Umowy w obrocie gospodarczym

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy
Data wydania: 2006
Kategoria: Inne
ISBN: 8374441895
Liczba stron: 400
Dodał/a książkę: Autor X

Ocena: 0 (0 głosów)

Podręcznik poświęcony jest mającym duże znaczenie w praktyce umowom gospodarczym (handlowym), na mocy których do spełnienia świadczenia zobowiązany jest przedsiębiorca. Analizowane umowy gospodarcze uregulowane są w kodeksie cywilnym oraz w innych przepisach, a także funkcjonują w praktyce jako umowy nienazwane. Zawieranie i wykonywanie umów gospodarczych oraz odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez przedsiębiorcę podlega nie tylko ogólnym regułom prawa cywilnego, lecz także szczególnemu reżimowi prawnemu uwzględniającemu wymagania stawiane profesjonalistom.Autorami podręcznika są pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Opracowanie jest dostosowane do szerokiego kręgu odbiorców, w tym w szczególności do studentów oraz osób i instytucji stosujących prywatne prawo gospodarcze w praktyce.

Kup książkę Umowy w obrocie gospodarczym

Opinie o książce - Umowy w obrocie gospodarczym

Reklamy