Szumi dokoła Las

You have to be an intellectual to believe such nonsense. No ordinary man could be such a fool. (George Orwell)

Przegląd lektur z 2013 roku. Książki różne
Notatkę dodano:2014-02-23 20:19:03

Mimo nieustannego, coraz większego i coraz szybszego postępu, starań setek poważnych organizacji i ludzi wojny wciąż trwają. Bowiem równie wiele jest równie poważnych ludzi czy grup interesu zainteresowanych w wybuchaniu nowych wojen, a postęp dla nich zbyt często opiera się o krwawe działania militarne. Koniec XX wieku przyniósł nam nowy rodzaj wojny: z terrorystami. Oczywiście terroryści nie są wymysłem naszych czasów, ale dobrze zorganizowany terroryzm, wspierany przez państwa, na wielką skalę już tak. Kiedyś owi zdesperowani, mający za nic ludzkie życie rewolucjoniści atakowali tylko wybrane, znienawidzone osoby lub cele. Dziś sieją strach zabijając zwykłych, przypadkowych obywateli, stawiając na atmosferę lęku, niepewności, zastraszania całych społeczeństw. Im więcej strachu tym są szczęśliwsi.

Sean Parnell w Plutonie wyrzutków pokazuje jak wygląda wojna z dobrze zorganizowanymi organizacjami i grupami stosującymi metody terrorystyczne. Dobrze wyszkolonymi, świetnie uzbrojonymi i tylko w mediach pozującymi na biednych ideowców oddanych walce o sprawiedliwość. Media z wojny robią show, choć tak naprawdę nic w niej takiego nie ma. Media żerują na wojnie, pokazywaniu ofiar, manipulowaniu faktami. Dziewięć miesięcy krwawych ataków muzułmańskich rebeliantów w Republice Środkowej Afryki pomijane jest skromnym acz wymownym milczeniem. Pierwszy przypadek podpalenia meczetu w tym kraju zostaje nagłośniony jako niezwykle brutalny atak na spokojną, pokojowo nastawioną społeczność muzułmańską. W telewizji można z wojny zrobić co się chce: ciekawe wydarzenie, tragedię światową lub rzecz równie mało wartą uwagi co kolejny blok reklamowy poświęcony toaletom, jogurtom i plamom z buraków.

Jaka właściwie jest ta nowoczesna wojna? Jak wygląda widziana oczami nie ekspertów-teoretyków, którzy siedzą za biurkiem popijając drinki, ale ludzi w nią uwikłanych? Co czuje żołnierz biorący udział w walkach? Co odczuwa, kiedy obok niego świszczą kule, a krew i kości kolegów brudzą mu mundur? Co myśli, kiedy leży ranny i widzi nadciągającego wroga, którego jedynym celem jest jak najszybciej go zabić? Odpowiedzi na te pytania dostarcza nam Sean Parnell. Odpowiedzi te są na ogół bardzo subiektywne bo do innych nie czuje się on uprawniony. Parnell jest byłym żołnierzem piechoty, który przez sześć lat służył w legendarnej 10.Dywizji Górskiej. Tam od stopnia podporucznika awansował na kapitana. Ponosząc konsekwencje krwawych walk w Afganistanie ze względów zdrowotnych musiał zrezygnować z dalszej wojskowej kariery. Pluton wyrzutków to obraz wojny w Afganistanie widzianej jego oczami, oczami bezpośredniego uczestnika walk ze świetnie wyszkolonymi bojownikami. To relacja z pierwszej ręki kogoś, kto przeżył afgańskie piekło i chce się z innymi podzielić tym, co przeżył. Tę książkę dedykuje przede wszystkim kolegom, zwłaszcza tym, którzy zginęli na wojnie lub zostali w jej wyniku kalekami.

Pluton wyrzutków jest świetnie napisany. To zasługa Parnella, jego umiejętności obserwacji oraz dobrej pamięci, ale również talentu pisarskiego Johna Bruninga. Jest on współautorem, kimś kto nadał odpowiednią literacką formę wspomnieniom byłego żołnierza. Bruning nie jest zwykłym pisarzem. Chcąc lepiej zrozumieć atmosferę wojny w Afganistanie wybrał się tam i towarzyszył żołnierzom pełniącym służbę w tym kraju. Ta atmosfera została świetnie oddana w Plutonie wyrzutków. Dynamiczne, plastyczne obrazy walk; zaskakujące nastroje panujące w bazie; sytuacje zmieniające zachowania żołnierzy (np. uśpienie przygarniętych przez nich psów); problemy codziennej służby i absurdy armii amerykańskiej pokazane są z dużym talentem. Trudno nie ulegać emocjom w trakcie lektury, trudno nie towarzyszyć Parnellowi i jego kompanom.

