Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficzej

Wydawnictwo: W drodze
Data wydania: 2010-05-14
Kategoria: Inne
ISBN: 978-83-7033-740-7
Liczba stron: 268
Dodał/a książkę: AgnK

Ocena: 0 (0 głosów)

(1 tom z cyklu: Wykłady otwarte z teologii naturalnej im. I.M. Bocheńskiego OP, przewidywany jest 1 tom rocznie) Bóg i inne osoby jest próbą filozoficznego rozważenia i ugruntowania niektórych podstawowych przekonań z zakresu religii i teologii chrześcijańskiej. Filozoficzność tej książki polega na tym, że autor stara się sformułować racje na rzecz istnienia Boga, na rzecz konieczności Wcielenia, jak również racje uzasadniające przekonanie o boskości Jezusa z Nazaretu, a racje te nie odwołują się do Objawienia chrześcijańskiego jako do tzw. kontekstu uzasadniania, lecz wyłącznie jako do kontekstu odkrycia. Podejmuje on również zagadnienia filozoficzne dotyczące natury świadomości i natury duszy, żywego ciała ludzkiego, istoty komunikacji między osobami, życia wiecznego, wszechmocy, troistości Boga oraz dziejow osób ludzkich. Na zakończenie prof. Judycki pokazuje, na czym może polegać rozwiązanie problemu cierpienia i zła. Choć każde z tych zagadnień jest dzisiaj przedmiotem osobnych, analitycznie wnikliwych dociekań i dyskusji, to jednak niniejsza książka prezentuje niezwykle cenną syntezę tych problemów. Prof. dr hab. Stanisław Judycki urodził się w 1954 roku. W latach 1973-1978 studiował na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studiował też we Fryburgu Szwajcarskim oraz w Leuven. W 1984 r. obronił doktorat, w 1996 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych, natomiast w 2007 roku tytuł profesora. Jest wykładowcą KUL. Ponadto jest dyrektorem Instytutu Filozofii Teoretycznej oraz kierownikiem Katedry Teorii Poznania na Wydziale Filozofii KUL. Opublikował książki Intersubiektywność i czas. Przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla, Umysł i synteza. Argument przeciwko naturalistycznym teoriom umysłu, Świadomość i pamięć. Uzasadnienie dualizmu antropologicznego oraz kilkadziesiąt artykułów filozoficznych.

Kup książkę Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficzej

Opinie o książce - Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficzej

Reklamy