Oblicza polskich mediów po 1989 roku

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Data wydania: 2008
Kategoria: Psychologia
ISBN: 9788322727904
Liczba stron: 244
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Teksty składajšce się na publikację napisane sš ciekawie, warte podkre?lenia jest również to, że wszystkie oparte sš na rzetelnych ?ródłach. Zaletę ksišżki stanowi to, że ukazuje, jak budował się współczesny polski system medialny, jakie zmiany dokonały się w poszczególnych segmentach rynku mediów, a także to, że sygnalizuje obecne tendencje i kierunki rozwojowe. Niewštpliwie ta aktualno?ć i wieloaspektowo?ć, a także wysoki poziom naukowy tekstów sš największymi walorami publikacji. Ksišżka adresowana jest do osób zajmujšcych się w teorii i praktyce szeroko rozumianš komunikacjš społecznš, a także stanie się ona cennš pomocš dla studentów dzienniarstwa, politologii, socjologii i kierunków pokrewnych.

Kup książkę Oblicza polskich mediów po 1989 roku

Opinie o książce - Oblicza polskich mediów po 1989 roku

Reklamy