 

Pluton

 
***


Konflikt izraelsko-arabski trwa od lat. Jest niezwykle krwawy. Co jakiś czas kolejni wybitni światowi przywódcy z dumą ogłaszają wielki sukces w mediacjach, a ludzie niepomni owego postępu czy przyznanych nagród nadal giną, z jednej i z drugiej strony. Konflikt trwa, falami uderzając w mieszkańców objętych nim ziem. Napięcie to narasta, to opada, ale wystarczy mała iskra by nienawiść wybuchała ze zdwojoną siłą. Czym dłużej to wszystko trwa, tym gorzej. Konflikt narasta. Dlaczego? Czyżby był nierozwiązywalny? A może są tacy, którym zależy na tym, by trwał? Przyznaję, że sam nie raz zadawałem sobie pytania, które w przedmowie do książki Syn Hamasu wymienił jej autor, Musab Hasan Jusuf. Pytania te nie dotykają sedna problemu, uważa autor książki, syn jednego z założycieli Hamasu. Problemem według niego nie są bowiem konkretni ludzie, lecz idee którymi są owładnięci, w które ślepo wierzą i które za wszelką cenę chcą wcielić w życie. Idea państwa żydowskiego bez Arabów. Idea usunięcia Izraela z map i powierzchni ziemi. Idea pokonania przeciwnika.

Musab Hasan sięga do najnowszej historii tego rejonu świata, pokazuje bezpośrednie przyczyny konfliktu, który w okresie powojennym pochłonął tak wiele ofiar i który jest stałym powodem niepokojów nie tylko na Bliskim Wschodzie. Pokazuje jak decyzje mocarstw zapadały bez zgody narodów, których dotyczyły. Jak powstanie państwa Izrael, brak własnego państwa Palestyńczyków, konstytucji, porządku prawnego wpłynął na chaos na terytoriach palestyńskich wykorzystywany przez ludzi mających różne, nierzadko sprzeczne cele. Z tego chaosu, związanej z nim biedy, poczucia niepewności i zagrożenia wzięło się stopniowe narastanie przemocy wśród Palestyńczyków, radykalizacja postaw przeciętnych ludzi. Spirala nienawiści i okrucieństwa po obu stronach barykady stale nakręcająca się bez jakichkolwiek ograniczeń. Początek Syna Hamasu to właśnie takie krótkie wprowadzenie w tło historyczne. Najważniejszą częścią książki jest jednak niesamowita historia Musaba Hasana Jusufa. Opowiedziana prostym językiem, nie wnikająca w szczegóły, pełna dramatycznych zwrotów i stale rosnącego napięcia. Opowieść o człowieku uwikłanym w historię.

Opowieść jest wstrząsająca. Pokazuje w ostrym świetle zło, którego dopuszczają się obie strony. Musab Hasan zdaje sobie sprawę, że sam nie jest świętym. Jego działania skutkowały śmiercią innych uzasadnioną na ogół jedynie tym, że sami chcieli mordować lub do tego usilnie nakłaniali. Jak sam mówi, chciał ratować życie niewinnych. Przyjął więc na siebie piętno zdrajcy własnego narodu, donosiciela. W pewnym momencie doszedł jednak do wniosku, że jego działania nie przynoszą oczekiwanych efektów. Spirala zamachów, aresztowań, eliminowania terrorystów narastała zamiast maleć. Zdecydował się na bolesną emigrację.

Książka Syn Hamasu jest niezwykle interesująca, zwłaszcza dla wszystkich przyglądających się konfliktowi arabsko-izraelskiemu i nie mogących w pełni zrozumieć jego istoty. Poznajemy w niej punkt widzenia nieprzeciętnego Palestyńczyka. Silnej osobowości, człowieka stale podejmującego trud refleksji nad sobą i otoczeniem. Osoby, która przeszła ewolucję poglądów i na własnym ciele poznała „uroki” życia na terenach okupowanych. Ta książka pozwala lepiej zrozumieć sens wydarzeń o których stale słyszymy w telewizji. Spojrzeć na niego z zupełnie nowej perspektywy.

Prawda i przebaczenie to jedyne rozwiązanie problemu bliskowschodniego.

 

Syn Hamasu

***


Świat, który nas otacza, złożony jest z przedmiotów, czyli z cząstek i form nieożywionej materii. oraz z istot żywych. Rzeczy, coś czego producentem, wytwórcą jest człowiek, to nie to samo co przedmioty. Rzecz należy wyłącznie do świata człowieka, do królestwa jego kultury, świata będącego prowincją wyłącznie człowieczą i autonomiczną. Rzeczy powstają z przedmiotów. Rzecz jest produktem ludzkiej potrzeby, umiejętności i wyobraźni.

Zdzisław Srok zaprasza nas w podróż do krainy wytworów ludzkich rąk, do świata rzeczy. Zróżnicowane eseje, które czytamy w Wymowności rzeczy dotykają wielu dziedzin: filozofii, historii, archeologii, antropologii kultury, literatury. Z jednej strony są próbą wyjaśnienia, zrozumienia, przybliżenia podejścia - na przestrzeni wieków - człowieka do materii i tego, co z niej można wytworzyć. Próbą wejścia do wnętrza nabrzmiałej treścią rzeczy, przeanalizowania historii, którą ona opowiada. Z drugiej są bardzo osobistą wędrówką po świecie posiadanych teraz lub kiedyś rzeczy, z jakiegoś powodu ważnych, znaczących, nasyconych emocjami ożywającymi pod wpływem wspomnień. Od rozważań ogólnych, filozoficznych przechodzi autor do konkretnych rzeczy, do przyjrzenia się takim wytworom ludzkich rąk jak zwierciadło, grzebień, siekiera czy garnek. Do archeologii domowej, tej, która najwięcej mówi o minionym zwykłym życiu, ukazuje egzystencję wprost, niekoniecznie opisując ją upiększającymi wszystko słowami. Mamy zatem pewien podział książki, na rozważania ogólne i na bardzo osobiste, wspomnieniowe wędrówki po świecie rzeczy.

Srok zwraca uwagę na różnorakie role jakie pełnić może konkretna rzecz. Jako przykład podaje chociażby zwykłe kłódki znajdowane dość nieoczekiwanie w grobach żydowskich czy butle czarownic używane w obrzędach białej magii. Zwykła rzecz potrafi w rękach człowieka nabierać niezwykłego znaczenia. Czyż nie jest to samo w sobie zaskakujące?!

Autor używa w Wymowności rzeczy swobodnej formy eseju, odbiegającej od innych bardziej uporządkowanych form przekazywania udokumentowanej wiedzy. Bo i nie o samą wiedzę tu chodzi. W części ogólnej pozwala sobie na stawianie prywatnych hipotez, snucie domysłów. To nie jest praca naukowa, raczej próba nieformalnych rozważań, opowiadania o tym, co fascynuje autora. Często snuje on swobodną opowieść, pozwalając sobie na rozliczne dygresje. Swobodnie przeskakuje z tematu na temat, rozwija jakąś myśl, która nagle przychodzi mu do głowy. Głosi tezy, których nie udowadnia z badawczą pieczołowitością, uogólnienia, które są zaledwie ilustrowane przykładem. W takiej książce może sobie jednak na to pozwolić i dodaje to zawartym tu esejom uroku.

(...) każda rzecz wytworzona i użytkowana przez człowieka odsyła do wytwórcy i użytkownika, do jego działań, celów, pragnień i uczuć.

 

Wymowność rzeczy

***

Za każdym razem kiedy staję na starówce, na rynku otoczonym wiekowymi kamienicami, w pobliżu liczącego setki lat ratusza czuję wyraźny oddech przeszłości. Misterne zdobienia, ciekawe wykończenia, pięknie wykonane figury, dbałość o szczegóły - budynki mające często po kilkaset lat potrafią zahipnotyzować, przyciągać wzrok. Zachwycają, skłaniają do zadumy, pobudzają wyobraźnię. Zachowany jakimś trafem uliczny bruk przypomina dawne czasy. W wyobraźni nieomal słyszę tętent biegnących po nim podkutych koni ciągnących dorożki, furmanki. Jeśli postoi się chwilę w przedwieczornej ciszy wolnego dnia, kiedy nie ma zwykłego szumu ulicy i gwaru śpieszących przed siebie ludzi w wyobraźni potrafi rozegrać się barwna scena sprzed lat. Powoli rozgrzewające się światła ulicznych lamp wydobywają z budynków ich piękno ukryte w półcieniach, w zakamarkach, w szczegółach. Uwypuklają rzeczy często niedostrzegalne w ostrym słońcu czy przy zachmurzonym niebie. To piękno możemy dostrzec również na tych fotografiach, które ciekawie uchwyciły chwilę, zatrzymując błysk słońca w szybie, na murze, cień chmury na ścianie, na wieży, grę światłocieniami na cegłach. Które potrafią wydobyć na wierzch to, co nie zawsze jest widoczne w danej chwili, wtedy kiedy jesteśmy w danym miejscu. Co można w pełni odkryć tylko w wyjątkowych warunkach, przy odpowiedniej wrażliwości i szeroko otwartych oczach.

Pięknie wydany album Arcydzieła architektury i urbanistyki. Polskie starówki wydawnictwa Bosz pokazuje wybrane, najciekawsze starówki w Polsce. Autorzy książki, odpowiadający za teksty Michał Wiśniewski i Franciszek Ziejka oraz fotografowie Waldemar i Zbigniew Panów wykonali wyjątkową pracę. Dotyczy to zarówno warstwy merytorycznej książki jak i wizualnej. Dla mnie, w związku z moją fascynacją fotografią szczególnie wartościowa jest ta druga. W wielu przypadkach znam fotografowane miejsca z autopsji, bywałem chociażby w wielu miastach Dolnego Śląska, również w Krakowie, Warszawie, Gdańsku. Zamieszczone w albumie zdjęcia wspaniale oddają piękno tych miejsc, podkreślają walory architektoniczne tamtejszych starówek. Chwytają wybrane przez ich autorów szczególne chwile i zatrzymują je w kadrze. Dzięki nim można powrócić w wyobraźni do owych miejsc. Można zapragnąć wybrać się tam, gdzie jeszcze nie mieliśmy okazji być. Można spojrzeć uważnie na pozornie znane nam starówki, zobaczyć je w innym świetle, czy to zachodzącego słońca, czy w sztucznym świetle okolicznych latarni, a może w rozproszonym, umiejętnie podkreślającym szczegóły świetle poranka. Oglądanie albumu takiego jak Polskie starówki to przeżycie emocjonalne i estetyczne wsparte wywołaną komentarzem refleksją historyczną dotyczącą danego miasta i jego najstarszej części, historii miejsca i ludzi go tworzących.

Prawdziwa sztuka uwzniośla człowieka, uszlachetnia, jest matką dobra. A twórcy tego albumu pokazują nam prawdziwą sztukę naszych ojców i dziadów: wspaniałe, majestatyczne polskie starówki.

 

Polskie starówki

***


Na koniec książka o górach, zwłaszcza tych wysokich. O ludziach gór, którzy w nich nie mieszkają, ale pragną w nie bez końca powracać by się z nimi i z samymi sobą zmierzyć. I którzy często, jak całkiem niedawno sam autor książki, Artur Hajzer, w nich właśnie kończą ziemską wędrówkę.

Książka Hajzera Atak rozpaczy jest próbą odpowiedzi na pytanie czym fascynują wysokie szczyty. Próbą udaną, choć z natury swojej subiektywną, opowiedzenia o fascynacji górami i realizowaniu swoich marzeń. To bardzo dobrze napisana, fascynująca lektura. Opis pewnego okresu życia himalaisty. To spojrzenie wstecz na kolejne wyprawy, towarzyszące im osiągnięcia i porażki. Na ludzi z którymi wyruszał w góry jako młody alpinista i z których niektórych pożegnał na zawsze wśród ośnieżonych szczytów. To zapis stanu pełnego siły ducha, gorącej młodzieńczej fascynacji i kolejnych etapów realizacji wielkich marzeń. Autor pisze o wielu wyprawach, choć jego opowieść nie ma prostej chronologii. Wraca bowiem podczas opowieści często do wcześniejszych wędrówek, ilustrując w ten sposób jakąś tezę, przedstawiając jakąś ważną w swoim „wysokogórskim” życiu postać.

Jest w tej książce opis stanu ducha jej autora. Są ukazane ambicje, plany i ich realizacja, nie zawsze udana. Jest opis kolejnych wypraw, tras i ludzi z którymi przyszło Hajzerowi zdobywać szczyty. Nie ma tu drobiazgowych opisów postaci himalaistów. Są charakterystyki, opinie, ale pozbawione gwałtownych bieżących emocji. Pisząc książkę o tym, co się wydarzyło jakiś czas temu autor podchodził do wielu spraw refleksyjnie, z pewnym dystansem. Charakteryzuje tych z którymi współpracował lub spotykał na wyprawach, ale nie narusza ich prywatności koncentrując się przede wszystkim na ich ocenie jako himalaistów, jako ludzi przynależących do pewnego zamkniętego światka. Z początku bałem się trochę jaki będzie styl opowieści snutej przez literackiego amatora. Okazało się, że Hajzer świetnie sobie poradził z tematem. Nie zadręcza niezrozumiałymi szczegółami, podaje wiele smakowitych anegdot i obserwacji, które pokazują nie tylko kulisy wypraw w najwyższe góry świata, ale i towarzyszące temu perypetie.

Dużą wartością Ataku rozpaczy są liczne fotografie ludzi, miejsc, szczytów. Na niektórych zaznaczono trasy wykorzystane przez zdobywców gór i te, którymi wędrował sam Hajzer. Pomaga to wyobrazić sobie lepiej skalę trudności, przyczyny niepowodzeń i wagę osiągniętych sukcesów.

Atak rozpaczy

***

« Powrót na blog

Skomentuj
Nick(wymagany)

Licznik

Odsłon: 422539
Osób: 409228

For(ever) young

Czarne serce (Elisa Puricelli Guerra)

Nieśmiertelny (Elisa Puricelli Guerra)

Pięć Królestw. Łupieżcy niebios (Brandon Mull)

Fantastyczny świat Tomka Łebskiego i jego (zazwyczaj) łebskie pomysły (Liz Pichon)

Tomek Łebski. I wszystko gra (mniej więcej) (Liz Pichon)

Tomek Łebski. Fantastyczne wymówki (i inne pomysły) (Liz Pichon)

Fantastyczny świat Tomka Łebskiego (Liz Pichon)

Fabryka strachu (Lucy Jones)

Itch (Simon Mayo)

Itch. Reakcja łańcuchowa (Simon Mayo)

Koalicja szpiegów 2. Baza G8 (Agnieszka Stelmaszyk)

Koalicja szpiegów. Luminariusz (Agnieszka Stelmaszyk)

Kronii Archeo. Przepowiednia Synów Słońca (Agnieszka Stelmaszyk)

Kroniki Archeo. Zaginiony klucz do Asgardu (Agnieszka Stelmaszyk)

Klątwa złotego smoka (Agnieszka Stelmaszyk)

Skarb Atlantów (Agnieszka Stelmaszyk)

Zagadka Diamentowej Doliny (Agnieszka Stelmaszyk)

Legenda. Rebeliant (Marie Lu)

Legenda. Wybraniec (Marie Lu)

Legenda. Patriota (Marie Lu)

Time Riders 5 - Wrota Rzymu (Alex Scarrow)

Time Riders 4 - Wieczna wojna (Alex Scarrow)

Time Riders 3 - Kod Apokalipsy (Alex Scarrow)

Time Riders 2 - Czas drapieżników (Alex Scarrow)

Time Riders - Jeźdźcy w czasie (Alex Scarrow)

Królestwa Nashiry. Marzenie Talithy (Licia Troisi)

Królestwa Nashiry. Miecze buntowników (Licia Troisi)

Edda. Kroniki awatarów 3 (Conor Kostick)

Saga. Kroniki awatarów 2 (Conor Kostick)

Epic. Kroniki awatarów 1 (Conor Kostick)

Krabat (Otfried Preussler)

Ognisty Wiatr. Pieśniarz Wiatru (William Nicholson)

Ognisty Wiatr. Niewolni (William Nicholson)

Ognisty Wiatr. Pieśń Ognia (William Nicholson)

FBI i dziewięć kocich żywotów (Sophie de Mullenheim)

Książka o Hani (Wanda Ottenbreit)

Ania i Śprot. Egzamin w Mieście Bram (Grzegorz Poraj)

Pociągi jadą do taty (Edith Nesbit)

Oczekiwania...

Rafał A. Ziemkiewicz Pycha i upadek - upadek władzy – oto temat tej książki

Michał Gołkowski Stalowe Szczury 2. Chwała - alternatywna Wielka Wojna

Brian McClellan Krwawa kampania - obietnica krwi została spełniona

Peter V. Brett Tron z czaszek ks. II - kościsty powrót Petera V. Bretta

Neil Gaiman Rzeczy ulotne wyd. 2 - nowy zbiór opowiadań

John Brunner Na fali szoku - uratować stojący na skraju katastrofy świat

Dan Simmons Hyperion - siedmioro pielgrzymów, siedem próśb, jedno zachowane życie

Amy Tintera Restart - fan, fan, fan... fantasy

Brandon Sanderson Bohater wieków - czy zabicie Ostatniego Imperatora, by obalić Ostatnie Imperium, było właściwym krokiem?

Jim Butcher Śmiertelne maski - Harry Dresden, jedyny profesjonalny mag detektyw w Chicago

Jim Butcher Krwawe rytuały - Harry Dresden na tropie

Elżbieta Cherezińka Turniej Cieni - W śniegach Syberii, na gorących piaskach afgańskich pustyń i wybrzeżach Morza Czarnego trwa Wielka Gra. Bohaterowie rzucają cienie, ktoś jednak pociąga za sznurki marionetek.

