Kodeks pracy z przepisami wykonawczymi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Data wydania: 2005
Kategoria: Inne
ISBN: 83-7334-445-4
Liczba stron: 420
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Niniejsze piąte wydanie zbioru uwzględnia zmiany wprowadzone do kodeksu pracy po 1 stycznia 2004 r. przez ustawy: o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o świadczeniach przedemerytalnych, o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.Zmiany te dotyczą m.in. należności potrącanych z wynagrodzenia pracownika, wydłużenia do 4 lat zakazu wypowiadania umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym, reprezentatywności organizacji związkowej, przesłanek rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, czasu niezdolności pracownika do pracy.W zbiorze zamieszczono także nowe i zmienione akty wykonawcze, stanowiące wraz z kodeksem pracy całościowy zbiór przepisów dotyczących tej dziedziny prawa.Według stanu prawnego na 1 marca 2005 roku.

Kup książkę Kodeks pracy z przepisami wykonawczymi

Opinie o książce - Kodeks pracy z przepisami wykonawczymi

Reklamy