Spółka europejska

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Data wydania: 2006
Kategoria: Inne
ISBN: 8373345639
Liczba stron: 264
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z istotą i funkcjonowaniem w Polsce i w Europie nowego typu spółki o charakterze ponadnarodowym - spółki europejskiej (Societas Europaea).W opracowaniu zawarto szczegółową analizę zagadnień związanych z systemem źródeł prawa rządzących spółką, metodami jej tworzenia, strukturą kapitałowa, systemem organów, jak również kwestie dotyczące jej przekształceń, transferu siedziby oraz zakończenia jej prawnego bytu.Książka koncentruje się na wykazaniu praktycznych aspektów zakładania i funkcjonowania spółki europejskiej, przede wszystkim w Polsce, zawiera także elementy prawnoporównawcze, ilustrujące rozwiązania prawne przyjęte w innych państwach Unii Europejskiej. Uwzględnia ponadto obszerną literaturę przedmiotu, także zagraniczną, w szczególności brytyjską, francuską, niemiecką, włoską i holenderską.Książka jest adresowana przede wszystkim do praktyków prawa - adwokatów, radców prawnych, notariuszy i sędziów oraz uczestników życia gospodarczego.Autorka jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładowcą Podyplomowego Studium Prawa Spółek na tym wydziale.

Kup książkę Spółka europejska

Opinie o książce - Spółka europejska

Reklamy