Architectura et historia

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Data wydania: 1999
Kategoria: Inne
ISBN: 8323111006
Liczba stron: 401
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Wydanie Księgi pamiątkowej ofiarowanej prof. dr. hab. Marianowi Arszyńskiemu z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin zbiega się z prawie czterdziestoleciem jego pracy na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest to okres nie tylko twórczej działalności badawczej i dydaktycznej Jubilata, ale także wspaniały czas kształtowania się i rozwoju konserwatorstwa toruńskiego, najpierw w ramach Katedry Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, a potem w ramach Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Pomysłodawcą i realizatorem idei przygotowania do pracy w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków na drodze studiów uniwersyteckich był prof. Jerzy Remer. Jednak do rozwoju konserwatorstwa jako dyscypliny akademickiej i osiągnięcia dzisiejszego jej poziomu w dużej mierze przyczynili się także jego współpracownicy. O ostatecznym kształcie dzisiejszego kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki zadecydowali Leonard Torwirt i jego następcy. Natomiast na dalsze losy kierunku zabytkoznaw-stwo i konserwatorstwo (obecnie nazywanego ochroną dóbr kultury) największy wpływ miała działalność czterech osób: Mariana Arszyńskiego, Jerzego Frycza, Eugeniusza Gąsiorowskiego i Jana Tajchmana. Wnosząc do pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika doświadczenia zdobyte wcześniej w PP PKZ (Jerzy Frycz miał za sobą również działalność na stanowisku konserwatora wojewódzkiego) i dopełniając je wiedzą teoretyczną wzbogacali w twórczym współdziałaniu program kształcenia konserwatorskiego. Wypracowany przez prof. Jerzego Remera ogólny zarys idei konserwatorstwa jako dyscypliny akademickiej, został więc przez tę właśnie grupę współpracowników i przyjaciół uzupełniony szczegółowymi treściami programowymi i merytorycznymi.

Kup książkę Architectura et historia

Opinie o książce - Architectura et historia

Inne książki autora
Kunstgeschichte und Denkmalpflege. IV. Tagung des Arbeitskreis deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger. Toru
Woźniak Michał (red.)0
Okładka ksiązki - Kunstgeschichte und Denkmalpflege. IV. Tagung des Arbeitskreis deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger. Toru

Materiały z konferencji naukowej dotyczącej zagadnień związanych z historią sztki i konserwatorstwem zabytków....

Reklamy