu? Na to pytanie polscy historycy wciąż szukają odpowiedzi. Ich długoletnie badania nie potwierdzają przygotowań do akcji


poprzednia
- [1] [2] [3] -


Zobacz też:

Publicystyka - Od Kopciuszka do bohaterki. O nowej roli kobiet w literaturze dla młodych czytelników Od Kopciuszka do bohaterki. O nowej roli kobiet w literaturze dla młodych czytelników Jesteśmy świadkami ogromnych zmian zachodzących w świadomości społecznej. Zmian, w sposobie postrzegania ról płciowych i, w końcu, zmian, które nawet jeśli jeszcze nie każą nam się pożegnać z Kopciuszkami więcej...
Publicystyka - Papież, który trafił do Papież, który trafił do "Piekła" Pustelnik, mistyk, polityczny pionek, duchowny nieznający łaciny. W „Boskiej komedii” Dante umieścił go w piekle za tchórzostwo. Kim naprawdę był Celestyn V – poprzedni papież, który więcej...
Opinie
Musisz być zalogowany by móc komentować.
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
REKLAMA
linia_1_reklama linia_2_reklama linia_3_reklama
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów