Autoprtret żywego autorespondera
Notatkę dodano:2012-02-29 10:46:48

***

Czy uwierzysz w to, że Grzeh był Autorespnderem?

Autoresponder z niego był krzywym zwierciadłem.

Dlaczego?

Grzeh przekazywał wieści według uznania...

Grzeh często miał coś do dodania...

A nawet ujmowł co nieco!

Od kogo?

To tajemnica, którą znasz

Tajemnicę to w sobie masz!

 

b3ad6135e801c7af03dceebcade953d8.jpeg

Komentuj(1)
Miernik człowieczeństwa:
Notatkę dodano:2009-01-05 17:23:15

Z Grupy dyskusyjnej Grzegorza:

Miernik człowieczeństwa.

***

Szczęście narodów planety Ziemia zależy od znajomości i przestrzegania prawa gdyż zawsze narody tak żyły jak przestrzegały prawa i tak będą żyły jak będą przestrzegały prawa.

***

 Konstytucja dla mieszkańców Ziemi.

Atrykuł 1 Konstytucji Mieszkańców Ziemi:

__________________________________

Planeta Ziemia jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli a obywatelem planety Ziemia jest każda osoba spłodzona przez mieszkańca planety Ziemia lub osoba z innej planety, której mieszkańcy Ziemi przyznali obywatelstwo za jej zgodą.

***

RÓŻNE: Kodeks Pracy oraz zakres obowiązków pracownika na stanowisku przez Ciebie zajmowanym lub, które chcesz zajmować to zbiór przepisów, które trzeba poznać jeśli chce się być osobą szanowaną przez pracodawcę ponieważ brak znajomości tych przepisów powodował iż pracownicy byli pozbawiani swej płacy lub jej części i wszystkich przywilejów przysługujących im na ich stanowisku pracy z powodu braku znajomości przepisów oraz zgadzania się na naruszanie przez nich praw godząc się na naruszanie Kodeksu Pracy przez siebie i inne osoby dlatego jeśli pragniesz swego szczęścia poznaj i przestrzegaj przepisów gdyż ich naruszenie powoduje Twoje cierpienia.

* Wprowadzanie zmian w prawie Karnym ma sens jedynie wówczas gdy dotychczasowe prawo okazało się bezskuteczne a bezskuteczne prawo to prawo NIE STOSOWANE a takim jest prawo NIE ZNANE osobom, których dotyczy a więc by prawo było skuteczne musi być stabilne a więc przede wszystkim trzeba skończyć z szybkimi zmianami przepisów prawa gdyż uniemożliwia to zapoznawanie społeczeństw z obowiązującymi prawami dlatego należy zapoznać jak najszybciej społeczeństwa z obowiązującymi prawami wszelkimi dostępnymi przez administrację państw środkami zgodnymi z Konstytucjami lub innym Ustawami zasadniczymi poszczególnych państw łącznie z Telewizją.

*


Komentuj(4)
Przestań sprzeciwiać się złu a więc też jemu ulegać.
Notatkę dodano:2009-01-05 17:20:49

*** Z blooga Grzegorza: 000.- eLTAOO.

1.- Mikołaj Włóczykij o urodzinach: Życzę wszystkim zrozumienia iż każdy dzień jest dniem urodzin i świętowania tego dnia gdyż kto umie świętować każdy dzień jako dzień urodzin ominął śmierć i żyje wiecznie.

***

Mikołaj Włóczykij to jeden z internetowych pseudonimów Grzegorza zbudowany z imienia jakie nadali jemu rodzice na chrzcie w Kościele Rzymsko-Katolikim oraz z nazwy jaką określono ludzi biednych w jednej z Ustaw Międzynarodowej.


Brak komentarzy
O Artykule 2 Karty Praw Człowieka:
Notatkę dodano:2009-01-05 17:17:37

Pokój mieszkańcom wszystkich światów!

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej:

