Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2009-10-28
Kategoria: Pedagogika
ISBN: 978-83-7587-183-8
Liczba stron: 230
Dodał/a książkę: PawelG

Ocena: 0 (0 głosów)

Problematyka niedostosowania społecznego i przestępczości budzi ciągle zainteresowanie naukowców, praktyków oraz społeczeństwa w związku z nasilającą się falą przestępczości i brakiem skutecznych metod zapobiegania jej. Książka wychodzi naprzeciw tym zainteresowaniom, prezentując uwarunkowania zarówno zachowań prospołecznych, jak i antyspołecznych nieletnich na tle rówieśników ze szkół średnich i wolontariuszy. Dotychczasowe badania nad zachowaniami pro i antyspołecznymi prowadzone były dwutorowo i niezależnie od siebie, na różnych grupach badanych. Stanowiło to nadmierne uproszczenie tej problematyki, wskazując, że jedni zachowują się dobrze, a inni źle. W rzeczywistości naszych zachowań nie można tak prosto klasyfikować. Uspołecznienie stanowi bowiem kontinuum, na krańcach którego znajdują się jednostki zarówno prospołeczne, jak i antyspołeczne. Autorka proponuje właśnie takie ujęcie przedstawionego problemu. Umożliwia ono nie tylko dokładną diagnozę zjawiska przestępczości nieletnich, ale także formułowanie działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych, które powinny opierać się na wiedzy o pozytywnych cechach i zachowaniach badanych. Część teoretyczna pracy przybliża prawne rozumienie pojęcia nieletni, zawiera także istoty zachowań prospołecznych i antyspołecznych oraz przegląd podstawowych teorii i badań poświęconych motywacji zachowań prospołecznych i antyspołecznych adolescentów. Część empiryczna zawiera charakterystykę motywacji zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich na tle uczniów ze szkół średnich i wolontariuszy ze względu na podstawowe cechy procesu motywacyjnego – kierunek i natężenie motywacji, a także analizę osobowościowych, środowiskowych i sytuacyjnych czynników motywacyjnych. Analiza prowadzona jest dwutorowo – przez porównanie badanych grup (nieletni, uczniowie szkół średnich, wolontariusze) z uwzględnieniem płci badanych; na drodze porównania grup wyodrębnionych ze względu na częstotliwość zachowań prospołecznych i antyspołecznych (antyspołeczni, prospołeczni, impulsywni, konformiści). Książka przeznaczona jest głównie dla psychologów, prawników, pedagogów zajmujących się w pracy naukowej i zawodowej problematyką niedostosowania społecznego, patologii społecznej, wychowania i resocjalizacji. Powinna ona zainteresować przede wszystkim pracowników: wymiaru sprawiedliwości, rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych. Książka skierowana jest także do pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów psychologii, prawa, pedagogiki i socjologii.

Kup książkę Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich

Polecana recenzja

Avatar użytkownika - justa21
justa21
Przeczytane:,
Co nas motywuje?Pojęcie "motywacja" wywodzi się od łacińskiego słowa emovere oznaczającego „ruszać z miejsca” . Kluczowy zatem staje się problem odkrycia, co tak naprawdę skłania istoty żywe do ruchu i przynajmniej czasowego utrzymania danego kierunku.Badania nad motywacją, w tym motywacją zachowań antyspołecznych, sięgają XVII wieku, kiedy to filozof T. Hobbes głosił, że człowiek jest z natury barbarzyńcą. Zainteresowanie motywacją zachowań prospołecznych miało miejsce znacznie później, bo dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku, a dziś obie te kwestie przybliża czytelnikowi Joanna Różańska-Kowal. Jej książka „Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich” adresowana jest nie tylko do nauczycieli czy też psychologów, ale do wszystkich tych, których interesuje tematyka niedostosowania społecznego, zachowań uczniów czy czynników wywołujących motywację.Przedmiotem badań Różańskiej-Kowal są uwarunkowania określonych postaw i zidentyfikowanie wśród nich tych, które odgrywają przeważającą rolę w genezie zachowań prospołecznych. Wskaźnikami zróżnicowanego natężenia jest zarówno analiza kierunku motywacji, jak i jej siła. Takie określenie i wzmacnianie motywacji zachowań prospołecznych jest gwarancją efektywności procesu resocjalizacji i stanowi nieodzowną pomoc zarówno dla pedagogów, jak i dla ludzi zajmujących się kwestiami patologii społecznych czy przestępczości.Autorka omawia ustawowe pojęcia ...
(czytaj dalej)

Opinie o książce - Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich

Inne książki autora
pedagogika. Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich
Joanna Różańska-Kowal0
Okładka ksiązki - pedagogika. Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich

          Problematyka niedostosowania społecznego i przestępczości budzi ciągle zainteresowanie naukowców, praktyków oraz społeczeństwa w związku z nasilającą...

Reklamy