Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

Wydawnictwo: PWN
Data wydania: 2015-03-05
Kategoria: Podręczniki
ISBN: 9788301181468
Liczba stron: 580
Dodał/a książkę: elibri

Ocena: 0 (0 głosów)

Ze Wstępu:

Ideałem byłoby, gdyby inżynier na podstawie ogólnych zasad i tekstu normy, posługując się wiedzą uzyskaną na uczelni i w praktyce, mógł domyślić się uzasadnienia zawartych w normie zaleceń.. Szczególnie należałoby starać się o jasny związek przepisów z zasadami wytrzymałości materiałów i mechaniki, które są przecież uniwersalnym językiem inżynierów. Oczywiście, spełnienie tego postulatu w całej pełni nie jest możliwe, ale można się do niego zbliżyć.

W książce omówiono podstawowe zasady obliczania według Eurokodu 2 konstrukcji żelbetowych, ze wzmiankami o konstrukcjach sprężonych i konstrukcjach niezbrojonych. Najważniejszą jej zaletą są precyzyjnie opisane metody wykonywania obliczeń. Przedstawione treści stanowią uporządkowanie przepisów pochodzących z kilku norm w formie zwięzłego algorytmu scalającego wszystkie potrzebne informacje. Niektóre zasady konstruowania, np. wyznaczania długości zakotwienia zbrojenia na podporach i kotwienia zbrojenia fundamentów, są podane w sposób prostszy niż w normie.

Ważne są również:

?               uporządkowanie przepisów dotyczących obliczania ze względu na ścinanie,

?               uporządkowanie informacji dotyczących wyznaczania wytrzymałości betonu i współczynnika pełzania w zależności od jego wieku;

?               uzupełnienie niekompletnych przepisów normy dotyczących skręcania;

?               przejrzyste przedstawienie konsekwencji zastosowania tzw. alternatywnego wyboru kombinacji obciążeń w stanie granicznym nośności oraz zastosowanie tych zasad do projektowania belek i płyt ciągłych.

Wszystkie prezentowane w książce zagadnienia poparte sa bogatym materiałem obliczeniowym i ilustracyjnym.

W tym wydaniu dokonano korekty zauważonych usterek w tekście, we wzorach i na rysunkach.

Książka jest przeznaczona zarówno inżynierów projektujących konstrukcje żelbetowe i pracowników naukowych, jak i dla studentów, dla których będzie doskonałą pomocą w zgłębianiu sztuki projektowania"

Kup książkę Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

Opinie o książce - Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

Inne książki autora
Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Zeszyt 2. Elementy ściskane+ płyta CD
Michał Knauff0
Okładka ksiązki - Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych. Zeszyt 2. Elementy ściskane+ płyta CD

,,Wykonując obliczenia bez komputera konstruktor miał pod kontrolą każdą operację arytmetyczną, co zwykle prowadziło zwykle do wykrycia ewentualnych pomyłek...

Reklamy