Recenzja redakcji granice.pl

Kup Teraz

Współczesna filozofia edukacji

Andrzej Murzyn

Ocena ( 0 osoby )
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2015-01-15
Kategoria: Pedagogika
ISBN: 978-83-7587-917-9
Liczba stron: 296
Dodał/a książkę:
Dodał/a recenzję: Justyna Gul

Ku edukacji XXI wieku

 

Jesteśmy świadkami oraz uczestnikami rewolucji technologicznej, obejmującej wszystkie dziedziny ludzkiej aktywności. Edukacja i nauka nie stanowią wyjątku – również tu wkradły się nowe technologie oraz zmiany w świadomości społecznej, choć nie zawsze pociągnęły one za sobą zmiany w systemie oświaty. Mimo tego faktem jest, że rozwój stanowi wyzwanie, mobilizuje do szukania takiej edukacji i pedagogiki, które sprostają wyzwaniom XXI wieku.

 

Książka Współczesna filozofia edukacji. Kluczowe kwestie autorstwa Andrzeja Murzyna stanowi próbę identyfikacji kluczowych zagadnień edukacyjnych nowego wieku. Publikacja Oficyny Wydawniczej IMPULS jest kontynuacją Filozofii edukacji u schyłku XX wieku, a właściwie stanowi jej poszerzenie i pogłębienie tematyki zawartej w pierwszym opracowaniu. Sięgnąć po tę książkę powinni nauczyciele, dyrektorzy placówek edukacyjnych, studenci pedagogiki, a także wszyscy zainteresowani tematyką i własnym rozwojem. We wstępie autor zaznacza, iż Chodzi (…) przede wszystkim o to, aby zaproponowana tutaj struktura i układ zależności między poszczególnymi zagadnieniami stały się dla odbiorcy czymś znacznie więcej niż kolejnym paradygmatem, który należy po prostu przyswoić i w odpowiednim momencie odtworzyć. Chciałbym, aby grono osób, dla których kryterium problemowe stanowi drogowskaz zarówno w teorii, jak i w praktyce edukacyjnej, było jak największe.

 

Książka składa się z trzech części, z czego pierwsza dotyczy edukacji w kontekście kultury, sztuki, sportu i religii. Autor poszukuje tu odpowiedzi na pytanie, czym jest elita i zajmuje się zależnościami pomiędzy wyższością, doskonałością i kulturą, porusza temat kultury masowej i wyzwań, które postawiła ona przed edukacyjnymi liderami. Snuje ponadto rozważania nad systemem i systemowością oraz wskazuje na rolę, jaką edukacja odgrywa w systemie społecznym Parsonsa. Zauważa ponadto, iż to, co dzieje się w kulturze, nie może być obojętne dla sztuki, pisze o facylitacji, rozumie instrumentalnym i makdonaldyzacj, a także o edukacji twórczej. Zajmuje się również czasem wolnym – zabawą, sportem i grą, podkreśla powiązania pomiędzy edukacją a religią. Zauważa, że Edukacja pozbawiona (…) religijnego wątku bez względu na różnicę poglądów, co do możliwości jego uchwycenia, jest edukacją przygotowującą wychowanka jedynie do racjonalnego poznawania zasady świata – taka edukacja odbiera mu tym samym prawo do odczuwania swej osobowej obecności w świecie, która tak jak obecność Boga w akcie religijnym nie podlega regułom rozumu wnioskującego zgodnie z zasadą przyczynowości.

 

Część druga dotyczy edukacji rozpatrywanej przez pryzmat warunkowania, prania mózgu i indoktrynacji. Autor zastanawia się nad istotą warunkowania z punktu widzenia pedagoga i nauczyciela, podkreśla, że odgrywa ono nie tylko terapeutyczną rolę, a także zajmuje się zjawiskiem indoktrynacji, rozpatrując je z różnych punktów widzenia.

 

Ostatnia część książki dotyczy powiązań edukacji z liberalizmem oraz demokracją. Murzyn zajmuje się koncepcją człowieka w tradycji liberalnej, zwracając uwagę na postawę indywidualistyczną, tłumacząc pojęcie egalitaryzmu oraz zastanawiając się nad możliwościami realizacji koncepcji równości. Zajmuje się również demokracją oraz różnicą pomiędzy tym podejściem a liberalizmem.

 

Kompleksowość podejścia reprezentowanego przez autora w publikacji Współczesna filozofia edukacji pozwala nie tylko na wszechstronne poznanie powiązań pomiędzy edukacją a złożonymi problemami współczesnej rzeczywistości, ale również stanowi bodziec do dyskusji – tak w środowisku akademickim, jak i na wyższych szczeblach. Zwraca również uwagę na kwestie, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia, a które wynikają z postępu oraz na nowe wyzwania, podlegające transformacji wraz z upływem lat. To sprawia, że książka Andrzeja Murzyna stanowi intelektualne wyzwanie, ale i bodziec do doskonalenia edukacji, by lepiej mogła ona sprostać oczekiwaniom XXI wieku.

szara_linia
Opinie
Ocena 1 2 3 4 5 6
Komentarz
Pawel8 plusminus Linia koment
Przeczytane:2015-02-19, Na półkach: Przeczytałem,

Nie do przecenienia jest fakt, że Andrzej Murzyn przy pisaniu swej książki wykorzystał nie tylko łatwo dostępne w Polsce publikacje, ale i trudno dostępne zagraniczne opracowania. Dzięki temu książka reprezentuje najwyższy poziom światowy pod względem dydaktycznym i naukowym.


