Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2007
Kategoria: Edukacyjne
ISBN: 9788373087705
Liczba stron: 292
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Publikacja zawiera opracowania ukazujące najbardziej aktualne dylematy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, które wyrażają się w konieczności wysoce refleksyjnego podejścia do możliwości ich integracji, sposobu jej organizowania, określania zakresu udzielanej w niej specjalnej pomocy pedagogicznej, a także do zakresu kompetencji nauczycieli ją realizujących oraz jakości ich wzajemnych relacji z rodzicami i uczniami - zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi.Niestety, aktualnie ową edukację sprowadza się najczęściej do jednej formy - klasy integracyjnej bądź inkluzywnej (nauczanie włączające) - co przy dużej różnorodności potrzeb uczniów z niepełnosprawnością stwarza wiele problemów wszystkim zaangażowanym w nią podmiotom. Jednak w sposób szczególny doświadczają ich dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, które z powodu braku szans w rywalizacji z pełnosprawnymi rówieśnikami uzyskują znacznie gorsze wyniki w nauce i egzystują na marginesie społeczności klasy czy grupy. Wskazuje to na potrzebę elastycznego podejścia do integracji w edukacji uwzględniającego bogatą ofertę zróżnicowanych w jej stopniu form, których zmiana byłaby możliwa i zawsze adekwatna do potrzeb i możliwości dziecka niepełnosprawnego. Książka, wskazując trudne problemy i zagrożenia związane z aktualną realizacją edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, zainspiruje wszystkie uczestniczące w niej podmioty do jej refleksyjnego monitorowania i kreowania wspierających ją działań.

Kup książkę Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Opinie o książce - Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Reklamy