Rachunkowość część 1

Wydawnictwo: brak danych
Data wydania: 2007
Kategoria: Ekonomia
ISBN: 9788372517746
Liczba stron: 318
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

W podręczniku omówiono następujące zagadnienia: - rozrachunki i roszczenia (należności, zobowiązania, roszczenia, odpisy aktualizujące rozrachunki), - aktywa trwałe (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, inwestycje długoterminowe, odpisy aktualizujące inwestycje długoterminowe), - aktywa obrotowe (zapasy, inwestycje krótkoterminowe, środki pieniężne, obrót wekslowy i czekowy, kredyty bankowe), - koszty działalności i ich rozliczanie (układ rodzajowy kosztów, układ funkcjonalny kosztów, układ rodzajowy i funkcjonalny kosztów, kalkulacja, rozliczanie kosztów działalności, czynne i bierne rozliczenia międzyokre-sowe kosztów), - produkty (wycena produktów, przyjęcie do magazynu, przychód ze sprzedaży). Rozważania w podręczniku uwzględniają wymogi znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Kodeksu spółek handlowych, bieżących ustaw podatkowych.

Kup książkę Rachunkowość część 1

Opinie o książce - Rachunkowość część 1

Inne książki autora
Zasady rachunkowości. Podręcznik
Kuczyńska - Cesarz Anna0
Okładka ksiązki - Zasady rachunkowości. Podręcznik

Książka zawiera podstawowe informacje dotyczące: urządzeń księgowych umozliwiających rejestrację zmian w zasobach majątkowych i kapitałach jednostek, sprawozdań...

Elementy rachunkowości. Uproszczone formy rachunkowości cz. 2
Kuczyńska - Cesarz Anna0
Okładka ksiązki - Elementy rachunkowości. Uproszczone formy rachunkowości cz. 2

Książka stanowi kontynuację trzyczęściowego zbiorczego podręcznika przeznaczonego dla uczniów Liceum Profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym...

Reklamy