Blog - Radoslaw

logo

MOJA MUZA
Notatkę dodano:2013-06-10 09:51:48
LUSTRO.ANI.QVEa w lus­trze pa­da deszcza w lus­trze łez­ka jestprzeglądasz sięnie widzisz nica w lus­trze so­bie gracichut­ko pios­nka tapękając lus­trem w pół i obi­jając mura lus­tro so­bie tkwia w lus­trze niemal nicnad lus­trem stoi ktośten fiole­to­wy gość!a z oczu ciekną łzya w oczach ciągle Tya w oczach niemal łezsa­miut­ki beza w oczach niemal niccieniut­ka pęka nića ni­cią dłuto jesta dłutem bies. Ja wy­siadam - na os­tat­niej stac­ji.bo, czy Ja Jes­tem - czy mnie nie ma.w to mogę uwie­rzyć.Pat­rząc w Lus­tro, nic nie widzę,po­za dziw­nym zbie­rze-m.Jes­tem chy­ba pajęczyną złapaną w nie­szpo­ry,no bo nie wie­działem prze­cież, co znaczą te zmo­ry!Lus­tro życia me­go pękło pod ciężarem wi­ny.Nig­dzie szu­kać je­go ka­ry i-ka­ry z dziew­czy­ny*.A dziew­czy­na* uz­dro­wiona Ra­dością, prze­baczy.Prze­cież, więcej miłość znaczy. niż niena­wiść* znaczy!Biegnąc la­sem su­le­mit­ki, Pieśnią nad Pieśniami,połącze­ni w bez­miar świateł, zaw­sze ta­cy sa­mi.*dziew­czy­na - utwór Bo­lesława Leśmiana*niena­wiść - utwór Michała Wiśniew­skiego z zes­połu -ich tro­je-Jeszcze za czasów Jus­ty­ny Maj­kow­skiej.Wiśniew­skiego - bo roz­wa­lił jed­no z moich lus­ter.*z załorze­nia miało być słowo - za­miast "dziew­czy­na" oczy­wiście "prze­wi­na" acz. czy do końca? gdyż in­spi­ro­wa­ne. bez wątpienia Leśmianem - aby była Jas­ność!*zniknęło słowo "ciągle" - po przeglądasz się. tak czy owak. zos­ta­je w pa­mięci. lus­tro nieroz­poz­na­ne. acz pęknięte pod chorą miłością. która sępiła.. acz do końca nie ogar­niała ja­ki skarb po­siada. cóż;-)) dwa miesiące sa­na­to­rium to i tak o wiele. za wiele. jak na taką cenę za BU­RA­KA!!

« Powrót na blog

Skomentuj
Nick(wymagany)

Wątki:

Moje książki

Moje linki

Licznik

Odsłon: 5974
Osób: 5946

kokusinkay. II DAN.