 


Andrzej Murzyn, Współczesna filozofia edukacji. Kluczowe kwestie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, ss. 296.            Najnowszy podręcznik autorstwa Andrzeja Murzyna pod tytułem „Współczesna filozofia edukacji. Kluczowe kwestie” nie jest poprawioną czy ulepszoną wersją poprzednich, skądinąd doskonałych opracowań tegoż autora. To książka oferująca nowe pod względem jakościowym sposoby ujmowania zagadnień edukacji i kształcenia. Zawiera w sobie świeże, uwzględniające najnowsze kierunki spojrzenia na perspektywy poznawcze w nauce. Autor koncentruje się na kulturze, religii, warunkowaniu, praniu mózgu, indoktrynacji, wolności, autorytecie i rozmaitych koncepcjach ładu społecznego – liberalnym, demokratycznym, konserwatywnym, litertariańskim, żeby pokazać słabo dotychczas rozpoznane wymiary edukacji XXI wieku. Uczynił je jednocześnie kontekstem dla rozważań o filozoficznych wyzwaniach doby globalizacji.


            Struktura książki jest bardzo dobrze przemyślana, ponieważ pozwala nam zrozumieć różne wymiary edukacji i ich wpływ na postrzeganie oraz odbieranie rzeczywistości społecznej. Autor trafnie zdiagnozował obszary wpływu czynników zewnętrznych na procesy socjalizacji pierwotnej i wtórnej. Nakreślił tym samym nowe obszary badawcze, które są newralgiczne dla współczesnego człowieka i tym samym wymagają wciąż pogłębionych badań.


            Nie do przecenienia jest fakt, że Andrzej Murzyn przy pisaniu swej książki wykorzystał nie tylko łatwo dostępne w Polsce publikacje, ale i trudno dostępne zagraniczne opracowania. Dzięki temu książka reprezentuje najwyższy poziom światowy pod względem dydaktycznym i naukowym. Czytelnicy z kolei mają sposobność do zapoznania się z terminami bardzo słabo niestety rozpowszechnionymi w rodzimych publikacjach naukowych, takimi jak kultura-przemysł (full-blooded industry), kultura-ideologia (debunking view), mass media-twórcy rzeczywistości (Wirklichkeitsprägung) i wiele innych. Adaptacja ich na potrzeby najnowszych badań pozwala na dostrzeżenie palących problemów, które ewoluują i nie mogą być już analizowane przy użyciu starych narzędzi badawczych.


            Interesującym aspektem książki jest to, że Andrzej Murzyn z powodzeniem sięgnął po teksty kultury. Przeanalizował między innymi dramaty, pokazując specyfikę źródeł, jakie należy poddawać analizie, żeby zrozumieć zachodzące w świecie przemiany. Szczególnie ważne jest również to, że unaocznił możliwe do uchwycenia relacje pomiędzy edukacją a innymi zjawiskami, które w tekstach kultury pozostają schematyczne, a dzięki temu czytelne. Analizy te – za sprawą swej poprawności i wartości poznawczej – są godne powtórzenia w przypadku nowych badań.


            Do podręcznika zostały dołączone funkcjonalne powtórzenia i listy zadań, które skupiają uwagę czytelnika na najważniejszych problemach omówionych na łamach kolejnych rozdziałów. Przyjmują one formę problemów do dyskusji, a więc mogą być świetną podstawą do zaproponowania młodzieży licealnej czy akademickiej przeprowadzenia modnych dzisiaj, ale i rozwijających pod względem intelektualnym debat oksfordzkich. Uwydatniają one konflikty pomiędzy różnymi stanowiskami, a więc uwrażliwiają na obszary narażone na niebezpieczeństwo podlegania stereotypizowaniu. Motywują również do namysłu i dyskusji nad zagadnieniami przedstawionymi przez autora.


            Warto podkreślić, że adresatami podręcznika Andrzeja Murzyna pod tytułem „Współczesna filozofia edukacji. Kluczowe kwestie” są nie tylko studenci pedagogiki czy filozofii ze względu na przejrzysty, uporządkowany, systematyczny wykład w książce, ale i nauczyciele akademiccy, ponieważ dostarcza on ciekawych pomysłów na urozmaicenie zajęć o nowatorskie, aktualne i potrzebne kwestie. Takie ograniczenie listy odbiorców publikacji byłoby jednak zbyt pochopne, albowiem znajdą w niej szereg ciekawych opracowań problemów wszyscy czytelnicy zainteresowani szeroko pojętymi naukami społecznymi i humanistycznymi.Krzysztof Wróblewski

iwona-w Linia koment
Na półkach: Chcę przeczytać,
ajrin Linia koment
Na półkach: Chcę przeczytać,
gendun Linia koment
Na półkach: Chcę przeczytać,
speedi Linia koment
Na półkach: Chcę przeczytać,
ja_rus Linia koment
Na półkach: Chcę przeczytać,
Inka Linia koment
Na półkach: Chcę przeczytać,
mskm13 Linia koment
Na półkach: Chcę przeczytać,
break
POLUB NAS!
WYDAWCY POLECAJĄ
Zwyczajna łaska
Książka Racheli
Sekret Wesaliusza
 
STRONA GŁÓWNA

MOJE GRANICE
Dodaj/Opublikuj
Wirtualna biblioteczka
Ustawienia
Więcej opcji
KSIĄŻKI
recenzje
premiery, nowości
zapowiedzi wydawnicze
audiobooki
patronaty
rankingi
autorzy
rekomendacje
wyzwania czytelnicze
WIERSZE

OPOWIADANIA

KONKURSY

SPOŁECZNOŚĆ
forum
blogi
zdjęcia
filmy
kalendarz
książki za aktywność
PUBLICYSTYKA
wywiady
eseje
sylwetki twórców
recenzje filmów