Tadeusz Maklakiewicz

(1922-10-20) - (1996-03-24)

Tadeusz Maklakiewicz, kompozytor i działacz muzyczny, przyszedł na świat 20 października 1922 r. w Mszczonowie. W latach 1945-49 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Drugim kierunkiem studiów, które ukończył, była kompozycja w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (pod kierunkiem Tadeusza Szeligowskiego).
W latach 1945-47 pracował w Państwowym Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie, w latach 1950-54 w biurze koncertowym Artos, w l. 1959-62 w Centralnej Poradni Amatorskigo Ruchu Artystycznego, a w 1963 r. w Polskim Radiu. Z warszawską Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną był związany przez ponad 40 lat. W latach 1950-54 był w niej dyrektorem administracyjnym, a w latach 1963-93 nauczycielem na Wydziale Wychowania Muzycznego. Jego specjalnością były przedmioty teoretyczne. W latach 1968-69 był dziekanem, w latach 1973-78 i 1991-93 kierownikiem Katedry Wychowania Muzycznego, w l. 1969-72 prorektorem, a w l. 1975-78 rektorem wspomnianej wyższej szkoły.
W latach 1968-71 i 1993-96 był prezesem ZaiKSu, a w latach 1971-84 wiceprezesem tego stowarzyszenia. Od 1985 r. był przewodniczącym Zarządu Agencji Autorskiej. Przez 15 lat był przewodniczącym jury Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu, sędziował też na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie i Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze.
Zmarł 24 marca 1996 r. w Warszawie.

Kalina Beluch


Źródło: http://www.culture.pl/plculture/artykuly/os_maklakiewicz_tadeusz

Książki autora

Reklamy