Recenzja redakcji granice.pl

Okładka - Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości
Kup Teraz

Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości

Kinga Musialska

Ocena ( 0 osoby )
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2010
Kategoria: Pedagogika
ISBN: 9788375873535
Liczba stron: 128
Dodał/a książkę:
Dodał/a recenzję: Justyna Gul

O aspiracjach wśród młodzieży
Dążenia, zamierzenia, plany, zainteresowania i potrzeby – wszystko to stanowi nieodłączną część naszego życia warunkując tory, którymi będą toczyły się nasze losy. Aspiracje, głównie o charakterze edukacyjno-zawodowym wpływają na pozostałe dziedziny życia oraz motywują nas do określonych zachowań i wyborów. Pragnienia i potrzeby odgrywają bardzo ważną rolę szczególnie u młodzieży, gdyż to stojąc u progu dorosłości dokonujemy selekcji potencjalnych możliwości i kierunków rozwoju. Wiedza o aspiracjach młodych ludzi może również dać wyobrażenie jakie wartości będą istotne dla nich za pięć czy za dziesięć lat.
Wiedza o aspiracjach i potrzebach jest niezwykle istotna zwłaszcza dla ludzi zajmujących się problematyką wychowania i kształcenia, a pozyskane informacje umożliwiają kontrolę i weryfikację założonych celów z rzeczywistymi. Pozwala to miedzy innymi na określenie środków jakie należy zgromadzić oraz wielkości kosztów jakich poniesienie jest konieczne w trakcie realizacji wartościowych wychowawczo celów. Taką próbę identyfikacji aspiracji młodzieży podejmuje Kinga Musialska, zaś książka „Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości” jest rzetelną analizą tematu stanowiącą materiał do dalszych badań czy też praktycznego wykorzystania.
W rozdziale teoretycznym autorka przybliża nam termin „aspiracje” w ujęciu różnych badaczy, definiuje także ich poziom określany jako „wynik, rezultat działania, czy zespół dążeń”. Musialska identyfikuje również kategorie aspiracji społeczno – kulturalnych oraz stosuje w ślad za autorytetami podział ze względu na różne kryteria (np. ze względu na poziom aspiracji, relację do posiadanych możliwości czy też związek aspiracji z działaniem).
Badaniem aspiracji młodych ludzi zajmowało się wielu naukowców, a wyniki analiz i główne kierunki prac znajdziemy w rozdziale poświęconym tej tematyce. Poznamy bliżej osobę Andrzeja Janowskiego pracującego miedzy innymi nad  aspiracjami młodzieży rozpoczynającej i kończącej szkołę średnią oraz przeprowadzającą badania nad młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim -  Beatę Górnicką.
Prawdziwą wartość prezentują jednak rozdziały poświęcone metodologii badań oraz analizie ich wyników. Musialska za główny cel stawia sobie poznanie i opis aspiracji życiowych młodzieży stojącej u progu dorosłości oraz ich uwarunkowań. Jest to możliwe przede wszystkim przez poznanie związków zachodzących pomiędzy samooceną, płcią, miejscem zamieszkania, warunkami materialnymi, sytuacją rodzinną czy strukturą rodziny a aspiracjami życiowymi. Za główny problem badań przyjęto odpowiedź na pytanie: jakie są i od czego zależą aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości? Jako metodę badawczą pozwalającą uzyskać wiarygodny i dokładny obraz rzeczywistości zastosowano sondaż diagnostyczny oraz metodę indywidualnych przypadków. Badania sondażowe przeprowadzono przy zastosowaniu technik takich jak: ankieta, skala szacunkowa do badania samooceny oraz analizę treści wypracowania.
Autorka badaniami objęła młodzież wybranych trzech szkół województwa małopolskiego, znajdujących się zarówno w dużym mieście jak i mieście małym oraz na wsi. Ankietowanymi byli uczniowie klas trzecich, gdyż właśnie oni spełniają kryterium „wchodzenia w dorosłość”. Również dobór uczniów był celowy autorkę bowiem interesowały aspiracje uczniów technikum uczęszczających do klasy o różnych kierunkach i specjalnościach.
Wyniki badań są zaskakujące, choć właściwie należało się spodziewać takiego obrazu rzeczywistości. Młodzież stosunkowo często ma niesprecyzowane i nieuświadomione aspiracje życiowe, szczególnie edukacyjne i zawodowe, a także aspiracje nieadekwatne, często zawyżone, w stosunku do możliwości. Niezbędna staje się zatem pomoc w uświadomieniu im posiadanych predyspozycji, dążeń oraz rozbudzenia aspiracji. Niepokojący jest również brak orientacji edukacyjnej – uczniowie często nie mają wiedzy na temat wykształcenia związanego z konkretnym zawodem, a nawet na temat jego charakteru i wykonywanych czynności.
„Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości” Kingi Musialskiej to gotowy materiał dla pedagogów szkolnych, osób zajmujących się szeroko pojętą edukacją oraz rodziców bowiem często to właśnie oni są czynnikiem determinującym aspiracje edukacyjno – zawodowe (niekiedy rozbieżne z rzeczywistymi predyspozycjami dzieci).
Analiza indywidualnych przypadków i wnioski płynące z badań pozwoliły na sformułowanie postulatów zmian w praktyce pedagogicznej. To dzięki takim opracowaniom możliwe jest rozwój społeczeństwa oraz korekta stanu istniejącego, dlatego też książka Kingi Musialskiej jest warta nie tylko przeczytania ale i wielu przemyśleń oraz wdrożenia sugerowanych rozwiązań w życie.

szara_linia
Opinie
Ocena 1 2 3 4 5 6
Komentarz
gendun Linia koment
Na półkach: Chcę przeczytać,
ot Linia koment
Na półkach: Chcę przeczytać,
andr Linia koment
Na półkach: Chcę przeczytać,
break
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Cień jabłoni
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów