Szkodniki roślin warzywnych

Wydawnictwo: PWN
Data wydania: 2015-09-20
Kategoria: Popularnonaukowe
ISBN: 9788301182847
Liczba stron: 248
Dodał/a książkę: elibri

Ocena: 0 (0 głosów)

W książce opisano szkodliwą entomofaunę, która występuje w Polsce od 150 lat na uprawach roślin warzywnych. Uwzględniono zmiany wynikające z postępu wiedzy w zakresie taksonomii, bionomii, zasięgu występowania i zwalczania poszczególnych gatunków owadów. W kilkustopniowej skali dotyczącej szkodliwości podano te gatunki owadów, które stanowią największe zagrożenie na poszczególnych uprawach i wymagają okresowo prowadzonych zabiegów ochronnych. Uwzględniono całą dostępną literaturę polską (od roku 1861) oraz wybraną literaturę krajów ościennych, która dotyczy omawianej tematyki.

Omówiono m.in.:

?        bionomię 334 gatunków owadów  w zakresie niezbędnym do  oceny ich szkodliwości,

?        gatunki i odmiany botaniczne warzyw, które są aktualnie  uprawiane w naszym kraju w warunkach polowych i są roślinami żywicielskimi dla szkodników,

?        okres występowania oraz miejsca uszkodzenia roślin w czasie ich rozwoju przez poszczególne gatunki owadów będących w stadium larwalnym i owadów dorosłych,

?        progi szkodliwości ważniejszych gatunków pozwalające na ustalenie okres największego zagrożenia upraw w sezonie wegetacyjnym,

?        metody zapobiegania niekontrolowanemu wzrostowi liczebności opisanych szkodników.

Zamieszczono też:

?        tabelę zbiorczą, w której podano wszystkie opisane gatunki owadów z wymienieniem ich

?        roślin żywicielskich oraz

?        aktualną systematykę łacińską i polskie nazewnictwo owadów.

Książka jest przeznaczona dla studentów i nauczycieli akademickich szkół wyższych, pracowników  instytutów naukowo-badawczych zajmujących się problemami przyrodniczymi, rolniczymi i ochrony środowiska, dla nauczycieli szkół średnich i pomaturalnych, a także specjalistów z ośrodków doradczych, producentów warzyw oraz zainteresowanych wydawnictwami dotyczącymi świata zwierząt, w tym owadów. 

Kup książkę Szkodniki roślin warzywnych

Opinie o książce - Szkodniki roślin warzywnych

Reklamy