Koleje żelazne w Galicji w latach 1847-1914 Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji

Wydawnictwo: HISTORIA IAGELLONICA
Data wydania: 1997
Kategoria: Historyczne
ISBN: 8390644614
Liczba stron: 0
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Ukazuje się 13-sty tom serii informatorów do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji". Dotychczasowe objęły znaczny obszar podstawowych zagadnień głównych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Galicji doby autonomicznej, (ludność, rolnictwo, przemysł, transport wodny). Niniejszy tom stanowi kolejny i ważny, trzeba to podkreślić, krok naprzód. Powstanie bowiem i rozwój kolei żelaznej - wywarło jak udowodniono to w literaturze naukowej przedmiotu, ogromny wpływ na przemiany w życiu społeczno - gospodarczym Europy i innych krajów świata w XIX w. Był to wpływ dynamiczny, a równocześnie wielostronny, szczególnie w zakresie rozwoju cywilizacyjnego wielu krajów.

Kup książkę Koleje żelazne w Galicji w latach 1847-1914 Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji

Opinie o książce - Koleje żelazne w Galicji w latach 1847-1914 Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji

Reklamy