Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2012-09-11
Kategoria: Pedagogika
ISBN: 978-83-7850-071-1
Liczba stron: 286
Dodał/a książkę: Danuta Szelejewska

Ocena: 0 (0 głosów)

Problematyka przygotowania zawodowego pedagogów jest przedmiotem licznych badań i analiz naukowych [...]. Wyniki dotychczasowych eksploracji wskazują na złożony i dynamiczny jej charakter, dowodząc konieczności monitorowania tych przemian i wykorzystania zdobytej wiedzy do redefiniowania celów edukacji pedagogicznej w kontekście wymagań współczesnego rynku pracy.

Kup książkę Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów

Polecana recenzja

Avatar użytkownika - katechetka
katechetka
Przeczytane:,
Greckie słowo paidagogos oznacza prowadzący dziecko, a ponieważ to właśnie dzieci są przyszłością świata, obecność twórczych pedagogów jest niezwykle istotną sprawą. Szeroki zakres ról pełnionych przez omawianą grupę zawodową stawia przed nimi nie lada wyzwania. By mogli oni spełniać powierzone sobie zadania w sposób gruntowny i rzetelny, koniecznym jest dopuszczenie do pracy z dziećmi i młodzieżą osób, które sprostają pokładanym w nich nadziejom. Kwestię wyposażenia w odpowiedni kapitał społeczny w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji porusza monografia Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów, w której zainteresowani odnajdą wyjaśnienia aktualnych problemów. W książce znalazły się naukowe opracowania i analizy, będące wynikiem wieloletnich badań. Pogrupowane w trzech częściach, skupiają one uwagę czytelnika na kształceniu pedagogicznym, planach i aspiracjach studentów poszczególnych specjalności oraz na sytuacji młodych pedagogów, próbujących sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy. Zaprezentowane teksty zostały skonstruowane według stałego schematu: abstrakt, wstęp, treść właściwa oraz podsumowanie. Wielu autorów przedstawiło również metodologię badań własnych, analizę wyników i wnioski. Rozważaniami objęto absolwentów zobowiązanych do udziału w praktykach zawodowych; skupiono się na ewolucji ...
(czytaj dalej)

Opinie o książce - Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów

Reklamy