Siedem wymiarów kultury

Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych
Data wydania: 2002
Kategoria: Inne
ISBN: 83-88597-65-5
Liczba stron: 315
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Tytuł oryginału:RIDING THE WAVES OF CULTUREUnderstanding cultural diversity in business, second editionPopularna dziś teoria głosi, że globalizacja gospodarki doprowadzi do wykształcenia się jednej kultury, wspólnej dla całego świata. Fons Trompenaars i Charles Hampden-Turner nie zgadzają się z tą teorią. Według nich globalizacja nie jest niczym więcej jak częściowym ujednoliceniem pewnych zewnętrznych przejawów kultury – zróżnicowanie wartości, norm i postaw wcale nie zanika, a „organizacja idealna”, sprawdzająca się w każdych warunkach kulturowych, jest tylko teoretyczną ułudą.Autorzy uważają, że kluczem do sukcesu jest rozumienie własnej kultury oraz naszych oczekiwań dotyczących tego, jak inni ludzie powinni myśleć i postępować. Pomóc ma w tym teoria siedmiu wymiarów kultury. Każdy z tych wymiarów to szerokie spektrum możliwych postaw określanych przez:1) stosunek do zasad etycznych, prawnych i wynikających ze zobowiązań międzyludzkich (uniwersalizm a partykularyzm),2) stosunek do jednostki i grupy (indywidualizm a kolektywizm),3) sposób zachowania (powściągliwość a emocjonalność),4) sposób postrzegania świata (wycinkowość a całościowość),5) sposób wyznaczania statusu społecznego (osiąganie a przypisywanie statusu),6) stosunek do czasu,7) stosunek do otoczenia.Prezentowane koncepcje, będące wynikiem obserwacji i badań, są zilustrowane barwnymi i pouczającymi przykładami z życia. Książka zainteresuje zarówno wykładowców i studentów zarządzania, kulturoznawstwa, socjologii i psychologii, jak i osoby, które w swojej działalności zawodowej bezpośrednio doświadczają opisanych w niej zjawisk.

Kup książkę Siedem wymiarów kultury

Opinie o książce - Siedem wymiarów kultury

Reklamy