Języki obce dla wszystkich dzieci

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2012-01-02
Kategoria: Pedagogika
ISBN: 978-83-7587-635-2
Liczba stron: 182
Dodał/a książkę: PawelG

Ocena: 0 (0 głosów)

Książka jest rezultatem dialogu. Czytelnik znajdzie w niej różne stanowiska i odmienne punkty widzenia odnośnie do rozmaitych zagadnień. Pierwotnie chodziło o publikację, która przedstawiałaby stan aktualnej dyskusji naukowej na temat nauczania języków obcych w szkole na poziomie nauczania początkowego.

 
Przykłady dydaktyczne są świadomie przytaczane tylko z języka angielskiego, który jako język obcy jest najpowszechniej nauczany w klasach początkowych w szkołach europejskich. Można je jednak bez żadnego problemu odnieść także do francuskiego i rosyjskiego, korzystając z kompendiów i prezentacji, pochodzących z doświadczeń dydaktycznych szkół waldorfskich.


W tej książce słowo nauczyciel jest używane w znaczeniu człowiek, dokładniej: człowiek nauczający i wychowujący.


Szkoły waldorfskie znane są z tego, że już od 1919 roku nauczają od pierwszej klasy dwóch języków obcych. Fundamentem, na którym opiera się waldorfska metoda nauczania tego przedmiotu podczas trzech pierwszych lat nauki szkolnej, jest bardzo silna u małych dzieci – i utrzymująca się jeszcze do mniej więcej dziewiątego roku życia – potrzeba naśladowania. Dzieci uczą się języków obcych w taki sam sposób jak języka ojczystego: przez słowo mówione. Na lekcjach prowadzą krótkie dialogi, śpiewają piosenki, recytują wierszyki, odgrywają scenki teatralne itp. Małe dzieci posiadają niezwykle silną umiejętność zapamiętywania dźwięków słów. Ich narządy artykulacyjne są niesłychanie plastyczne, dzięki czemu potrafią odtwarzać, pod względem fonetycznym bezbłędnie, to, co usłyszały.

 
Wyniki nauczania okazują się najlepsze wtedy, kiedy przyswajanie dźwięków obcej mowy ma formę zabawy połączonej z ruchem ciała. Elementy gramatyki oraz pisanie niewielkich obcojęzycznych tekstów wprowadza się w szkołach waldorfskich dopiero w czwartej klasie, to znaczy w wieku dziewięciu–dziesięciu lat.

 
Przykłady, z których korzystają autorzy książki, zaczerpnięto z języka angielskiego, jest to bowiem w programie europejskich szkół podstawowych najczęściej nauczany język obcy.
 


Jedynie to, co człowieka porusza w powszechności mocy natury ludzkiej, to znaczy jako serce, ducha i ręce, to tylko jest dla niego rzeczywiście, prawdziwie i naturalnie kształcące.
 
 
Johann Heinrich Pestalozzi, Łabędzi śpiew (1826)

 
 
Jest to zasada, na którą wychowujący i nauczający musi zważać w szczególny sposób: musi baczyć, aby cały człowiek był zaangażowany.
 


Rudolf Steiner, Sztuka wychowania. Metodyka i dydaktyka
(1919)

 
Człowiek jest [...] całością i musi być jako całość traktowany.
 
 
Rudolf Steiner, Zdrowy rozwój człowieka (1922)
 
 
Dziecko wnosi do szkoły [...] jeszcze w okresie do dziewiątego, dziesiątego roku życia dostatecznie wiele pełnych fantazji zdolności naśladowczych, byśmy mogli tak kierować nauką języka, aby cały człowiek chłonął ten język, a nie tylko jego siły duszy i ducha.
 
 
Rudolf Steiner, Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung (1923)
 
 
Jeśli chcemy przedstawić sobie naprawdę całościowy obraz sposobu, w jaki dzieci opanowują drugi język, to przede wszystkim musimy od razu zarzucić tradycyjną koncentrację na formach językowych, którą do tej pory przyjmowaliśmy jako oczywistą; ba, musimy przekroczyć nawet granice analizy według kryteriów komunikacyjnych i pragmatycznych.
 


M. Saville-Troike, Cultural Input in Second Learning (1985)

Kup książkę Języki obce dla wszystkich dzieci

Polecana recenzja

Avatar użytkownika - justa21
justa21
Przeczytane:,
Poliglotą być Już od lat wszyscy dydaktycy są zgodni, że jedynie przyswajając sobie język obcy dziecko jest w stanie uchwycić odmienność w pojmowaniu świata przez różne kultury oraz jego relatywnie odmienne struktury w różnych dziedzinach językowych. Dziecko, które rozpoczyna wcześnie naukę języków obcych, potrafi emocjonalnie uchwycić ideę, że różne narody wytwarzają rozmaite odwzorowania świata. Słuszny jest zatem taki proces uczenia się, w którym język jest pojmowany jako część opisu danej kultury i jako narzędzie do jej poznania. Pedagogika waldorfska różni się od wszystkich powszechnie w świecie stosowanych koncepcji edukacyjnych także i w kwestii kompetencji językowych dzieci, wprowadzając już od pierwszej klasy dwa języki obce. Na temat doświadczeń szkół waldorfskich w nauczaniu najmłodszych pasjonująco piszą Christoph Jaffke i Magda Maier, a książka Języki obce dla wszystkich dzieci opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS to krok w kierunku wyzbycia się wszelkich uprzedzeń dotyczących szkoły, która chce działać z poznania człowieka, obejmującego go całego podług ciała, duszy i ducha. W rozumieniu pedagogiki waldorfskiej wychowanie pełni funkcję służebną w stosunku do całej dalszej biografii człowieka, zaś ujęcie to w kontekście nauki języków obcych przedstawia niniejsza publikacja, adresowana zarówno do nauczycieli zatrudnionych ...
(czytaj dalej)

Opinie o książce - Języki obce dla wszystkich dzieci

Reklamy