Adrian Bednarek Proces diabła - mroczny świat ludzi, którzy lubią zabijać

Glenn Beck, Harriet Parke Agenda 21 - taka może być Ameryka

David John, Hyeonseo Lee Dziewczyna o siedmiu imionach - uciekła z Korei Północnej

Stanisław Srokowski Nienawiść - ofiary nienawiści w zbiorze wstrząsających opowiadań

Dennis Lehane Miniony świat - kontynuacja Nocnego życia

Jim Al-Khalili Kwanty. Przewodnik dla zdezorientowanych - co mechanika kwantowa mówi nam o naturze rzeczywistości

Ciekawe nowości

Jacek Komuda Ostatni Honorowy - zawodnik najlepszego polskiego klubu wojskowego kontra najlepiej opłacani zabójcy Europy

Andrzej Pilipiuk Oko Jelenia. Sowie Zwierciadło - uniwersum „Oka Jelenia” powraca

Michał Gołkowski Sztywny - bohater nie bohater, zwykły żul i łajdak bez skrupułów, a przy okazji Stalker

Brian McClellan Obietnica krwi t. 1 - strzelby, miecze i zapomniana magia, która odżywa.

Peter V. Brett Tron z czaszek ks. I - Peter V. Brett powraca, a jaki będzie ten powrót... kościsty?!

Neil Gaiman Drażliwe tematy - nowy zbiór opowiadań

Susanna Clarke Damy z Grace Adieu - tom opowiadań fantasy

William Gibson Trylogia ciągu: Neuromancer, Graf Zero, Mona Liza Turbo - kultowa trylogia Gibsona

John Brunner Wszyscy na Zanzibarze - wizja przyszłości pełna ości

Sheri Tepper Trawa - śmiercionośna zaraza rozprzestrzenia się pośród gwiazd

Robert J. Sawyer WWW 3.Wolność - Trzeci tom WWW.TRYLOGIA

Antologia Złoty wiek SF t.3 - Trzeci tom antologii klasycznych opowiadań SF, w wyborze Wojtka Sedeńki

Jewgienij Wodołazkin Laur - swoista podróż w głąb rosyjskiej duszy

George R.R. Martin Uczta dla wron: Cienie śmierci - PIEŚŃ LODU I OGNIA tom 4, część 1

George R.R. Martin Uczta dla wron: Sieć spisków - PIEŚŃ LODU I OGNIA tom 4, część 2

Robert Musil Niepokoje wychowanka Törlessa - wnikliwe studium relacji międzyludzkich

John Fowles Mag - jednym słowem: klasyka

Jerzy Besala Alkoholowe dzieje Polski - wpływ alkoholu na życie społeczne i kulturowe

Krzysztof Masłoń Od glorii do infamii - o polskich pisarzach i twórcach

Christian Eisert Tydzień w Korei Północnej. 1500 kilometrów po najdziwniejszym kraju świata - komunistyczny ideał czyli autostrady bez samochodów, urzekające kompozycje z kwiatów i rakiet, pokój hotelowy bez prądu

Daniel Meyerson W Dolinie Królów. Howard Carter i odkrycie grobowca Tutanchamona - opowieść o obsesji, zachłanności, sławie i utraconej fortunie, a przede wszystkim o okrywaniu tajemnic starożytnego Egiptu

Edward Frenkel Miłość i matematyka. Istota ukrytej rzeczywistości - równoległy wszechświat matematyki, intrygująco spleciony z naszą rzeczywistością

Artur Górski Masa o porachunkach polskiej mafii. Jarosław Sokołowski - jak wyglądała brutalna machina gangsterskiej sprawiedliwości

Kip Thorne INTERSTELLAR i nauka - wprowadzenie do zagadnień naukowych leżących u podstaw filmu Christophera Nolana „Interstellar”

Max Tegmark Nasz matematyczny Wszechświat. W poszukiwaniu prawdziwej natury rzeczywistości - hipoteza matematycznego Wszechświata

Jack El-Hai Göring i psychiatra. Tragiczny pojedynek umysłów - naziści nie byli potworami czyli zło może pojawić się zawsze i wszędzie

Pedro G. Ferreira Teoria doskonała. Stulecie geniuszy i bitwa o ogólną teorię względności - opowieść o przełomowych ideach i niezwykłych postaciach

Jim Baggott Pożegnanie z rzeczywistością. Jak współczesna fizyka odchodzi od poszukiwania naukowej prawdy - co współczesna fizyka mówi nam o rzeczywistości, a co jest tylko wytworem wyobraźni fizyków?

