Ochrona prawna oznaczeń geograficznych

Wydawnictwo: brak danych
Data wydania: 2008
Kategoria: Inne
ISBN: 9788372518545
Liczba stron: 272
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Oznaczenia geogra?czne należą do kategorii oznaczeń odróżniających zaliczanych do dóbr niematerialnych. Z uwagi na pełnione funkcje należą do dóbr własności przemysłowej. Praca podejmuje cywilnoprawną problematykę ochrony oznaczeń geogra?cznych, nabierającą w ostatnich latach coraz większego znaczenia. Przedstawiono w niej, w międzynarodowej skali porównawczej, bogactwo instrumentów służących ochronie oznaczeń geogra?cznych. W szerokim zakresie przeanalizowano unormowania prawa polskiego ? od ujęcia historycznego do przepisów prawa własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i regulacji znaków towarowych. Uwzględniono postanowienia ustaw z lat 2004 i 2006 r. oraz prawo europejskie, w szczególności przepisy Rozporządzenia Rady WE nr 510/2006 z 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geogra?cznych oraz nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.

Kup książkę Ochrona prawna oznaczeń geograficznych

Opinie o książce - Ochrona prawna oznaczeń geograficznych

Reklamy