Mieczysław Gwalbert Pawlikowski

(1834-09-09) - (1903-12-23)

Mieczysław Gwalbert Pawlikowski przyszedł na świat 9 września 1834 r. we Lwowie. Podczas powstania styczniowego był członkiem Komitetu Miejskiego i Komisji Ekspedycyjnej we Lwowie, a także zastępcą komisarza Rządu Narodowego w Galicji Wschodniej. W latach 1864-65 był więziony przez Austriaków w Ołomuńcu. Był działaczem galijskiego ruchu liberalno- demokratycznego, współzałożycielem Towarzystwa Narodowo- Literackiego i dziennika „Kraj”. W latach 1879-1883 był wiceprezesem Krakowskiego Towarzystwa Rolniczego. Pisał poezje, opowiadania i powieści, publicystykę i recenzje teatralne. Zmarł 23 grudnia 1903 r. w Krakowie Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Gwalbert_Pawlikowski

Książki autora

Reklamy