Prawo administracyjno-karne

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy
Data wydania: 2004
Kategoria: Inne
ISBN: 83-7333-407-6
Liczba stron: 347
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Ewolucja prawa, zwłaszcza z końca lat 90. spowodowała, iż środki te coraz liczniej pojawiają się w ustawodawstwie, łącznie występując już w ponad 40 ustawach regulujących różne dziedziny życia, takie np. jak: prawo telekomunikacyjne, prawo energetyczne, prawo atomowe, ustawa o cenach, ustawa o transporcie drogowym, ustawa o podpisie elektronicznym i in. Krótki, ale z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia kontrowersyjny charakter omawianej formy odpowiedzialności, stał się powodem stosunkowo szerokiego już jej odzwierciedlenia w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten dorobek orzeczniczy pozwala obecnie na szersze potraktowanie problematyki administracyjnych kar pieniężnych, w szczególności zaś na skonstruowanie pewnego modelu jej funkcjonowania i zastosowania.

Kup książkę Prawo administracyjno-karne

Opinie o książce - Prawo administracyjno-karne

Reklamy