FC Barcelona: Głos z szatni

Wydawnictwo: Sine Qua Non
Data wydania: 2011-02-22
Kategoria: Sport
ISBN: 978-83-931575-2-5
Liczba stron: 184
Dodał/a książkę: lokesh

Ocena: 4 (1 głosów)

„FC Bar­ce­lona: Głos z szatni” jest jedyną książką, która oddaje filo­zo­fię naj­lep­szej dru­żyny świata za pośred­nic­twem jej pił­ka­rzy. Wysi­łek, soli­dar­ność, pro­stota, odpo­wie­dzial­ność, sza­cu­nek, radość, roz­wój, zobo­wią­za­nie: wszyst­kie war­to­ści, które grupa mło­dych spor­tow­ców zamie­niła we wzór do naśla­do­wa­nia zarówno w fut­bolu, jak i w życiu.

„FC Bar­ce­lona: Głos z szatni” zawiera sekrety i aneg­doty pro­gramu Hat Trick Barςa, nada­wa­nego w TV3. Nigdy nie­pu­bli­ko­wane wypo­wie­dzi zawod­ni­ków i sztabu szko­le­nio­wego dosko­nale ilu­strują filo­zo­fię Pepa Guar­dioli, pił­ka­rzy i całego klubu.

Kup książkę FC Barcelona: Głos z szatni

Opinie o książce - FC Barcelona: Głos z szatni

Avatar użytkownika - baczmus
baczmus
Przeczytane:2014-12-31, Ocena: 4, Przeczytałem, FC Barcelona, Mam,
Reklamy