Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2010-05-25
Kategoria: Pedagogika
ISBN: 978-83-7587-429-7
Liczba stron: 242
Dodał/a książkę: PawelG

Ocena: 0 (0 głosów)

W prezentowanej książce Czytelnik znajdzie teoretyczne podstawy kształcenia wyzwalającego, zwartą koncepcję takiego kształcenia, wyniki badań nad stanem doświadczenia podmiotowości uczniów niższych klas szkoły podstawowej w procesie kształcenia, opis zastosowania koncepcji kształcenia wyzwalające­go w edukacji wczesnoszkolnej w toku badań eksperymentalno-weryfikacyjnych oraz uzyskane efekty. Podstawowym warunkiem zaistnienia rzeczywistych przemian edukacyjnych są zmiany zachodzące w samym procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz mentalności, prawach, postawach i działaniach jego uczestników. Wa­runki te spełnia kształcenie wyzwalające, któremu ta książka jest poświęcona. ....................... Praca ma wiele wskazań przydatnych w praktyce szkolnej. Dotyczą one m.in. życzeniowej oceny ucznia i oceny nauczycielskiej (uzasadnionej, obiektywnej i życzliwej), modelów upodmiotowujących zajęcia dydaktyczne z za-stosowaniem różnych teleologicznych strategii, nauki szkolnej bez lęku, wpływu uczniów na proces uczenia się, pobudzania i wspierania zainteresowań. Cenne dla edukacji są także dydaktyczne i ogólnowychowawcze dezyderaty kształcenia wyzwalającego, służące upodmiotowieniu zajęć dydaktycznych. Prof. zw. dr hab. Kazimierz Denek

Kup książkę Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej

Polecana recenzja

Avatar użytkownika - justa21
justa21
Przeczytane:,
O kształceniu wyzwalającym słów kilkaObecne czasy, pełne zmian i zawirowań oraz bodźców i rozmaitych wzorców (zarówno tych dobrych, jak i tych złych), stawiają przed szkołą rozliczne wyzwania. Zaistniała konieczność dokonania gruntownych przemian w systemie szkolnictwa tak, by wreszcie koncentrowało się ono na osobie ucznia. Takie postawienie sprawy wymaga jednak nowego spojrzenia na proces komunikowania się i stosunki interpersonalne w procesie kształcenia, respektowania zasady podmiotowości ucznia oraz bezwarunkowej jego akceptacji jako osoby. Jest to ściśle związane z zagadnieniami psychologii humanistycznej, a szczególnie z kształceniem wyzwalającym.Obszernie temat ten opracował Władysław Puślecki, a jego książka „Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej” to nie tylko zespół rad przydatnych w procesie kształcenia, ale i ćwiczenia praktyczne. Autor wprowadza nas w zagadnienie, opisując teoretyczne podstawy kształcenia wyzwalającego, posługując się przy tym podstawowymi pojęciami skorelowanymi z badanym tematem. Dowiadujemy się także o związku edukacji z kulturą interpretowaną m.in. poprzez wzorce, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości czy zasady współżycia społecznego.Sięgając do korzeni, poznajemy prekursorów kształcenia wyzwalającego - m.in. Jana Jakuba Rousseau, który był jednym z głównych twórców tego nowego kierunku pedagogicznego. Jego zasada, jakoby „człowiek z ...
(czytaj dalej)

Opinie o książce - Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej

Inne książki autora
Model pedagogicznej pracy naukowej
Władysław Puślecki0
Okładka ksiązki - Model pedagogicznej pracy naukowej

W pozycji tej w sposób ustruktualizowany pokazano, co należy przedsięwziąć w toku czynności związanych z określonymi badaniami pedagogicznymi...

Reklamy