Otyłość i zespół metaboliczny od teorii do praktyki

Wydawnictwo: Via Medica
Data wydania: 2007
Kategoria: Medycyna i zdrowie
ISBN: 9788375550108
Liczba stron: 103
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Niniejszy podręcznik zawiera praktyczne wskazówki dotyczące leczenia pacjentów z zespołem metabolicznym. Przedstawiono w nim aktualne wytyczne postępowania w najczęstszych zaburzeniach tworzących ten zespół, czyli w: nadciśnieniu tętniczym, aterogennej dyslipidemii, zaburzeniach gospodarki węglowodanowej, zaburzeniach krzepnięcia krwi. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty diagnostyczne i terapeutyczne u otyłych pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Podkreślono również nefrologiczne zagrożenia związane z zespołem metabolicznym - otyłość bowiem staje się coraz częstszą przyczyną glomerulopatii, prowadząc w efekcie do niewydolności nerek.Obturacyjny bezdech senny dotyczy blisko 500 tysięcy osób w przedziale wiekowym 30-59 lat. Jego konsekwencje w istotny sposób wpływają na zdrowotność i jakość życia. Niezwykle często problem ten dotyczy osób z nadmiernš masš ciała. Podstawy diagnostyki i leczenia obturacyjnego zespołu bezdechu stanowią jeden z rozdziałów niniejszej publikacji. W przedstawionym opracowaniu dokonano również krytycznej oceny znaczenia nowych czynników ryzyka w patogenezie powikłań sercowo-naczyniowych. Przeanalizowano wpływ zespołu metabolicznego na jakość życia. Ostatni rozdział poświęcono terapii farmakologicznej otyłości z zastosowaniem sibutraminy. Przedstawiono zasady bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii otyłości. Postępowanie terapeutyczne w otyłości obejmuje właściwą dietę, zwiększoną aktywność fizyczną oraz farmakoterapię. Nie sposób pominąć faktu, iż u części chorych zastosowanie wyłącznie leczenia niefarmakologicznego nie przynosi zadawalających rezultatów. Szansą dla tej części otyłej populacji jest wdrożenie terapii lekami przeciw otyłościowymi. Zachęcam Państwa do głębszej analizy zaburzeń u otyłych pacjentów z zespołem metabolicznym. Poznanie dramatycznych skutków otyłości stanowi zarówno dla lekarza, jak i chorego właściwą drogę motywując do aktywnego zwalczania otyłości oraz wskazuje na konieczność odpowiednich działań profilaktycznych wśród młodzieży oraz osób dorosłych. Mam nadzieję, iż zaprezentowana publikacja będzie pomocna nam lekarzom w ocenie powikłań i wyborze metod terapeutycznych, zaś pacjentom umożliwi poprawę jakości życia.

Kup książkę Otyłość i zespół metaboliczny od teorii do praktyki

Opinie o książce - Otyłość i zespół metaboliczny od teorii do praktyki

Reklamy