Historia filozofii polskiej

Wydawnictwo: Semper
Data wydania: 2007-07-26
Kategoria: Popularnonaukowe
ISBN: 978-83-7507-021-7
Liczba stron: 228
Dodał/a książkę: czytam

Ocena: 0 (0 głosów)

Stanisław Pieróg: Wstęp

Część I. Dokonania

-- Juliusz Domański
-- Lech Szczucki
-- Zbigniew Ogonowski
-- Roman Darowski
-- Marian Skrzypek
-- Andrzej Walicki
-- Barbara Skarga
-- Stanisław Borzym
-- Jan Woleński

Część II. Poszukiwania

Agnieszka Zielińska:
Metafizyczny aspekt koncepcji bytu ludzkiego zawarty w rękopiśmiennym Komentarzu Michała Falkenera z Wrocławia do "Quaestiones de quodlibet" Tomasza z Akwinu

Andrzej Wawrzynowicz:
O potrzebie wewnętrznego rozrachunku filozofii polskiej z dziedzictwem myśli heglowskiej

Lucyna Wiśniewska-Rutkowska:
Przemyślenia i uwagi o filozofii sztuki Bronisława Trentowskiego

Jan Skoczyński:
Czy od Straszewskiego można się czegoś nauczyć?

Tomasz Mróz:
Nowe teksty z filozofii polskiej XIX i XX wieku (W. Lutosławski i B. Woyczyński)

Artur Jocz:
Gnostyczne podstawy lucyferyzmu Tadeusza Micińskiego

Janusz Mączka:
Historia filozofii przyrody w Polsce. Krakowska szkoła filozofii przyrody nauk przyrodniczych i matematyki

Tomasz Femiak:
Wielość rzeczywistości czy wielość ja? O Leona Chwistka teorii wielości rzeczywistości z punktu widzenia koncepcji narracyjnych i podejścia dyskursywnego w psychologii

Katarzyna Salamon-Krakowska:
Esej jako forma wypowiedzi filozoficznej w twórczości Bolesława Micińskiego

Maciej Dombrowski:
Polska filozofia przyrody w poszukiwaniu syntezy -- koncepcja ontologii Bolesława Gaweckiego

Jacek Jadacki:
Szkoła Lwowsko-Warszawska i jej wpływ na filozofię polską drugiej połowy XX wieku

Anna Brożek:
Z dziejów erotetyki w Polsce w ostatnim stuleciu

Część III. Projekty

Mirosław Tyl:
Wokół zagadnienia historii filozofii

Stanisław Janeczek:
Historia filozofii a historia intelektualna. Uwagi dotyczące metody historii filozofii w Polsce

Anna Dziedzic:
Historyk filozofii wobec filozofii polskiej przełomu XIX i XX wieku. Edward Abramowski i przełom antypozytywistyczny

Marek Rembierz:
O potrzebie badań nad polską refleksją metafilozoficzną

Piotr Ziemski:
Filozofia w starciu z ideologią. Problem opisu historii filozofii polskiej po 1945 roku

Ewa Kochan:
Filozofia polska w czasie przemian

Kup książkę Historia filozofii polskiej

Polecana recenzja

Avatar użytkownika -

Przeczytane:,
„Historia filozofii polskiej” pod redakcją Anny Dziedzic, Andrzeja Kołakowskiego, Stanisława Pieroga oraz Piotra Ziemskiego nie jest książką skierowaną do szerokich kręgów czytelników. Z założenia jej odbiorcami powinni być przede wszystkim filozofowie. Zrządzeniem losu książka ta wpadła jednak w ręce osoby z dyplomem z filologii polskiej, prowokując szereg pytań i refleksji, które – choć z samą filozofią mają z pewnością niewiele wspólnego – okazały się stosunkowo ożywcze. Zamiast zatem deliberowania na temat merytorycznych wartości „Historii filozofii polskiej”, niniejszy tekst przyniesie próbę odpowiedzi na proste, ale chyba ważne pytanie: Co przeciętny humanista, nie będący filozofem, może wynieść z lektury tej książki?   1. „Między nami, filozofami” „Historia filozofii polskiej” jest dobrą ilustracją do powtarzanego ostatnio coraz częściej twierdzenia dotyczącego daleko posuniętej specjalizacji poszczególnych dziedzin humanistyki. Filologowie, kulturoznawcy, filozofowie, socjologowie itd. w ciągu wielu dziesięcioleci wykształcili rozmaite narzędzia i postulaty badawcze. W sposób zasadniczy zaczęły się różnicować języki, za pomocą których naukowcy reprezentujący poszczególne dziedziny komunikują o prowadzonych przez siebie badaniach. Wiąże się to oczywiście z pewnymi utrudnieniami w nawiązywaniu ...
(czytaj dalej)

Opinie o książce - Historia filozofii polskiej

Reklamy