Kodeks pracy z przepisami wykonawczymi

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Data wydania: b.d
Kategoria: Inne
ISBN: 9788373347533
Liczba stron: 464
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Niniejsze szóste wydanie zbioru uwzględnia wszystkie dotychczasowe zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy, w tym wynikające z ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy, a także ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.Zmiany te dotyczą w szczególności przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.W zbiorze uwzględniono również nowe i zmienione akty wykonawcze, stanowiące wraz z Kodeksem pracy całościowy zbiór przepisów dotyczących tej dziedziny prawa.Zamieszczone na wstępie obszerne wprowadzenie Marii Teresy Romer, sędzi Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, pozwoli Czytelnikom na dogłębne poznanie i zrozumienie nowych regulacji prawa pracy.Stan prawny na 23 maja 2007 roku

Kup książkę Kodeks pracy z przepisami wykonawczymi

Opinie o książce - Kodeks pracy z przepisami wykonawczymi

Reklamy