Okładka książki - Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej

Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Data wydania: 2010-10-05
Kategoria: Pedagogika
ISBN: 978-83-7587-272-9
Liczba stron: 192
Dodał/a książkę: PawelG

Ocena: 4 (3 głosów)

Niniejsza publikacja to pierwsza w literaturze naukowej szczegółowa analiza porównawcza sprawności niejęzykowych dzieci polskich w okresie wczesnego dzieciństwa. Zarówno rozważania teoretyczne, jak i przeprowadzone badania skupiają się wokół dwóch obszarów tematycznych: relacji pomiędzy rozwojem komunikacji niejęzykowej w postaci gestykulacji a osiągnięciami językowymi dziecka oraz roli interakcji rodzic – dziecko w rozwoju komunikacji i symbolizacji dziecięcej. Niniejsze opracowanie empiryczne stanowi część szeroko zakrojonych badań nad rozwojem językowym u dzieci polskich. Uwzględniono w nim wyniki badań, którymi objęto 99 dzieci: z podejrzeniem zaburzenia typu "Specific Language Impairment", charakteryzujące się bardzo niskim poziomem rozwoju mowy oraz z dwóch grup porównawczych, o przeciętnym poziomie rozwoju mowy oraz ponadprzeciętnym poziomie rozwoju mowy. W pierwszej części publikacji przedstawiono zarówno klasyczne, jak i nowsze koncepcje dotyczące roli symboli i znaków, tj. gestów i działań symbolicznych oraz języka, w ujmowaniu rzeczywistości oraz porozumiewaniu się. W opisie procesu komunikowania się nawiązano do nurtu badań nad zmianami rozwojowymi zachodzącymi w relacji gestykulacja – mowa. Pokazano rozwojowe ujęcie komunikacji niejęzykowej dzieci we wczesnej ontogenezie, z uwzględnieniem zmian w funkcji, jaką pełni gestykulacja. Poszukiwano empirycznego potwierdzenia istnienia związku między rozwojem gestykulacji a rozwojem mowy nie tyle u dzieci prawidłowo rozwijających się, co z zaburzonym rozwojem kompetencji językowych. Książka jest próbą analizy słabo opisanego w Polsce problemu zaburzenia rozwoju językowego u małych dzieci, a także przeglądu aktualnego stanu badań nad symbolicznym przedstawianiem rzeczywistości oraz komunikacją niejęzykową dzieci z podejrzeniem specyficznych zaburzeń rozwoju językowego. Odrębną część stanowią rozważania na temat roli dorosłych w rozwoju reprezentacji symbolicznej dziecka we wczesnym dzieciństwie, przejawiającej się w mowie i zabawie. Potwierdzono tezę, że jakość interakcji dziecko – rodzic ma istotny wpływ na rozwój zdolności komunikacyjnych dziecka. Zaznaczono również, że interakcja ta ma charakter transakcyjny. Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę poziomu i rodzaju komunikatów niejęzykowych używanych przez dzieci z różną sprawnością językową podczas interakcji z dorosłym. Analiza wyników wykazała różnice międzygrupowe w zakresie poziomu komunikacji niejęzykowej oraz stosowania odmiennych strategii komunikacyjnych. Analiza zachowań rodziców potwierdziła, że rodzice dzieci z różnym poziomem rozwoju mowy stosują odmienne strategie podczas komunikowania się z nimi. Rodzice dzieci z podejrzeniem SLI częściej stosują strategie ograniczające oraz kontrolę imperatywną, pozostali zaś częściej prezentują rozwijające strategie językowe i niejęzykowe. Niniejsza publikacja pozwoli na lepsze zrozumienie mało opisanego i wciąż nieznanego w Polsce zaburzenia SLI oraz związanych z nim problemów, z którymi borykają się dzieci już w okresie wczesnego dzieciństwa. Prezentowana książka ta jest przeznaczona zarówno dla specjalistów psychologów, pedagogów i logopedów, jak i rodziców zainteresowanych rozwojem swoich dzieci.

Kup książkę Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej

Polecana recenzja

Avatar użytkownika - justa21
justa21
Przeczytane:,
Gesty i symbole w komunikacji Komunikacja w znaczeniu porozumiewania się ludzi to wymiana słów, gestów czy dźwięków. Jest ona niezbędna do prawidłowego rozwoju człowieka, a aby była możliwa, rozmawiający muszą tak samo rozumieć symbole, którymi się posługują.Komunikacja polega na tym, że nadawca (korzystając z szeregu znaków należących do danego systemu) przekazuje w sposób intencjonalny określoną informację odbiorcy. Dwie podstawowe formy komunikowania się to komunikacja werbalna, określona jako językowa oraz niewerbalna – niejęzykowa. „Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej” to szczegółowa analiza porównawcza sprawności niejęzykowych dzieci polskich w okresie wczesnego dzieciństwa. Autorka tego znakomitego opracowania, Agnieszka Lasota, oddaje w ręce pedagogów i psychologów oraz studentów czy innych osób zainteresowanych tematem, obszerny materiał skupiający się wokół relacji pomiędzy rozwojem komunikacji niejęzykowej w postaci gestykulacji a osiągnięciami językowymi dziecka oraz wokół roli interakcji rodzic – dziecko w rozwoju komunikacji i symbolizacji dziecięcej. Opracowanie przygotowane przez Lasotę jest częścią szeroko zakrojonych badań nad rozwojem językowym dzieci w Polsce, w których uwzględniona została kwestia zaburzeń typu Specyfic Language Impairment (SLI). Zaburzenie to znane jako „specyficzne zaburzenie rozwoju językowego” charakteryzuje się niskim poziomem rozwoju mowy ...
(czytaj dalej)

Opinie o książce - Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej

Avatar użytkownika - anka33
anka33
Przeczytane:2014-06-15, Ocena: 1, Przeczytałem,
Pieniądze wyrzucone w błoto!!! Psychologiczny bełkot!!!
Link do opinii
Avatar użytkownika - ewaa
ewaa
Przeczytane:2010-11-12, Ocena: 6, Przeczytałam,
Sprawność niejęzykowa dzieci we wczesnym dzieciństwie.Jak komunikować się z dzieckiem które jeszcze nie mówi.Książka dla wszystkich młodych rodziców.
Link do opinii
Avatar użytkownika - Slavek
Slavek
Przeczytane:2010-12-02, Ocena: 5, Przeczytałem,
solidna lektura
Avatar użytkownika - mlukrecja
mlukrecja
Przeczytane:2010-12-02, Ocena: 5, Chcę przeczytać,
Avatar użytkownika - Barbarka
Barbarka
Przeczytane:2010-12-02, Ocena: 5, Chcę przeczytać,
Avatar użytkownika - wwwiolka
wwwiolka
Przeczytane:2010-12-02, Ocena: 5, Chcę przeczytać,
Avatar użytkownika - ajrin
ajrin
Przeczytane:2010-12-02, Ocena: 5, Chcę przeczytać,
Recenzje miesiąca
Drogowskazy
Wiktor Osiatyński
Okładka książki - Drogowskazy
Zadry
Dominik Rutkowski
Okładka książki - Zadry
Świat kupek
Terry Pratchett
Okładka książki - Świat kupek
Ekoświrek. Bajka ekologiczna
Katarzyna Terechowicz
Okładka książki - Ekoświrek. Bajka ekologiczna
Pokaż wszystkie recenzje
Reklamy