Dostrzec dziecko. Z perspektywy edukacji włączającej

Wydawnictwo: inne
Data wydania: 2012-01-01
Kategoria: Pedagogika
ISBN: 978-83-62-302-44-4
Liczba stron: 239
Dodał/a książkę: Iwona Wendreńska

Ocena: 0 (0 głosów)

Tekst jest napisany przystępnym i zarazem pięknym językiem, co nie obniża jego wartości naukowej, ale czyni go interesującym i to tym bardziej, że zawiera przykłady z realnego życia, a także graficzne wytwory dzieci. Autorce można pogratulować podjęcia się trudnego zadania, którego zrealizowanie przyniesie nie tylko korzyści dzieciom z problemami i ich rodzicom, ale też w pewnym sensie wpłynie na humanizację naszej codzienności. Prof. dr hab. Irena Obuchowska

Książkę Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej Joanny Kruk-Lasockiej oceniam jako publikację o bardzo oryginalnej problematyce, dotyczy bowiem nadal rzadko podejmowanych tematów, takich jak pedagogika włączająca i psychomotoryka. Jest pozycją wnoszącą bardzo bogaty zasób informacji, interesująco napisaną, ale przede wszystkim bardzo potrzebną środowisku nauczycielskiemu w reformującym się systemie edukacji. Autorka podejmuje takie zagadnienia, jak charakterystyka nowego w naszym kraju podejścia w edukacji, określanego terminem „pedagogika włączająca” oraz przedstawia całą złożoność problemów wynikających z przyjęcia tej perspektywy w kształceniu i wychowaniu dzieci. Niezwykle interesująco opisuje społeczne tło dla zmian przebiegających w systemie edukacji. W oparciu o najbardziej aktualne i najcenniejsze publikacje przedstawia konsekwencje pułapek cywilizacyjnych dla rozwoju człowieka. Szczególnie koncentruje się na opisie kondycji współczesnej rodziny, prowokacyjnie i trafnie określając ją jako „rodzina w przeciągu”. Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

Kup książkę Dostrzec dziecko. Z perspektywy edukacji włączającej

Opinie o książce - Dostrzec dziecko. Z perspektywy edukacji włączającej

Reklamy