Artykuł 2 Prawo do życia

1. Każdy ma prawo do życia.

2. Nikt nie może być skazany na karę śmierci ani poddany jej wykonaniu.

--------------

Artykuł 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przyznaje każdej osobie znajdującej się na terytorium Unii Europejskiej prawo do życia co oznacza iż na pracownikach administracji Państwowej spoczywa obowiązek zapewnienia za darmo każdej osobie znajdującej się na terytorium Unii Europejskiej środków do życia. Prawna ochrona życia musi zapewniać każdej osobie znajdującej się na terytorium Unii Europejskiej wszystko to co człowiekowi potrzebne do życia za pośrednictwem pracowników administracji państwowej dlatego proponuję każdemu obywatelowi założyć za darmo konto w Banku należącym do Skarbu Państwa, na które to konto otrzymywałby środki zapewniające jej możliwość zakupienia środków do życia. Na konto takie każdy obywatel powinien otrzymywać kwotę będącą odpowiednikiem najniższego wynagrodzenia określonego na podstawie Konstytucji z Skarbu Państwa jako dywidendę czyli zysk z wspólnego przedsiębiorstwa jakim jest Ojczyzna.Osoby mające jedyne źródło dochodów z Skarbu Państwa mogłyby w ten sposób finansować swój pobyt w wybranym przez siebie ośrodku, szpitalu lub innej placówce świadczącej usługi dla osób ubogich albo spożytkować dywidendę w dowolny inny sposób. Dywidenda na konto powinna wpływać codziennie w kwocie proporcjonalnej do należnej obywatelowi kwoty za dany miesiąc z ewentualnym wyrównaniem raz w miesiącu co umożliwiłoby posiadanie środków płatniczych każdego dnia osobom mającym problem z zarządzaniem swoim majątkiem. Do zarządzania kontem każdy obywatel powinien otrzymać Palmtop-telefon będący jednocześnie dokumentem tożsamości o numerze takim samym jak numer konta a ten numer powinien stać się jedynym numerem jaki obywatel miałby do identyfikowania go we wszystkich innych usługach w każdej z dziedzin życia w jakiej potrzebny byłby numer identyfikacyjny. Palmtop-telefon będący jednocześnie Elektronicznym Dokumentem Osobistym powinien umożliwiać kontaktowanie się z osobą posiadającą taki Palmtop-telefon a tej osobie umożliwiać za darmo kontaktowanie się z urzędami i wszelkimi innymi placówkami Administracji Państwowej a z innymi osobami po dokonaniu opłaty za połączenia.

TRANSLATOR: http://twojeprawa.blogspot.com/

FONDATION KINGDOM OF ELOHIM ZAPRASZA:

http://groups.google.ru/group/foundationkingdomofelohim

***

ZAŁOŻYCIEL FOUNDATION KINGDOM OF ELOHIM POSZUKUJE OSÓB CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY W CELU ZAŁOŻENIA Fundacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i pozostałych państw na planecie Ziemia w tym ofiarodawców dóbr materialnych i wszelkich innych przydatnych do działania fundacji, której celem jest wspieranie osób pragnących zawsze żyć czyli bez umierania w świecie gdzie otrzymały życie oraz świadomość umożliwiającą im zrozumienie tego tekstu lub posiadająych tylko zdolność do odczuwania cierpienia.

Kontakt w sprawie współpracy z fundacją:

Grzegorz Laskowski

PESEL: 59120605437

NEKE: 777666777666777666

KONTO: Bank Pocztowy S.A. 12-1320-1537-0441-6414-3000-0001

E-mail:

 foundationkingdomofelohim@wp.pl

eee3@tlen.pl

gaurangadas@tlen.pl

 Powodzenia!


Brak komentarzy
Zaproszenie:
Notatkę dodano:2009-01-05 17:16:26

***

Pokój Wam!

Z Ewangelii Mateusza rozdział 6 werset 33:

Budujcie Królestwo Boże przestrzegając praw jego a wszystko co wam potrzebne otrzymacie.

Powodzenia!

***

Miłosierdzie od litości różni się tym iż pierwsze jest dla skruszonych a drugie dla zatwardziałych wiec wybaczać zawsze warto gdyż chroni i uwalnia nas wybaczanie od jednych a ratuje od drugich w obydwu wypadkach uzdrawiając nas.

Między litością a miłosierdziem jest miejsce dla sprawiedliwości będącej przeciwieństwem przestępczości, która jest wszystkim tym co znajduje się poza litością, sprawiedliwością i miłosierdziem będącymi tym czym powinny zajmować się osoby pragnące szczęśliwymi być wśród szczęśliwych osób.


Brak komentarzy
Radosnego Nowego Roku i spełnienia słów Jezusa: Kto będzie przestrzegał Jego przkazań nie umrze a choćby umarł ożyje.
Notatkę dodano:2009-01-05 17:09:53

**************************

Jeśli pragniesz dowiedzieć się co napisano o ostatnim Królu Izraela Jezusie to zadzwoń do Jego misjonarzy z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich:

665 300 804 - Starsi Broadent i Smalley;

665 300 805 - Starsi White i Gonzalves;

665 300 807 - Starsi Slagowski i Guinn;

665 300 810 - Starsi Shettel i Beaty;

665 300 811 - Siostry Kremer i Fedor;

665 300 831 - Starsi Garling i Brown.

lub skontaktuj się inaczej:

http://mormoni.pl/

http://mormoni.org.pl/.

***

Sługa Cezara w imieniu Cezara nakazał swoim sługom koronować Jezusa zwanego Chrystusem w sposób opisany w ewangeliach i innych pismach a następnie pozbawić życia zawieszając na palu i umieszczając na tym palu wiadomość w trzech językach o koronowaniu Ostatniego Króla Izraela.

