Psychofizjologiczne spojrzenie na pola magnetyczne niskiej indukcji

Wydawnictwo: MEDSPORT
Data wydania: 2004
Kategoria: Medycyna i zdrowie
ISBN: 8392062701
Liczba stron: 250
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Spis tresci: * Słowo Wstępne * Przedmowa * Wprowadzenie * Wyzwalanie aktywności organizmu ludzkiego polami magnetycznymi niskiej indukcji * Wspomaganie strategii terapeutycznych dzieci i młodzieży z dysfunkcjami więzi społecznych polami magnetycznymi niskiej indukcji * Ocena zachowania się układu nerwowego u dzieci przejawiających zaburzenia psychohiperkinetyczne po ekspozycji na pola magnetyczne niskiej indukcji * Aktywacja polem magnetycznym niskiej indukcji organizmów dziecięcych powikłanych zespołem porażenia mózgowego * Wpływ pól magnetycznych niskiej indukcji na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy w zależności od cech osobowości interpretowanych w świetle teorii R.B. Cattella * Efektywność działania pól magnetycznych niskiej indukcji w modelach prognostycznych * Temperament a efektywność działania pól magnetycznych niskiej indukcji w świetle modelowania prognostycznego * Piśmiennictwo * Summary * Aneks

Kup książkę Psychofizjologiczne spojrzenie na pola magnetyczne niskiej indukcji

Opinie o książce - Psychofizjologiczne spojrzenie na pola magnetyczne niskiej indukcji

Reklamy