Jeffery Deaver Kolekcjoner Skór - Rhyme musi wytropić kolejnego mordercę

Lee Smolin Czas odrodzony. Od kryzysu w fizyce do przyszłości Wszechświata - czym jest czas?

Gregory Clark Pożegnanie z jałmużną - dlaczego uprzemysłowienie nie zapewniło zamożności całemu światu, lecz pogłębiło biedę niektórych regionów

Witold Michałowski Ossendowski. Podróż przez życie - o człowieku, który nie bał się żyć

Katarzyna Rygiel Wielki chłód - znaleźć granicę oddzielającą fabułę od prawdziwego życia

Raymond Benson Dying Light. Aleja Koszmarów - świat w obliczu wielkiej pandemii...

Modris Eksteins Taniec w słońcu - barwna biografia epoki rozpoczynającej się świtem I wojny światowej

Marcin Wolski Dzień zapłaty - mechanizmy wielkiej polityki

Jürgen Roth Cichy Pucz - analiza mechanizmów stopniowego odbierania władzy państwom narodowym w Europie

Adam Przechrzta Demony czasu pokoju - Razumowski czasów pokoju

Wiktor Noczkin Wektor zagrożenia - ziemia powstała przeciwko człowiekowi, aby go zniszczyć

Patricia Briggs Piętno Rzeki - Zło mieszka w dorzeczu rzeki Kolumbia

Rafał A. Ziemkiewicz Życie Seksualne Lemingów - publicystyka ostra jak żyletka Polsilver

Michał Gołkowski Stalowe Szczury: Błoto - błoto, krew, śmierć i oni, słudzy wojny

Andrzej Ziemiański Pomnik Cesarzowej Achai t.4 - udana kontynuacja poszukiwań Pomnika

Andriej Lewicki Łowca z Lasu - krwiożercza Matka Natura czeka na... dzielnych ekologów

Neil Gaiman Księga cmentarna wyd.2 - mały Nik musi uczyć się życia od umarłych

Neal Stephenson Żywe srebro - cykl barokowy wymykający się wszelkim klasyfikacjom

Paul J. McAuley Ogrody słońca - konsekwencji wojny nie uniknie nikt, a zwłaszcza zwycięzcy

N.Stephenson, G.Bear, M.Teppo Mongoliada t.1 - tajemna historia trzynastowiecznej Europy

Ben Aaronovitch Księżyc nad Soho - czasem pracujesz dla sprawiedliwości, a niekiedy, może raz w całej karierze, chodzi głównie o zemstę

Neal Stephenson Zamęt - rugi brawurowy tom Cyklu Barokowego, kontynuacja bestsellerowego Żywego srebra

E. E. Doc Smith Lensman 1: Trójplanetarni - pierwszy tom jednej z najsłynniejszych space oper w dziejach SF

Antologia Złoty wiek SF t.4 - czwarty tom antologii klasycznych opowiadań SF w wyborze Wojtka Sedeńki

Antologia Klasyka rosyjskiej SF t.2 - drugi tom klasycznej rosyjskiej SF w wyborze Pawła Laudańskiego

Antologia Złoty wiek SF t.3 - Trzeci tom antologii klasycznych opowiadań SF, w wyborze Wojtka Sedeńki

Slawomir Cenckiewicz, Adam Chmielecki Tajne pieniądze - biznesowe kulisy naszej transformacji ustrojowej

China Mieville Ambasadoria - niezwykła opowieść o kontakcie i wojnie z obcymi

Brian Johnson SEKRETY DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ. Wojna mózgów - nauka w służbie wojny

Piotr Gociek Czarne Bataliony - mieszanka historii, współczesności oraz fantastyki

Tomasz Kołodziejczak Biała Reduta cz.I - cztery różne światy, odmienne społeczności – jedna wojna

Ilona Andrews Księżyc nad Rubieżą - druga część cyklu Na krawędzi

Mike Shepherd Dezerterka - niepokorna marines powraca

Tomasz Kołodziejczak Czarny Horyzont - mocna dawka fantasy, science fiction i historii Polski w doskonałej powieści

Michał Gołkowski Droga donikąd - Zanim nastał Ołowiany świt

Andrzej Pilipiuk Zaginiona - trzy niezwykłe kobiety, jedno pragnienie

Rafał A. Ziemkiewicz Jakie piękne samobójstwo - obalanie mitów

Helene Wecker Golem i Dżin cz.2 - golem, dżin i ulice (dawnego) Nowego Jorku

Janet Evanovich Stephanie Plum - Najlepsza Jedenastka - nieustający ciąg dalszy

Andrzej Pilipiuk, Katarzyna Pilipiuk, Zbigniew Larwa Krasnoludy - nieznana historia krasnoludów

