Studia Iuridica tom 47

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Data wydania: 2007
Kategoria: Inne
ISBN: 9788323503743
Liczba stron: 328
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

SPIS TREŚCIAndrzej BIELECKI: Rozważania nad charakterem prawnym reasekuracji Leszek BOSEK: Szkoda i związek przyczynowy w sprawach bezprawia legislacyjnego Beata JANISZEWSKA: Nadmierne koszty restytucji a odpowiedzialność ubezpieczyciela za tzw. szkody komunikacyjne Beata JANISZEWSKA: Uwagi o ustaleniu "szkody całkowitej" w obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych Jacek JASTRZĘBSKI: O koncepcji kary umownej de lege ferendaMaciej KALIŃSKI: O wadliwej obiektywizacji szkody Tomasz KARAŚ: Uwagi na temat pojęcia "szkoda" w amerykańskiej teorii prawa Wojciech J. KOCOT: Odpowiedzialność z tytułu niewykonania zobowiązania w świetle zasad europejskiego prawa kontraktów oraz zasad międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT Jędrzej M. KONDEK: Jedność czy wielość reżimów odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie polskim - przyczynek do dyskusji de lege ferenda Hanna LITWIŃCZUK: Odpowiedzialność odszkodowawcza za wadliwą decyzję podatkową Wojciech MACHAŁA: Specyfika roszczenia odszkodowawczego z art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Tomasz NIEDZIŃSKI, Joanna BRYLAK: Swoistość stosunków pracy pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i związane z nią różne formy odpowiedzialności Łukasz PISARCZYK: Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę spowodowaną wypadkiem przy pracy Piotr RYLSKI: Pojęcie "miejsce zdarzenia wywołującego szkodę" w sprawach deliktowych na podstawie art. 5 pkt 3 rozporządzenia Rady nr 44/01 Przemysław SOBOLEWSKI: Zasada jedności szkody Rafał STANKIEWICZ - Konsekwencje naruszenia stanu konkurencji na rynku przez przedsiębiorcę dokonującego koncentracji (art. 21 ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów) Marcin STĘBELSKI: Artykuł 77 ust. 1 Konstytucji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia Michał WARCIŃSKI: Nadużycie zarzutu przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody na osobie Tadeusz ZEMBRZUSKI: Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jako instrument dochodzenia od skarbu państwa naprawienia szkody wyrządzonej wydaniem orzeczenia sądowego w postępowaniu cywilnym.

Kup książkę Studia Iuridica tom 47

Opinie o książce - Studia Iuridica tom 47

Inne książki autora
Dwa dni we dwoje
praca zbiorowa0
Okładka ksiązki - Dwa dni we dwoje

Niezwykły przewodnik turystyczny napisany z myślą o zakochanych i zaprzyjaźnionych - w każdym wieku. Prowadzi do miejsc uroczych i nastrojowych, idealnych...

Słownik wyrazów bliskoznacznych
praca zbiorowa0
Okładka ksiązki - Słownik wyrazów bliskoznacznych

Słownik dzieli się na dwie części. W pierwszej znajdują się grupy synonimów ułożone alfabetycznie według pierwszych wyrazów grup, czyli tzw. haseł. Hasła...

Reklamy