Roman Turek

(1898-02-07) - (1982-02-17)

Pisarz Roman Turek przyszedł na świat 7 lutego 1898 r. w Woli Dalszej. Urodził się w ubogiej rodzinie chłopskiej. Przez trzy lata uczęszczał do wiejskiej szkółki. W roku wybuchu I wojny światowej miał 16 lat, więc nie mógł jeszcze czynnie walczyć. Dwa lata później został wcielony do armii austriackiej. W swoje rodzinne strony wrócił w 1918 i został żołnierzem organizującego się państwa polskiego. Gdy działania związane z wojną polsko- bolszewicką zakończyły się, w 1922 został zwolniony z wojska i wrócił do domu. Latem 1924 wziął ślub z Teofilą Lęcznar. Miał z nią dwoje dzieci: syna i córkę. Został zatrudniony jako palacz w Fabryce Likierów w Łańcucie i pracował tam do wybuchu II wojny światowej. Podczas okupacji był żołnierzem AK. Po zakończeniu wojny uczestniczył w odbudowie łańcuckiej fabryki, a po jej uruchomieniu ponownie został palaczem i konserwatorem kotłów parowych w fabryce likierów. Mając 58 lat zaczął spisywać swoje wspomnienia. W 1962 wydał pierwszy tom pamiętnika zatytułowany „Moja mama, ja i reszta”. W 1965 został członkiem Związku Literatów Polskich (Oddział w Rzeszowie). W 1973 za całokształt twórczości otrzymał nagrodę literacką im. Juliana Przybosia przyznawaną przez rzeszowski miesięcznik „Profile”. Zmarł 17 lutego 1982 w Łańcucie. Pochowany został na cmentarzu miejskim w Łańcucie. Kalina Beluch


Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Turek

Książki autora

Reklamy