Michał Gołkowski Drugi Brzeg - kontynuacja przebojowego Ołowianego Świtu

Maja Lidia Kossakowska Takeshi. Cień Śmierci - nie ma ucieczki przed przeznaczeniem, trzeba przeczytać

Maja Lidia Kossakowska Ruda Sfora - opowieść o jasnej i mrocznej stronie woli tworzenia

Robin LaFevers Mroczny triumf - tym razem nie będzie litości

Jim Baggott Higgs. Odkrycie boskiej cząstki - o tym, że warto było wydać miliardy na budowę Wielkiego Zderzacza Hadronów

Brian Clegg Jak zbudować wehikuł czasu. Nauka a podróże w przeszłość i w przyszłość - podróże w czasie dla bystrzaków

Jeffery Deaver Październikowa lista - ciężka próba dla umysłów i nerwów czytelników

Peter Longerich Himmler. Buchalter śmierci - biografia jednej z najbardziej przerażających, a jednocześnie najbardziej tajemniczych postaci hitlerowskiego imperium

Brian Cox , Jeff Forshaw Kwantowy Wszechświat. Dlaczego zdarza się wszystko, co może się zdarzyć - o tym, że zdaniem niektórych nie otaczają nas żadne nieprzeniknione tajemnice, a teoria kwantowa jest prosta

Lawrence M. Krauss Wszechświat z niczego. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic - podobno niestabilna nicość jest inspirująca

John Gribbin Skąd się wziął kot Schrödingera. Geniusz z Wiednia i kwantowa rewolucja - o rewolucji w dwudziestowiecznej fizyce

Brandon Sanderson Droga królów - skrytobójca, oszust, arcyksiążę - kto jest w stanie doprowadzić świat do zagłady?

Alastair Reynolds Północ Galaktyki - osiem dłuższych opowiadań autora

Dan Simmons Trupia otucha - próba ożywienia wampirzej legendy

Paul J. McAuley Cicha wojna - dwie odnogi ludzkości zmierzają ku wojnie...

Ben Aaronovitch Rzeki Londynu - Peter Grant - detektyw i uczeń, kandydat na czarodzieja

Michael Cobley Osierocone światy - nadchodzi nowa wojna

K.J. Parker Młot - nadciąga krwawa i brutalna wojna

Cindy Woodsmall Gdy budzi się dusza - trzeci tom sagi Cindy Woodsmall poświęconej Amiszom

Krzysztof Biel SJ, Stanisław Biel SJ Mężczyźni - między siłą a słabością - zbiór medytacji biblijnych opartych na historiach życia mężczyzn ze Starego Testamentu

Irene Adler Sherlock, Lupin i Ja. Trio Czarnej Damy - co by się stało, gdyby Sherlock Holmes i Arsen Lupin byli najlepszymi przyjaciółmi w czasach młodości

Licia Troisi Królestwa Nashiry. Miecze buntowników - kontynuacja przygód Talithy, córki hrabiego Królestwa Lata, i losów Nashiry – mitycznego świata, któremu grozi zagłada

Alex Scarrow Time Riders. Kod Apokalipsy - cofamy się do średniowiecznej Anglii i poznajemy Robin Hooda

Liz Pichon I wszystko gra (mniej więcej) - trzecia część zabawnych perypetii szkolnych jedenastoletniego Tomka Łebskiego

Matematyczne śledztwo Jaskinia tropów - matematyczna tajemnica pełna ARYTMETYKI

Matematyczne śledztwo Zamek zagadek - matematyczna tajemnica pełna BRYŁ, FIGUR i MIAR

Matematyczne śledztwo Planeta sekretów - matematyczna tajemnica pełna DANYCH

Matematyczne śledztwo Muzeum tajemnic - matematyczna tajemnica pełna LICZB

Jim Butcher Rycerz lata - magiczny prywatny detektyw w akcji

Albert J. Bernstein Emocjonalne wampiry - wampiry są wśród nas

Lee Goldberg Detektyw Monk w rozterce - kontynuacja wydarzeń z tomu "Detektyw Monk na patrolu"

Tullio Avoledo Korzenie Niebios - książka z serii Uniwersum Metro 2033

Gavin Smith CRYSIS: Eskalacja - walka o wolność w upadłym świecie postkapitalistycznego feudalizmu

Blog granice.pl. Ta strona jest nieoderwalna częścią serwisu www.granice.pl właściciela firmy W&w. 2008-2017