Tytus Czyżewski

(1880-12-28) - (1945-05-06)


Tytus Czyżewski przyszedł na świat 28 grudnia 1880 r. w Przyszowej na Podhalu jako syn właściciela majątku ziemskiego. Ukończył szkołę średnią w Nowym Sączu, a następnie rozpoczął studia na ASP w Krakowie. W latach 1908- 1909 kontynuował studia malarskie w Paryżu. Po powrocie do 1911 r. pracował jako nauczyciel rysunku w szkole średniej w Łańcucie. Następnie wrócił do Paryża, gdzie przebywał do 1913 r. Rok po kolejnym powrocie do kraju znalazł zatrudnienie w szkole średniej w Dębicy. Pracował tam przez rok, po czym zamieszkał na dłuższy czas w Krakowie. Tam przystąpił do grupy awangardy artystycznej, która w 191 r. przyjęła nazwę "Formiści". Od tego właśnie roku był redaktorem organu prasowego tej grupy- miesięcznika "Formiści". Do 1920 r. współpracował też z innym czasopismem- "Gońcem Krakowskim".
W latach 1922- 1925 pracował w ambasadzie polskiej w Paryżu. Następne lata upłynęły mu głównie na współpracy z licznymi czasopismami. Współredagował bowiem dział sztuk plastycznych w "Epoce", "Kulturze", "Kurierze Poznańskim" oraz w "Kurierze Polskim".
Podczas okupacji przebywał najpierw w Warszawie, a później w Krakowie. Zmarł 6 maja 1945 r. w Krakowie.

Kalina Beluch


Źródło: http://

Książki autora

Reklamy