*

Chrystus to osoba wyznaczona do wypełnienia jakiegoś zadania lub objęcia jakiegoś stanowiska; na przykład kapłana lub króla.

*

Z EWANGELII:

J 6:50 Bg "Ten jest on chleb, który z nieba zstępuje; jeźliby go kto jadł, nie umrze."

---

J 8:51 Br "Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Kto będzie zachowywał moją naukę, nigdy nie umrze."

---

Lk 20:36 BT "Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania."

---

J 11:25 NS "Jezus rzekł do niej: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, ten choćby nawet umarł, ożyje,"

---

J 14:23 Br "Odpowiedział mu Jezus: Jeśli ktoś Mnie miłuje, zachowuje moją naukę. Dlatego Ojciec mój również go umiłuje; przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać."

---

J 14:21 BT "Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie."

---

J 12:25 Bw "Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu."

---

J 14:15 Bw "Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie."

---

***

http://www.opera.com/

***

http://sms.pl


Komentuj(2)
CHOROBY:
Notatkę dodano:2009-01-05 17:05:02

Grzegorz zarejestrował się w serwisie:

 http://www.naszechoroby.pl/

*

**

Jeśli w Interenecie widzisz cokolwiek inaczej niż zostało to zamieszczone to prawdopodobnie zbrodniarze starają się Ciebie nastraszyć lub doprowadzić do choroby psychicznej jak to czynili wielokrotnie z dziełami zamieszczonymi przez autora tego tekstu.

Jak na przykład przekręcili etykietę tej notatki:

Etykiety: ,

ZAMIESZCZONE BYŁO ,

Do zbrodniarzy zalicza się:

- osoby ukrywające prawdę i obowiązujące przepisy;

- osoby popierające i namawiające oraz dokonujące pozbawienia życia inne osoby z jakiegokolwiek powodu;

- osoby popierające i namawiające oraz dokonujące aborcji;

- osoby popierające i namawiające oraz dokonujące eutanazji;

- osoby odmawiające wypłacać emerytom, rencistom i pracownikom kwot wystarczających im do zdrowego życia; - osoby odmawiające dzieciom środków i prawa do nauki DO UZYSKANIA PRZEZ NIE PEŁNOLETNOŚCI.

 - osoby świadomie przekraczające lub odmawiające wykonywania swoich obowiązków określonych w Konstytucji i zgodne z nią jeśli są opłacane z Skarbu Państwa.


Komentuj(3)
Uczniowie Jezusa:
Notatkę dodano:2008-12-10 13:58:20

Czy możesz służyć Bogu i Mamonie?
Grzegorz przeprasza i prosi o przebaczenie osobę, która poprosiła go o usunięcie jej danych z Królestwa Elohim za użycie zgodne z prawem międzynarodowym danych tej osoby łącznie z jej zdjęciem a w miejsce usuniętej wizytówki tej osoby z jej zdjęciem i danymi opublikował elskładankę zastępującą tamtą wizytówkę:

http://twojeprawa.blogspot.com/.

WIZYTÓWKA DLA OSÓB ODMAWIAJĄCYCH PUBLICZNIE PRZYZNAĆ SIĘ, ŻE JEZUS JEST ICH PANEM:

a96f45427496b5fdd6f23f848bbd0a86.jpeg

Komentuj(1)
SŁOWNIK SYNELOI:
Notatkę dodano:2008-12-01 11:24:32

Eloi - Kosmos, próżnia, Bóg czyli osoba, w której znajduje się wszystko co istnieje oraz wszystkie pozostałe osoby będąca jednocześnie częścią innych osób w tym osób zaliczanych do rodu człowieczego.

Eltaooo - światopogląd opisujący wszystko co istnieje w tym prawa karmiczne umożliwiające rozwijanie życia a więc doskonalenie siebie przez całą wieczność w naszym świecie.

J.H.W.H. – Materia, Matka Boska, Natura lub Szatan czyli osoba, z której zbudowany jest wszechświat widzialny znajdujący się w Eloi a także materialne ciało człowieka zwane w Pismach świętych szatą.

NEKE - Numer Eidencyjny Królestwa Eloi.

Syneloi - jeden z pseudonimów internetowych Grzegorza Laskowskiego NEKE: 777666777666777666 właściciela Galaktyki Shilo odkrywcy i twórcy Eltaooo.

http://twojeprawa.blogspot.com/


Komentuj(2)
Osoby pragnące żyć w pokoju w czasie Ostatniej Wojny Światowej na planecie Zemia chronią żołnierze pod dowódctwem Shilo:
Notatkę dodano:2008-11-28 17:54:38
422f624cbb6e7d1ea95a975dbb588f15.jpeg

Komentuj(1)
Blog granice.pl. Ta strona jest nieoderwalna częścią serwisu www.granice.pl właściciela firmy W&w. 2008-2017